Wszystko o:

przypowieść o świetle

NIEDZIELA ZASTANOWIENIA

znalezienia w Liście do Filipian Flp 2,1-11 . Zaczyna się od jednego z serdecznych upomnień Apostoła-Duszpasterza - bądźcie duchowo zjednoczeni, niech wam wszystkim chodzi w życiu o to samo, o to, co najważniejsze w świetle napomnień Jezusa.     Do tego możemy dodać: zastanówmy się, czy nie warto porzucić

Poniedziałkowy gość - agnieszka_azj

chcemy analizować ją feministycznie - , albo przypowieść o dorastaniu do władzy i odpowiedzialności, która się z nią wiąże. Można też odczytywać ją jako pewną alegorię losów Polski - pamiętając, że Dorota Terakowska pisała ją w latach osiemdziesiątych, kiedy po stanie wojennym nie mogła pracować jako

Mamona, ekonomia, etyka. Zięba przeciw BXVI

wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: - Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: - Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: - Tak zrobię: zburzę moje

INCEPCJA - a więc wszystko jest snem

obudził się, nie wiedział, czy to jemu, Zhuangzi, śniło się. że jest motylem, czy też motylowi śniło się, że jest Zhuangzi. 8221 Ta przypowieść o śnie, powraca co pewien czas do mojej świadomości, a jej koncepcja wydaje mi się nadzwyczaj atrakcyjna żeby nie napisać wprost, znajoma. Nie dziwi więc fakt

Asertywność cz 2

.   Trzeba jasno powiedzieć, że pomaganie nie zawsze jest dobrem 8211 czasem może demoralizować. W Ewangelii czytamy przypowieść o pięciu pannach roztropnych, które odmówiły pożyczenia oliwy pięciu innym, nazwanym nierozsądnymi, mówiąc: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających

Ziele Heleny Trojańskiej

    Przypowieść głosi, że Helena, właśnie gdy zbierała oman, została porwana przez Parysa. Znalazło to prawdopodobnie odbicie w łacińskiej nazwie rośliny: helenium . Roślina była dobrze znana starożytnym Grekom i Rzymianom, którzy stosowali ją po długotrwałych biesiadach. W dawnych Chinach te

T.E.O.R.E.M.A.T. - TR Warszawa

skonstruowana, że staje się nieco komiczna. Ale jest w tym wszystkim także mistyka 8211 wniebowzięcie służącej, Paolo zrzucający w finale szaty, przypowieść o pustyni czy cytaty z Tołstoja. Oślepienie Paola po tym, jak zauważa homoseksualizm syna, było dla mnie 8211 znakomitym w tym miejscu - cytatem z

Nadzieja jest matką dobrych

Ewangelia Mateusza 13,36-43 8221 Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: - Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: - Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem

Kto tu jest manipulatorem?

człowiek? O propozycji, by tą Skałą byli przeróżni Piotrowie w niebie czy w przyszłości oraz Pan Ratzinger, nie godzi się w świetle powyższych argumentów nawet wspominać? W postscriptum Paweł Chojecki stwierdza: Dlaczego w tytule nazwałem J. Ratzingera manipulatorem? Po pierwsze, uważam go za człowieka