Wszystko o:

wyrok sn

WYROK SN część 1

Wyrok   z dnia 10 maja 2007 r.   Sąd Najwyższy   III CSK 73 07   Przekonaniu naruszającego cudze dobra osobiste, że korzysta z zagwarantowanej konstytucyjnie wolności wypowiedzi, iż działa on w interesie zdrowia publicznego nie jest wystarczającą podstawą, aby jego działanie uznać za

Rozwód i alimenty - orzeczenia sądowe 1

szkodliwe, co naruszenie zasady wierności małżeńskiej, może okazać się naruszenie innych obowiązków małżeńskich, które są określone w art. 23 k.r.o. wyrok SN z 2 czerwca 2002r., sygn. V CKN 741 00 .  Obowiązek przewidziany w art. 23 k.r.o. może być wyłączony, jeżeli zachowanie będące wynikiem choroby

Prawie na kocią łapę?

orzeczenie SN na nowo określiło te warunki , to są we wspólnym pożyciu. Skoro żaden przepis nie definiuje wspólnego pożycia, to kto określił te warunki? Zrobiła to praktyka: wyroki sądów oraz wypowiedzi osób, które naukowo zajmują się prawem komentarze do ustaw, glosy do orzeczeń, teksty w czasopismach

Zgoda na upublicznianie faktów

Apelacyjny podziela stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330 03 Biul. SN 2004 11 10 , zgodnie z którym ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek. Pozwany nie

Rozwód i alimenty - orzeczenia sądowe 2

Jeżeli po wadliwie stwierdzonej prawomocności wyroku rozwodowego jeden z małżonków zawarł nowy związek małżeński, a obie strony nowego związku o tej wadliwości nie wiedziały, apelacja od wyroku w części orzekającej rozwód staje się niedopuszczalna uchwała SN z 28 listopada 2004 r., sygn. III CZP

Alimenty dla małżonka

Fakt, że rozwiedziony małżonek niewinny rozkładu pożycia nie pozostaje w niedostatku, sam przez się nie przesądza o uprawnieniu do wsparcia materialnego. Rozstrzygające jest w tym względzie istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej wyrok SN z 15 lutego 2001 r., sygn. II CKN 391 00

Podział majątku przy rozwodzie

wspólnego . postanowienie SN z 21 listopada 2002 r., sygn. CKN 1018 00 . Prawomocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków uchwała SN z 21 czerwca 2001 r., sygn. III CZP 16 01 . W sprawie o  podział

Nie obrażaj policjanta - póki nie zdejmie munduru

tego słowa, konstruując normę prawną - dodał. SN przypomniał, że nawet Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 października 2006 r. różnicował przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego na publiczne i niepubliczne. Niekonstytucyjność odnosiła się raczej do kwestii, w jakich okolicznościach

BYŁY SZEF POLICJI KOWALCZYK POSIEDZI W WIĘZIENIU

odpowiedzialności, nazywa się kontratypem. Sąd Okręgowy w Kielcach miał badać apelację prokuratury od wyroku I instancji, ale zadał pytanie prawne SN: czy można skazać za fałszywe zeznania świadka, który złożył je z obawy przed postawieniem mu zarzutów w sprawie pozostającej w bezpośrednim związku z innym procesem

Zagadnienie uznania roszczenia w procesie dochodzenia odszkodowania

żądań wniosku, to zarzut uchybienia przepisom art. 5 i 212 k.p.c. uznać trzeba za niezasadny vide wyroki SN: z dnia 18 sierpnia 2009 r. I UK 74 09, LEX nr 530693 z dnia 11 października 2007 r. IV CSK 174 07 LEX nr 438145 z dnia 2 lutego 2011 r. I UK 293 10, LEX nr 811821 . Analiza materiału zawartego

Open Finance przegrywa. Wezwanie do zapłaty

będzie ogólne przedstawienie zarzutów wraz z przywołaniem dotychczasowych wyroków i postanowień. Jest jeszcze wyrok SN zaczerpnięty ze strony  nieocenionego Pana Krzysztofa Lehmanna: http: konsumentwsieci.pl sn-przedsiebiorca-moze-odpowiadac-za-tresc-wzorca-umowy-innego-podmiotu      SOKiK, jak i

Sprawa Nangar Khel: trzej żołnierze niewinni. Kapitan nie kazał strzelać, szeregowi wykonywali rozkazy

cywilnej - podkreślił sędzia Błuś. Zarazem SN uchylił wyrok uniewinniający st. szer. rezerwy Damiana Ligockiego, który jako jedyny z podsądnych nie ma zarzutu zabójstwa cywili z moździerza, lecz ostrzelania z karabinu maszynowego WKM niebronionego obiektu cywilnego. Ligocki został uniewinniony z braku

Prawa pracownika zwolnionego z pracy, kogo nie można zwolnić z pracy ?

przepisu art. 39 k.p. Wcześniejsze wypowiedzenie Zakaz ustanowiony w art. 39 k.p. nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku przedemerytalnego, chociażby pracownik osiągnął ten wiek w okresie wypowiedzenia. Wskazywał na to SN w uzasadnieniu wyroku z 7 kwietnia 1999 r., I PKN 643 98, OSNAP 2000 11 418

