Wszystko o:

wzór pisma apelacyjnego

Przełom? Prawomocnie wygrała spór z bankiem o ubezpieczenie niskiego wkładu!

rozumie pod pojęciem kolejny okres ubezpieczeniowy jak długo ma trwać , a w ogóle nie dołączył do pisma kopii polisy, z tytułu której żąda zwrotu składki. Pani Kinga grzecznie zapytała bank o co kaman i poprosiła o uzupełnienie rażących braków w piśmie. A ten świstek, który bank szumnie nazwał

Wyjawienie majątku dłużnika

. Jednocześnie jest to żądanie złożenia przyrzeczenia, że podany przez dłużnika wykaz jest prawdziwy, a co najważniejsze - kompletny. Wzór wniosku o wyjawienie majątku dłużnika Poniżej prezentuje wzór wniosku o wyjawienie majątku dłużnika . Przedstawiony wzór, to tylko przykład, a dane są fikcyjne Wzór

Jak napisać pozew do sądu pracy?

Uwaga! Termin odwołania do sądu pracy liczony jest od dnia, w którym pracodawca doręczył pracownikowi pismo wypowiadające umowę o pracę lub zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, ze pracownik nie wniesie pozwu w terminie bez swoje winy, np

Rozwód i alimenty - orzeczenia sądowe 1

zdrowia i zdolności do spełnienia obowiązków małżeńskich. Przeciwne tym zasadom postępowanie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami moralności wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 6 marca 1997 r., sygn. I ACa 48 97 . Prawa i obowiązki małżonków Z punku widzenia trwałości małżeństwa równie

Podział majątku przy rozwodzie

instancji uwzględnia powstałą w toku postępowania apelacyjnego - ze względu na upływ czasu - zmianę wartości składników majątkowych wchodzących w skład  majątku wspólnego , dokonuje ponownego ustalenia - na dzień zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji - wartości wszystkich składników  majątku

Rozwód i alimenty - orzeczenia sądowe 2

ponowienia lub uzupełnienia dowodu w postępowaniu apelacyjnym tylko dlatego, że spodziewała się korzystnej dla siebie oceny tego dowodu przez sąd I instancji wyrok SN z 11 lipca 2003 r., sygn. I CKN 503 01 . Jeżeli sąd odmówił orzeczenia rozwodu ze względu na brak trwałości rozkładu pożycia, dodatkowy

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

 alimenty od nich dla ich wspólnych dzieci za czas od wytoczenia sprawy. Nie można także wszczynać spraw, które dotyczą władzy rodzicielskiej lub o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Apelacja od wyroku sądu okręgowego Od wyroku sadu okręgowego przysługuje każdemu z małżonków wniesienie apelacji do sądu apelacyjnego

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni