Wszystko o:

przykłady globalizacji

O globalizacji 1

Sorman 8211 nawet ci, którzy znaleźli zatrudnienie dzięki ogromnemu wzrostowi gospodarczemu, na przykład w Chinach, są nieludzko eksploatowani przez rodzimych i zagranicznych kapitalistów. Poza tym w państwach Trzeciego Świata globalizacja nasiliła zjawisko nierówności ekonomicznej. Zdaniem Sormana

Na marginesie wykładu Zygmunta Baumana

swojej wolności, jeśli chcemy wolności 8211 musimy poświęcić bezpieczeństwo 8221 8212 mówi Bauman. Globalizacja niewątpliwie poszerza zakres wolności, ale niesie też zagrożenia. Przyznajmy uczciwie 8211 zagrożenia, które częstokroć są wyolbrzymiane i demonizowane. Twierdzi się na przykład

Krowy i globalizacja

Kiedyś sądzono, że jak pierwsze pociągi z lokomotywą parową będą szybko jeździly z zawrotną szybkością 40 km na h, to krowy stracą mleko. Pociągi krowom mleka nie zabrały. A jak jest z globalizacją? Po pierwsze można się zastanowić jak krowy przyczyniły się do globalizacji. Niby z pozoru w żaden

Demokracja, Suwerenność lub Globalizm 8211 wybór należy do Ciebie 8230

Demokracja, Globalizm, Suwerenność 8211 te trzy zjawiska nie mogą jednocześnie funkcjonować w państwie , zdaniem profesora Dani Rodlik z Uniwersytetu Harvarda. I rzeczywiście, doskonałym przykładem są współczesne Chiny. Kraj ten niewątpliwie jest państwem suwerennym, o gospodarce nastawionej

Kapitalizm z ludzką twarzą

system socjalny, prowadzić politykę pełnego zatrudnienia oraz zrezygnować z dogmatycznego traktowania problemu inflacji. Tylko to może stanowić adekwatną quot progresywną odpowiedź quot na wyzwania globalizacji Często można spotkać się z poglądem, że globalizacja stanowi poważne zagrożenie dla

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju: Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju

ubóstwo jest powodem konfliktów, jak i konflikty są przyczyną ubóstwa. Wskazuje, że należy zapobiegać nie tylko ubóstwu materialnemu, ale i duchowemu. Jedną z dróg budowania pokoju Benedykt XVI upatruje w globalizacji, zarządzanej przez 8222 solidarność globalną 8221 i opartej na 8222 wspólnym

Ochrona wartości narodowych i kulturowych w dobie globalizacji.

mahometan, kreuje nowe spojrzenie na życie społeczne. Poprzez środki globalizacji, głównie internet, owa wspólnota coraz dynamiczniej i mocniej wpływa na Europę. Przykładem tego może być chociażby zakaz konsumpcji mięsa w szkołach Belgii, czy próba wyrugowania krzyży z włoskich szkół. Te kulturowe tendencje

Ofiary globalizacji i postępu technicznego

. Trzymają się jeszcze pracownicy, za którymi stoją silne związki zawodowe, które jednak w ramach kompromisu zmuszone zostały zaakceptować tzw. umowy śmieciowe i różne formy outsourcingu dla nowych pracowników. Za ideą globalizacji stoi nbsp szlachetna chrześcijańska myśl, żeby wszystkim ludziom na świecie

2 Kapitalizm nie potrzebuje społeczeństwa

biedniejsi. Ale nie tylko zamożność zmienia się wraz z odległością, zmienia się także intensywność życia. Peryferia żyją tak, jakby Historia toczyła się na ich terenie znacznie wolniej... Globalizacja sprawia, że natura tego oddalenia uległa zmianie. Żyjemy w epoce jednoczasowości, której dotąd nigdy w

Między dżumą, a cholerą...

globalizacja ndash wraz z przeprowadzką zakładu produkcyjnego do tańszej lokalizacji często w innym kraju, na przykład w Chinach . Tak czy inaczej byli pracownicy zazwyczaj szukali posad w sektorze usługowym . James Bessen - ekonomista z Uniwersytetu Harvarda ndash poddaje w wątpliwość tezę, że postęp

Koniec państwa narodowego

lokalnych mieszkańców. Przeciwnicy decentralizacji regionalizacji , a nawet niektórzy jej zwolennicy, jako przykład słabości idei podnoszą zawsze kwestię przeciwstawienia się globalizacji w dobie, gdy nawet scentralizowane machiny państw narodowych nie są w stanie przeciwstawiać się naciskom korporacji

Czy warto w Polsce budować drugą Koreę Południową?

w działaniach Banku Japonii i rządu japońskiego, które ich zdaniem nie podjęły żadnych kroków przeciwko deflacji oraz aprecjacji jena. Neoliberałowie w Japonii próbują promować globalizację, udając że nie widzą na przykładzie Korei Południowej, czym to się kończy. Chociaż Samsung i LG są firmami

Media - pranie mózgu na wolności Chomsky

cały kontynent. Ten sam sprzeciw wobec ekonomicznej globalizacji odnajdujemy na całym świecie.  WALKA O LEPSZY ŚWIAT ludzie ci walczą w przekonaniu o istnieniu możliwości innej, inaczej urządzonej wymiany. Jaki można znaleźć lepszy przykład innej globalizacji? Wrogie media nazywają tych, którzy

człowiek ale jaki

zwiększenia zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego z wyjątkiem oficjalnych dialogów na temat praw człowieka organizowano dodatkowo seminaria,jak na przykład zorganizowane w czerwcu w Brukseli seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat praw kobiet,na którym przedstawiciele wszystkich krajów środkowej

O globalizacji 2

jak zostać poprawnym biurokratą co, rzekomo, jest wciąż głównym celem we francuskim systemie kształcenia . Dialektyczność postaw wobec amerykanizacji można dostrzec nawet w bardzo drobnych konsumenckich symbolach. Na przykład, na Bliskim Wschodzie lalka Barbie posłużyła jako model ulubionej przez

WPIS SZÓSTY...

współczesnych myślicieli wieszczy więc zanik dotychczasowych konfliktów, sugerując, ze zostaną one zastąpione nowymi, postindustrialnymi rodzajami antagonizmów. Splot takich czynników jak rozwój technologii informatycznych i globalizacji doprowadził do powstania nowej wizji światowej gospodarki, która stanowi

przykłady globalizacji

współczesnych myślicieli wieszczy więc zanik dotychczasowych konfliktów, sugerując, ze zostaną one zastąpione nowymi, postindustrialnymi rodzajami antagonizmów. Splot takich czynników jak rozwój technologii informatycznych i globalizacji doprowadził do powstania nowej wizji światowej gospodarki, która stanowi

Zęby w bawełnie

Niezbednik inteligenta POLITYKA 12 2006 czesc 1 Wstaję rano, myję zęby, zakładam bawełniany podkoszulek... Stop. Już w tym momencie bezwiednie podłączyłem się do światowej sieci powiązań i przepływów zwanych globalizacją. W mojej szczotce do zębów i koszulce zakodowane są wielkie pytania

przykłady globalizacji

przykład innym krajom. Państwo powinno ułatwiać obywatelom dostęp do kultury przez różnego rodzaju ulgi. Nasze najważniejsze cele, to: - utworzenie nowych specjalnych kanałów edukacyjnych w telewizji publicznej i radiu - zwiększenie dofinansowania bibliotek publicznych, tak, aby miały one możliwość

Antykapitalizm

nacjonalistów, którzy z systemem wolnorynkowym nie byli za pan brat. Pierwszym przykładem od razu rzucającym się na myśl jest Obóz Narodowo-Radykalny, który w swojej doktrynie łączył nacjonalizm z antykapitalizmem. Pewne środowiska chcąc rozmyć takie stawianie faktów mówią o pro-wolnorynkowym ONR ABC i

Bilet w jedną stronę. O Unii i walucie euro.

, aby w przyszłości łatwo znaleźć pracę w Niemczech? http: www.sankeibiz.jp macro news 130809 mcb1308090601016-n1.htm Szczerze mówiąc, mam mieszane uczucia 8230 Chociaż rozwiązanie to jest na pewno zgodne z nurtem globalizmu. Zróżnicowanie językowe jest główna przeszkodą w totalnej globalizacji

Spoiwo i przeszkoda. Sport w stosunkach międzynarodowych .

Burzała w swoim dość długim artykule o globalizacji sportu może nie mówi żadnych nowych rzeczy w tym temacie, natomiast niewątpliwie porządkuje zagadnienie. Zwraca uwagę na trzy główne wymiary globalizacji sportu i liczne podwymiary : wymiar społeczny, ekonomiczny i polityczny. Mnie szczególnie

Globalizacja.

Robię dziś na twardym dysku małe sprzątanko. Od ostatniej awarii systemu minęły cztery lata, przeróżnych plików się nazbierało, więc, chcąc nie chcąc,  odnajduję wciąż to nowe ślady dawnych refleksji. Poniższa, na przykład, dopadła mnie ponad rok temu. Dziś pewnie polemizowałabym z niektórymi

Globalizacja gospodarki

ze sobą ryzyko wymierania małych rodzinnych firm, nie będących w stanie przeciwstawić się dużym korporacjom. Cechą charakterystyczną dla globalizacji jest niestety współzależność, co w przypadku na przykład krachu giełdowego mającego miejsce w   1929 roku na Wall Street pociągnęło za sobą