To tu jest burdel czy sąd? Burdel sądowy- czy tak orzeknie Sąd Najwyższy?

niesławengo quot Pruszkowa quot . Są mocne podstawy do stawiania tezy ,że wyrok sądu najwyższego będzie uchylał nominacje wydane przez viceministrów- już raz SN wydał taki werdykt tyle tylko ,że okazał się on nieważny. Powodem okazał się być niepełny skład SN. Najprawdopodobniej okaże się po raz n-ty ,że

Pośrednictwo w zbyciu nieruchomości lokalowej przez dewelopera, cz. I

działalność gospodarcza. ... radca prawny Ryszard Marek Karpiński Cały artykuł dostępny w miesięczniku Nieruchomości C.H. Beck 11 2010 oraz na stronie http: www.nieruchomosci.beck.pl 1 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm. 8211 dalej jako: WłLokU. 2 Zob. uzasadnienie wyroku SN z 9.07.2003 r

Sytuacje, które nie kwalifikują się jako przewóz z grzeczności

, sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków por. postanowienie SN z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1170 98, OSNC 2001, Nr 4, poz. 64 wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r., V CKN 1354 00, LEX nr 77046 . Ze względu na specyficzny charakter tego dowodu jego ocena jest zatem

Pierwsza notka

za branie łapówek. Stwierdził, że dziennikarze ujawniając informacje, że były dyrektor poznańskich słowików jest nosicielem wirusa HIV, popełnili przestępstwo. Wziął w obronę dziennikarza składając kasację do SN , który zniesławił, i nie podporządkował się wyrokowi sądowemu, a nie zniesławionego

Orzeczenie: Wstąpienie w prawo najmu osoby homoseksualnej pozostającej w związku jednopłciowym

Komentarz autorstwa Zofii Jabłońskiej, szefowej Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii nt. wyroku Sądu Rejonowego w Złotowie, który orzekł, iż partnerka zmarłej najemczyni gminnego lokalu należy do osób uprawnionych na mocy art. 691 Kodeksu cywilnego do wstąpienia po niej w stosunek najmu. W

AFERĘ RYWINA UJAWNIŁ ŚW. MIKOŁAJ

- inne quot co do istoty quot - orzeczenie pozwalają. Ale zdaniem adwokatów zamknęło to przed ich klientem możliwość podważenia wyroku, czyli wpisaną do konstytucji zasadę dwuinstancyjności. Skarga kasacyjna do SN jest bowiem tylko nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, po którym SN nie analizuje meritum

Sąd ostateczny nad polską ligą

licho jeśli SN uzna, że PZPN i Trybunał Arbitrażowy przy PKOl działały zgodnie z prawem i podtrzyma wyroki, gorzej gdy co bardziej pewne podważy działania i werdykty SN kasując wyroki. Obawiam się, że wtedy problem ewentualnej kary za zerwanie kontraktu z Beenhakkerem stanie się pomniejszym kłopotem

Ciąża a praca

. Zgodnie z wyrokiem SN z 15 stycznia 1988 r., sygn. akt I PRN 74 87, do ochrony kobiety w okresie ciąży przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę nie jest istotny termin zawiadomienia pracodawcy o stanie ciąży, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub

Dezercja Sądu Najwyższego - pachnie grubą aferą!

Odkąd z Państwowej Komisji Wyborczej odszedł sędzia Rymarz zaczęły się jaja. Przy ostatnich wyborach prezydenckich PKW nie chciała zarejestrować kandydatury ś.p. Andrzeja Leppera, miał jakiś wyrok tyle PKW zdążyła się dowiedzieć, nie zdążyła się natomiast dowiedzieć, że ten sam wyrok został

Polak zgwałcił i pobił Brytyjkę. Odsiedzi dwa wyroki jednocześnie

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Elżbieta Fijałkowska, z uzasadnienia SN wynikało, że obie kary powinny być wykonywane równocześnie. - Sąd dostosował do polskiego prawa wyrok skazujący wydany przez sąd w Wielkiej Brytanii. Postanowienie jest prawomocne, mężczyzna będzie odbywać równocześnie dwie kary

Dokument nieistniejący pozorny Kancelarii Prezydenta z dnia 27 stycznia 2010 r. był swoistym

. 2005.07.07 wyrok SN IV CK 12 05 LEX nr 180909   teza 2. Uznanie decyzji administracyjnej za bezskuteczną w obrocie prawnym należy co do zasady do drogi postępowania administracyjnego. Kompetencja sądu cywilnego do orzekania prejudycjalnie, w poddanej jego osądowi sprawie i na potrzeby jej

Obraza uczuć religijnych, czy zdrowego rozsądku?

mit sądownictwa minął. Obywatele zaczęli komentować wyroki sądów, bo te jakże często były niesprawiedliwe i skandaliczne. Z zaciekawieniem oczekiwałem decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Nergala, oskarżonego o obrazę uczuć religijnych. Wczoraj SN podjął po raz pierwszy od 1938 roku! uchwałę

POLSKA: KAPUŚ CZY NIE KAPUŚ ?

wobec niej. Lustracja 57-letniego Jaskierni wróciła po tym, jak w lutym tego roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok oczyszczający go z zarzutu kłamstwa lustracyjnego i zwrócił sprawę sądowi II instancji. SN cofnął sprawę Jaskierni już po raz trzeci: raz uczynił to po wyroku o jego kłamstwie lustracyjnym

Rozdawali wódkę w dniu wyborów. Nie unikną kary

Sąd Najwyższy odmówił uchylenia wyroków grzywien wobec trzech mężczyzn, którzy w dniu wyborów samorządowych w 2002 r. bezpłatnie rozdawali w Bytomiu alkohol w zamian za głosowanie na jednego z nich. W czwartek SN uznał za oczywiście bezzasadną kasację RPO w tej sprawie. W 2006 r. Sąd Rejonowy w

Przestój

przestoju z przyczyn dotyczących pracodawcy, gdy pracownik był gotowy do świadczenia pracy, pracownikowi należy się wynagrodzenie. Zdaniem SN: Gotowość - to możliwość wykonywania pracy w każdej chwili Przez pozostawanie w gotowości do świadczenia pracy należy rozumieć stan, w którym pracownik może

Zgwałcił i zabił 7-letnią Grażynkę. Bez wątpliwości

jest najwyższym dobrem. Dlatego też zabójstwo dziecka jest zawsze tak bulwersujące - podkreślono w wyroku SA. Obrona złożyła kasację do SN, domagając się ponownego procesu. Obrońca - który nie stawił się na czwartkowej rozprawie - twierdził w kasacji, że sądy błędnie ustaliły, iż Szymaniak zgwałcił

Walka o małżeństwa jednopłciowe w Ameryce

jurysdykcją stany Michigan, Ohio, Tennessee oraz Kentucky, uznał zakaz za... konstytucyjny - inaczej, niż dotychczas zasądzały inne sądy okręgowe. Apelacja w sprawie tego wyroku dotrze najpewniej do Sądu Najwyższego. Sędzia SN Ruth Bader Ginsburg zapowiedziała, że jeśli decyzje sądów okręgowych będą się

Iudex Maximus

instancji nie pojawiają się w mediach i nie prowadzą jakiejkolwiek działalności politycznej czy społecznej. Tak jest w Stanach Zjednoczonych gdzie członkowie Sądu Najwyższego odpowiednik naszych połączonych TK i SN praktycznie nie udzielają wywiadów, nie piszą artykułów, nie wydają książek, nie podpisują

Dura lex, sed lex czy Durne lex, sed lex ?

do roku. Na forach wrze, nic dziwnego. Sędziowie, którzy wydali taki wyrok chyba nie do końca wiedzą co się znajduje w Internecie. W tym konkretnym przypadku chodziło o brak rejestracji gazety on-line, ale wyrok SN ma to do siebie, że sądy powszechne lubią często się powoływać na wyroki SN. A skoro

Sąd Najwyższy: Ostatecznie 15 lat więzienia za udział w zabójstwie dilerów Ery

Jest ostateczny wyrok Sądu Najwyższego dla Pawła R. za współudział w głośnym zabójstwie dwóch dilerów telefonów komórkowych pod Warszawą. Sąd Najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadną kasację obrony w tej sprawie. Do zbrodni doszło w 1997 roku. Trzech sędziów SN nie dopatrzyło się uchybień w

Poradnik prawny cz.45

powinno się to uwzględnić. Wyrok Sądu Najwyższe w tej sprawie Według Sądu Najwyższego ZUS nie ma racji, bo nastąpiło zrównanie uprawnień emerytalnych osób, które urodziły się przez i po 31 grudnia 1948 r. Uwaga! Sprawa ta dotyczy konkretnej osoby, ale na ten wyrok SN może powoływać się każdy, kto

Komuniści w Sądzie Najwyższym cz.2

sędziego SN w stanie spoczynku Leopolda Nowaka, który odpowiadał za bezprawny w PRL surowy wyrok pozbawienia wolności za działalność antykomunistyczną Patrycjusza Kosmowskiego, który w sierpniu 1980 r. był jednym z przywódców strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. W 1982

Ustawa o działkach niekonstytucyjna. Działkowcy oburzeni

Ponad 20 przepisów ustawy o ogrodach działkowych jest niezgodnych z ustawą zasadniczą - w tym wszystkie dotyczące zasad funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Takie orzeczenie wydał Trybunał Konstytucyjny. Działkowcy alarmują, że wyrok pozbawia ich wszelkich praw. Działki mogą zniknąć

Zwolnienie dyscyplinarne za udostępnienie informacji firmy

nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 . Nie jestem prawnikiem. Oryginalny artykuł: Rzeczpospolita 13.07.2009 Pracownik, który przesłał firmowy dokument innemu przedsiębiorcy, może zostać zwolniony dyscyplinarnie, nawet jeśli nie był on tajny - stwierdził Sąd Najwyższy Taki wyrok zapadł w

Albo osoba publiczna, albo niepełnosprawna?

z całą mocą swojej bezstronności i poszanowania prawa. Cóż, taki los. Mam nadzieję, że SN w sentencji wyroku określi jakies ramy definiujące komentowanie, parodiowanie i wyśmiewanie osób, które z własnej, nieprzymuszonej woli występuja w mediach. Ale liczę się również z tym, że Sąd Najwyższy

Straż Miejska może używać fotoradarów

  W ocenie Sądu Najwyższego funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo używać stacjonarnych fotoradarów. Tym samym SN oddalił kasację Prokuratora Generalnego. Sąd Najwyższy rozpoznawał kasację Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie ukarania przez Straż Miejską kierowcy

Nergal

To skandal! Sędziowie przyłączyli się do laickiej, antychrześcijańskiej nagonki - w ten sposób Tomasz Terlikowski, publicysta portalu fronda.pl i Telewizji Republika komentuje oddalenie przez Sąd Najwyższy - jako bezzasadną - kasacji prokuratora i oskarżyciela posiłkowego od wyroku uniewinniającego

Sąd 6 lat oddawał skradzionego malucha

sierpniu 2000 r. SN uchylił radomski wyrok w części dotyczącej orzeczenia o przepadku dowodów rzeczowych i nakazał raz jeszcze rozpatrzyć tę kwestię. Zanim radomski sąd się do tego zabrał, minęło jednak trzy i pół roku. W lutym 2004 r. postanowił, że należy quot zwrócić pokrzywdzonej samochód, ponieważ

Precedensowa sprawa zbrodni w Nangar Khel wraca na wokandę

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jest wyrok ws. Nangar Khel. Czterech żołnierzy będzie ponownie osądzonych Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie ostrzału afgańskiej wioski Nangar Khel. Prawomocnie uniewinnił trzech żołnierzy. Czterech innych wojskowych czeka ponowny proces.   więcej 14 marca wyrok

Zaskakujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego

...oczywiście sam wyrok zaskoczyć nikogo nie mógł. Kto wychował się w poszanowaniu dla prawa i zdaje też sobie sprawę z powagi urzędu jakim jest Trybunał Konstytucyjny , nie mógł być zaskoczony. Jednak to, że wyrok mimo zdań odrębnych zaakceptowali składając pod nim podpisy sędziowie wybrani przez

POLSKA: AUTONOMIŚCI SZUKAJĄ PROTEKTORA

Rocznioka, decyzje polskich sądów oznaczają, że wolność zrzeszania się jest w Polsce zagrożona. Na takie argumenty powołali się w skardze do Trybunału w Strasburgu. W kasacji do SN zarzucano katowickiemu sądowi m.in. naruszenie Konstytucji - gwarantowanej przez nią wolności zrzeszania się obywateli. Kasacja

Zawiadomili klientów, że od października zmieniają im umowy kredytowe. Mają prawo?

wskazywać dopuszczalne kryteria takiej zmiany. nbsp Jest to potwierdzone w szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego: nbsp uchwała SN z 3 lipca 1991 r., III CZP 59 91, nbsp wyrok SN z 15 lutego 2013 r., I CSK 313 2012, nbsp uchwała SN z 19 maja 1992 r., III CZP 50 92 nbsp Czy w umowach klientów Credit Agricole

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

choroby. W judykaturze funkcjonuje utrwalona linia orzecznicza, w myśl której wypowiedzenie umowy w powyższej sytuacji nie narusza art. 41 kodeksu pracy vide: I PKN 848 00 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 05-02-2002 I PK 266 13 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 19-02-2014 etc. Wyżej wskazane

Poradnik prawny cz.289

uregulowana w art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Ale jest od niej jeden wyjątek. Niedawno zapadł ważny wyrok SN w sprawie doręczeń zastępczych, bo zdarza się, że komornik lub sąd niewłaściwie adresuje przesyłkę podaje nieaktualny adres lub nazwisko i z tego powodu nie może ona dotrzeć do adresata

Umowa pośrednictwa. Glosa.

Wyrok SN z 23.11.2004 r. I CK 270 04 . 65279 2 Ten typ umowy określa się również jako pośrednictwo zwykłe 8211 S.  Gurgul, R.M.  Karpiński, 8222 Wynagrodzenie za czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 8211 różnice na tle umowy o pośrednictwo 8221 , Przegląd Prawa Handlowego

Stawka podatnu od nieruchomoci na domek letniskowy

, wyrok SN z dnia 13 lutego 2003 r., III RN 22 02 . Należy przy tym zauważyć, że domniemanie to może zostać obalone, bowiem w razie niezgodności zapisów w ewidencji ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości treść ewidencji może zostać zmieniona. Organy właściwe do prowadzenia ewidencji i sposób

Józki z ferajny

5 tys. zł na cel dobroczynny. Co zrobił w tej sytuacji Korwin-Mikke? Dziś podtrzymał swoje zdanie, że wyrok SN w sprawie Jurczyka był skandalem, za który powinni odpowiedzieć wydający go trzej sędziowie i domaga się procesu. - A jeśli w tym procesie sąd mnie skaże, to pójdę do więzienia - powiedział

wyrok sn

argument potwierdzony wyrokiem SN znalazlam kontrargument rowniez potwierdzony wyrokiem SN. Wcale nie jestem i nie bede wrednym prawnikiem, nie napisze przeciez, ze Pan Mecenas X glupoty plecie. Ale kazdy aplikant,nie mowiac juz o sedziach, po przeczytaniu takiej apelacji rece by zalamal. A z drugiej

Józki z ferajny

, że Mikke publicznie przeprosi sędziów SN i wpłaci 5 tys. zł na cel dobroczynny. Co zrobił w tej sytuacji Korwin-Mikke? Dziś podtrzymał swoje zdanie, że wyrok SN w sprawie Jurczyka był skandalem, za który powinni odpowiedzieć wydający go trzej sędziowie i domaga się procesu. - A jeśli w tym procesie

Godzina W wybiła:

uchylenia i zmiany środka zapobiegawczego. 5. Właściwość funkcjonalna SN. 6. Problem dopuszczalności wariografu w procesie karnym. Kazusy: Tymczasowe aresztowanie - wniosek, przeslanki, wlaściwość sądu, zażalenie na postanowienie. Rozprawa w trybie zwyczajnym bez prokuratora, wyrok zaskarżony przez

Czym jest służebność gruntowa?

notarialnego.   Według wyroku SN z dnia 12 maja 2000 r. V CKN 30 2000 OSNC 2001 9 poz. 125 w formie aktu notarialnego powinno być złożone nie tylko oświadczenie o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, ale także oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia takiego prawa art. 245

Chiny: 10 lat więzienia za krytykowanie partii

Na 10 lat więzienia skazał sąd w Chinach dysydenta Chen Xi Cz hen-si , uznając go winnym podżegania do obalenia władzy państwowej . To najwyższy wyrok związany z zarzutami politycznymi od czasu skazania dwa lata temu późniejszego noblisty Liu Xiaobo. O wyroku powiadomiła rodzina 57-letniego

Nauczyciel sztuk walki zamordował 10-letniego ucznia. Dożywocie

początkowo skazał za to Daniela K. na 25 lat więzienia. Wyrok uchyliła wyższa instancja i w ponownym procesie sędziowie wymierzyli oskarżonemu dożywocie. W śledztwie i na procesie rozważany był jeszcze zarzut seksualnego podłoża zbrodni, ale ostatecznie sąd nie przypisał go skazanemu, uznając, że brak na to

adwokat

, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu.         Przepis   art.   193   k.k.   wcześniej   art.   252   k.k.   z   1932   r.   i   art.   171   k.k.  z 1969 r. w omawianym zakresie jest jednolicie interpretowany w orzecznictwie por. wyroki SN: z dnia 15 kwietnia 1935 r., III K 196 35, OSN K 1935

Przez Chruszczowa nie ma mięsa - uniewinnienie po 50 latach

politycznych. Od przełomu 1989 r. wiele z tych osób zostało uniewinnionych przez SN, który takie wyroki uznaje dziś za oczywiście niesłuszne . 65279 Więcej:  http: www.rmf24.pl fakty polska news-przez-chruszczowa-nie-ma-miesa-uniewinnienie-po-50,nId,366068 65279

67. rocznica śmierci mjr. Żubryda

, Mariana Skiby quot Ryszarda quot i Stanisława Kossakowskiego quot Ułana quot - dezertera z KW MO w Rzeszowie. Oddział ten stworzony był również z inspiracji działającego w konspiracji Stronnictwa Narodowego. Na jednym z jego zebrań, w obecności przedstawiciela SN z Krakowa, prezes Zarządu Powiatowego

Z Zeszytów Historycznych WiN-u... 1 - część 4 5

odnotowano wiele przypadków wymuszania zeznań. W chwili wykonania wyroku na 8222 sowietniku 8221 nic już nie mogło także zahamować wsypy w strukturach BW i WiN, a punkt ciężkości śledztwa przeciwko ich działaczom przeniósł się do Krakowa. UB zaciekle tropił w kolejnych miesiącach i latach osoby

Jest wyrok w sprawie Nangar Khel!

. st. szer. Ligockiego, który ostrzeliwał rejon wioski z wielkokalibrowego karabinu maszynowego. Sąd stwierdził, że było to wykonanie rozkazu wbrew obowiązującym na misji w Afganistanie zasadom użycia siły. Najsurowszy wyrok usłyszał plut. rez. Borysiewicz, który strzelał z moździerza - łącznie 2 lata

Gliński i inne żałosne figury

. Zacytuję pani fragment wyroku Izby Karnej SN: Propagowanie ideologii katolickiej na łamach prasy, czy też w inny dozwolony sposób, nie stanowi w ustroju państwa polskiego, zapewniającego obywatelowi wolność sumienia i wyznania - działalności przestępczej . I dalej: Niezależnie od powyższego łączenie

Gliński i inne żałosne figury

. Zacytuję pani fragment wyroku Izby Karnej SN: Propagowanie ideologii katolickiej na łamach prasy, czy też w inny dozwolony sposób, nie stanowi w ustroju państwa polskiego, zapewniającego obywatelowi wolność sumienia i wyznania - działalności przestępczej . I dalej: Niezależnie od powyższego łączenie

Związki partnerskie w prawie karnym

zdaje się być jednak wyrok SN z 31 marca 1988 r., w kórym sąd ten, ustalając czy świadek należy do kręgu osób najbliższych oskarżonego w rozumieniu, wówczas jeszcze, art. 120 § 5 KK z 1969 r., w którym mowa była o osobach pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, stwierdził, że chodzi o tzw

Odszkodowanie po wypadku

jest niezgodna z przepisami. Jego zdaniem przedawnienie następuje nie po 3 a po 20 latach od daty wypadku i wystąpił w tej sprawie z pytaniem do Sądu Najwyższego. Orzeczenie SN w sprawie odszkodowań powypadkowych Sąd Najwyższy przyznał rację rzecznikowi ubezpieczonych, a jego orzeczenie brzmi: quot

Zarzuty dla sędziów skazujących działaczy Solidarności ?

ZW+ var ENTRY_HIT + quot n quot otworzZW+ + quot n quot otworzZW+ WP_DOT.src quot http: dot.wp.pl r quot +Math.round r*1E10 + quot dot.gif?SN zoom_zdjecie amp Pos top amp pg quot +escape page.substring 0,250 + quot amp rf quot +escape ref.substring 0,250 + quot amp ak 1 amp

Nauman i Rzeczpospolita

ministerstwie zdrowia za czasów ministra Mariusza Łapińskiego. Szefem NFZ był wówczas Aleksander Nauman, A Waldemar Deszczyński był bodajże szefem gabinetu lub doradcą Łapińskiego.   Przyznaję, że nie czytałam uzasadnienia wyroku w sprawie Naumana, ale analizowałam przegrany proces quot Rzepy quot z

Praca a relacje partnerskie

Jak podkreslił Sąd :Przedsiębiorca musi uiścić zaległe wynagrodzenie, jakiego nie wypłacał pracownicy będącej jednocześnie jego konkubiną. Ma jednak prawo uszczuplić je o kwoty, jakie łożył na jej utrzymanie. 8221   Wyrok zapadł 25 lutego 2009 r. II PK 185 2008 .  Wydając wyrok, SN podkreślił

Sąd w Bielsku-Białej skazał wydawców serwisu WWW za brak rejestracji

Wczoraj, 2 czerwca br., bielski sąd rejonowy wydał wyrok w sprawie wydawców serwisu bielsko.biala.pl. Każdy z dwóch oskarżonych został skazany na trzy tysiące złotych grzywny. Obaj mężczyźni muszą także pokryć koszty postępowania Sąd uznał, że wydawcy złamali artykuł 45 prawa prasowego 8211 są

Czy nabywcy nieruchomości potrzebny jest pośrednik?

Rynku Nieruchomości. Komunikat został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Infrastruktury Nr 3, poz. 14 z 23.04.2009 r. Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami stanowią załącznik nr 1 do komunikatu. 3 Zob. wyrok SN z 20.12.2005, V CK 295 05, nie publ. . 4 M. Romanowski

Sprzedawcy samochodów mogą kłamać? Sąd Najwyższy: tak

, nie obejmuje normy zużycia paliwa podanej przez producenta w katalogu auta - uznał Sąd Najwyższy w piątkowym wyroku. Właściciel auta nie może więc żądać wymiany pojazdu, bo pali ono więcej paliwa. Sprawa dotyczyła samochodu dostawczego Volkswagen Crafter 35. Przedsiębiorca Bernard W. kupił auto w

Były esbek: IPN bezprawnie zrobił ze mnie zbrodniarza

spraw lepszych i gorszych. Skoro SN uznał, że jego procesy nie powinny się odbyć, to znaczy, że wyroki były niesłuszne. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Albo wymierzamy sprawiedliwość, albo bawimy się w Pana Boga, kierując się zasadą słuszności. Sąd nie ma jednak orzekać o umieszczeniu w piekle a o

Były esbek: IPN bezprawnie zrobił ze mnie zbrodniarza

spraw lepszych i gorszych. Skoro SN uznał, że jego procesy nie powinny się odbyć, to znaczy, że wyroki były niesłuszne. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Albo wymierzamy sprawiedliwość, albo bawimy się w Pana Boga, kierując się zasadą słuszności. Sąd nie ma jednak orzekać o umieszczeniu w piekle a o

Kibice ze Stowarzyszenia Pomagamy Polonii odpowiadają prezydentowi!

tym wiedziała, tak jak też wiedziano, że pan pułkownik N. uprawia na lotnisku pole 8230 8221 - mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia SN Edward Matwijów za www.wp.pl . Jak mto możliwe, że osoba z prawomocnym wyrokiem piastuje tak wysokie stanowisko w spółce miejskiej? Jak rozumiemy to są te

KOLEJNA KLĘSKA SĄDOWA ZOFII SPRINGER

wiem, czy przez to, że jestem radnym?   Dla pani burmistrz wyrok zapewne jest totalną, klęską .Wszystko przegrane.   Bo ona wie jaka jest prawda z tym zakwestionowanym przez SN zarzutem. Ale marne dla niej to pocieszenie, że sprawa znowu będzie wałkowana. 65279 A wyrok, jak wyrok.  Cieszę się z

Sprzedawcy samochodów mogą kłamać? Sąd Najwyższy: tak

Gwarancja, którą wydaje sprzedawca kupującemu samochód, nie obejmuje normy zużycia paliwa podanej przez producenta w katalogu auta - uznał Sąd Najwyższy w piątkowym wyroku. Właściciel auta nie może więc żądać wymiany pojazdu, bo pali ono więcej paliwa. Sprawa dotyczyła samochodu dostawczego

Prawa i obowiązki właścicieli wspólnot mieszkaniowych cz. 2

, stanowi część składową tego lokum. Koszty koniecznego remontu obciążają więc właściciela, a nie wspólnotę mieszkaniową. On też jest odpowiedzialny wobec władz budowlanych za utrzymanie go w odpowiednim stanie i przeprowadzenie niezbędnych prac. 8221 wyrok SN z 3 października 2002 r. - sygn. III RN 153

Open Finanse przegrywa. Tylko krowa

bolesny, a gdyby przypadkiem doszło do niekorzystnego dla banków wyroku w SN, byłaby to prawdziwa tragedia. Oczywiście kancelarie odzyskują dla klientów część utraconych pieniędzy poprzez ugodę pozasądową, ale każda taka umowa to jakiś zysk dla banku, ubezpieczyciela i sprzedawcy, ale największy dla

Fundusz remontowy

., ze według podjętej przez wspólnotę mieszkaniową uchwały, pieniądze z funduszu remontowego objęte zostały przymusową współwłasnością, czyli nie należą do właściciela mieszkania, tylko do całej wspólnoty. Jest to niezgodne z przepisami, a potwierdza to wyrok SN z 22 kwietnia 2010 r. sygn. V CSK 367

Się nie szkryfnął nie będzie dożywocia

Sąd Najwyższy uchylił wyrok dożywocia dla zabójcy studentki, powód... ... brak podpisu jednego z sędziów na wyroku skazującym w pierwszej instancji. I tak oto sprawa została przekazana do powtórnego rozpatrzenia, całe szczęście, że SN przynajmniej nakazał tymczasowe aresztowanie sprawcy

Wyrok na Rospudę: pierwsze buldożery pod koniec lutego

ZW+ var ENTRY_HIT + quot n quot otworzZW+ + quot n quot otworzZW+ WP_DOT.src quot http: dot.wp.pl r quot +Math.round r*1E10 + quot dot.gif?SN zoom_zdjecie amp Pos top amp pg quot +escape page.substring 0,250 + quot amp rf quot +escape ref.substring 0,250 + quot amp ak 1 amp

Zażalenie do Sądu Najwyższego

Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. sygn. akt SK 3 05 . Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 393 18  § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu obowiązującym do czasu jego

8222 Gang Bokserów 8221 wraca na wokandę

Skarga kasacyjna złożona do Sądu najwyższego okazała się zasadna. SN orzekł kasację wyroków wydanych przez wcześniejsze instancje na Piotra T. oraz Stanisława S., byłych mistrzów Polski w boksie, podejrzanych o sprawstwo kierownicze w szeregu przestępstw jak zastraszanie, zabójstwa, handel bronią i

Widzew postawi na swoim?

quot Widzewski quot wątek afery korupcyjnej jest już bardzo blisko ostatecznego rozwiązania. Do końca kwietnia Sąd Najwyższy ma rozpatrzyć skargę kasacyjną na wyrok Trybunału Arbitrażowego przy PKOL złożoną przez PZPN. Może się jednak okazać, że ta przykra historia rozstrzygnie się już wcześniej

Podejrzany o zabójstwo jubilera w Wielkiej Brytanii zatrzymany w Polsce

przepustki. Odsiadywał wyrok za rozboje. Sąd wystawił za nim list gończy, a policjanci ustalili, że może ukrywać się na terenie Wielkie Brytanii - powiedział Karol Jakubowski z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji. Jak dodał, mężczyzna posługiwał się fałszywi dokumentami często zmieniał miejsce pobytu

- Wyklęci Teatru Nie Teraz

bandyty 8221 . Zaledwie garstka z Nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania w szeregach SZP, ZWZ, AK, DSZ, ROAK, NZW, NSZ, SN, i WiN z oboma okupantami. Dożyli oni również dużej liczby rewizji nadzwyczajnych od wyroków śmierci, które otrzymali ich dowódcy i towarzysze

Ustawa o ogródkach działkowych niezgodna z konstytucją!

ogrodach działkowych jest niezgodnych z konstytucją. CZYTAJ SZCZEGÓŁY  Trybunał Konstytucyjny zdecydował w środę, że przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są niezgodne z konstytucją. Wyrok TK dotyczy ponad 966 tysięcy działek o łącznej powierzchni ponad 43 tysięcy hektarów. Ponieważ działka

Kaczyński dogaduje się z ITI

100 tys. zł . Potwierdzamy fakt rozmów SA miał rozpatrywać apelację pozwanego od tego wyroku. Pełnomocnik nieobecnego Kaczyńskiego mec. Bogusław Kosmus wniósł o odroczenie sprawy, bo - jak ujawnił - quot trwają rozmowy ugodowe, na które potrzeba jeszcze trochę czasu quot . - Potwierdzamy fakt rozmów

Kaczyński dogaduje się z ITI

100 tys. zł . Potwierdzamy fakt rozmów SA miał rozpatrywać apelację pozwanego od tego wyroku. Pełnomocnik nieobecnego Kaczyńskiego mec. Bogusław Kosmus wniósł o odroczenie sprawy, bo - jak ujawnił - quot trwają rozmowy ugodowe, na które potrzeba jeszcze trochę czasu quot . - Potwierdzamy fakt rozmów

Odpowiedzialność przed Bogiem i historią?

zniesławienia przez dziennikarza przeprosin ofiary pomówienia. Co zrobiły dziennikarskie i telewizyjne gwiazdy? Demonstracyjnie i rotacyjnie zamykają się w klatce ustawionej przed sejmem. Nieważne - że wyrok był trafny i potwierdzony przez SN. Przecież nieodpowiedzialność zawodowa nie może być naruszona

Rodziny: podejście tradycyjne i współczesne część III i ostatnia

-najwyzszy wyrok sn izba cywilna,ic,iv,ck,648,04,6574,orzeczenie.html , odczyt z dnia 12.07.2011 2 J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, cz. III ,  Etyka sfery prywatnej, PWN, Warszawa 8211 Bielsko-Biała 2008, s. 247 3 K. Slany, Homoseksualizm , op. cit. s. 22 4 Ibidem, s. 27 Wszelkie prawa

Watykański dziennik przeciwko wolnym związkom

rodzinami w dziedzinie odszkodowań. Orzekł to włoski Sąd Najwyższy - tak wyrok sądu podsumowała watykańska gazeta. Na łamach gazety przytoczono opinię prezesa stowarzyszenia adwokatów, zajmujących się sprawami rodzinnymi i rozwodowymi, którego zdaniem orzeczenie SN jest historyczne . Ale wyrok ten

ŻYCIE WARSZAWY KUPIŁO GRONKIEWICZ-WALTZ!

społecznego, bez względu na winę a nawet świadomość sprawcy quot - to wynika z Wyroku SN z 16 lipca 1984r., I PR 64 84, OSNC 1985 2-3 41 problematyka bezprawności szeroko była poruszana w literaturze tematu . W przypadku naruszenia dóbr osobistych może taka osoba również żądać, by osoba, która dopuściła się

Sąd zbłądził wysyłając Rywina do więzienia.

płatnej protekcji Lew Rywin czeka na kasację tego wyroku w Sądzie Najwyższym. Jak się dowiadujemy, SN zajmie się sprawą we wrześniu lub październiku. Źródło: gazeta.pl

Orzecznictwo

.U. Nr 5, poz. 24 ze zm. nie jest nieograniczone i nie może być rozumiane jako prawo stawiania gołosłownych bądź niedostatecznie sprawdzonych zarzutów.     Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.05.2003 r. I CKN 463 01, Biuletyn SN 2003 11 11   Jeżeli dziennikarz, działając w obronie interesu społecznie

Bohater Długu prezenterem programu kryminalnego

ZW+ var ENTRY_HIT + quot n quot otworzZW+ + quot n quot otworzZW+ WP_DOT.src quot http: dot.wp.pl r quot +Math.round r*1E10 + quot dot.gif?SN zoom_zdjecie amp Pos top amp pg quot +escape page.substring 0,250 + quot amp rf quot +escape ref.substring 0,250 + quot amp ak 1 amp

Znani śląscy psychiatrzy skazani za łapówki

ZW+ var ENTRY_HIT + quot n quot otworzZW+ + quot n quot otworzZW+ WP_DOT.src quot http: dot.wp.pl r quot +Math.round r*1E10 + quot dot.gif?SN zoom_zdjecie amp Pos top amp pg quot +escape page.substring 0,250 + quot amp rf quot +escape ref.substring 0,250 + quot amp ak 1 amp

Disce, puer...

płaszczyźnie prawnej. Wyrok SN z 15.10.2004, sygn. II CK 51 04 To kto mówił, że rybki uspokajają nastroje? :

Osoba trzecia w ubezpieczeniach obowiązkowych OC.

wspólności, ale samochód jest własnością obu małżonków. Prawo do odszkodowania mają za to dzieci rodziców, a więc należą do kręgu osób trzecich. Na odszkodowanie nie może liczyć również wspólnik spółki cywilnej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2000 r. SN V CKN 113 00 opublikowany w

Miejsca:

Warszawa (27)
Marki (15)
Janów (12)
Katowice (11)
Warta (10)
Józefów (10)
Adamów (10)
Gdańsk (8)