Globalizm 8211 władza absolutna ukryta manipulacja

samego człowieka, aby nie został on wymazany z kart historii i zastąpiony genetycznym produktem humanoidalnym...   Zwracajmy uwagę na wszelakie manipulacje medialne, których jesteśmy świadkiem od wielu lat przykładem takiej manipulacji są na ten przykład ostatnie zatrucia grzybami i potrzeba

O Mediations Biennale niezbyt przychylnie

wyzysk trwa, bo większość na tego rodzaju warunki się godzi. Niektórzy pracodawcy zaś nie mogą pojąć, dlaczego i po co człowiek żąda wcześniej umowy doświadczyłam tego na przykład dzisiaj w rozmowie z bardzo sympatycznym panem . Mediations Biennale miało swoją zapowiedź w postaci wystawy 8222

Tydzień według Dyplomacji vol. 5

wpływu globalizacji i rozwoju światowego handlu na bezpieczeństwo międzynarodowe . Udowadnia, że - wbrew dość powszechnej opinii - wraz z postępami globalizacji napięcie międzynarodowe wzrasta, a nie maleje. Pozwoliłem sobie uzupełnić artykuł Janka we wpisie Globalizacja a bezpieczeństwo . 2

Seminarium na OPEN DAYS 2011

przemysłowej w erze globalizacji. Dopełnieniem seminarium będzie wystawa ukazująca przykłady wdrażania przez regiony i miasta siedmiu inicjatyw flagowych wchodzących w skład strategii Europa 2020. Informacje dodatkowe: REJESTRACJA: www.opendays.europa.eu  Kod seminarium: 12A43. Dalsze informacje na temat

Profesor Bogusław Wolniewicz - filozof

 największym entuzjazmem się zgadzam. - Jak zwykle, słyszałem tylko końcówkę i tej rozmowy, ale jestem oczarowany.     Można mi zarzucić, że skaczę z kwiatka na kwiatek, niczego nie kończę, ale mnie się zdaje, że ja skaczę w coraz bardziej określonym kierunku. Bo na przykład teraz jestem znów rozczarowany, tym razem

Prawdy takie proste? ciekawa dyskusja .

istnieje strategiczny węzeł sprzeczności kapitalistycznych między Europą nbsp i USA związany silnie z zagrożeniem wojennym i brakiem pokoju w Europie, który może stworzyć koniunkturę antysystemową. Chodzi o trwający proces włączenia instytucjonalnego UE w zintegrowaną globalizację transatlantycką, która

Jakich obywateli chcemy wykształcić w przyszłości?

, globalizacji i wymiany myśli nigdy wcześniej nie spotykanej w historii ludzkości. Przyszłe generacje absolwentów będę mieszkać w dość skomplikowanym świecie. Będą musiały sprostać nowym wyzwaniom swoich czasów. Nie wystarczy już w tradycyjny sposób nauczać języków i literatury, umejętności liczenia i

holokaust

Subject: holokaust Data: 06-09-25 22:15 quot Globalizacja Antysemityzmu quot i Hegemonia Osi USA-Izrael Nad Światem Iwo Cyprian Pogonowski www.pogonowski.com USA jest głównym narzędziem Izraela, przeciwko muzułmanom na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie wiadomo jest, że napad siłami zbrojnymi, na

Polska nie będzie Irlandią

polityków. Znając skalę deklarowanego niezadowolenia oraz propagowany przez PO przykład Irlandii, można domniemywać że krytycy i wizjonerzy uważają tempo 8 -10 PKB za możliwe do osiągnięcia. Warto również zaznaczyć że rozważając na jakie tempo PKB stać Polskę, mam na myśli długotrwałe utrzymanie takiego

PUZWP

to pod pretekstem modernizacji i globalizacji, oraz konkurencji z zachodnią Europą. Na przykład w Portugalii od przystąpienia do Unii, 60 rolników już opuściło swoje gospodarstwa zgodnie z polityką unijną i biurokratyzacją gospodarstw, którą to biurokratyzację autor nazywa quot pańszczyzną na rzecz

Iran

niereprezentatywną grupą. Może, ale spędziłem też noc na gościnnej stancji u M., studenta, poplecznika Ahamadineżada, człowieka głęboko wierzącego i praktykującego. Byłem świadkiem, wstał o 5 rano, żeby się pomodlić. I tenże chłopak powiedział mi, że jego 8222 największym marzeniem jest globalizacja 8221 . Jaka

Restrukturyzacja mojego światopoglądu

dziejów świata oraz walka z antypolonizmem i pomawianiem Polaków o niepopełnione zbrodnie. Poza tym, istotny jest nieufny stosunek do globalizacji, która niszczy kultury poszczególnych narodów, zabija różnorodność i indywidualizm, stawia pod znakiem zapytania suwerenność państw, sprzyja

skanuje mózg i odtwarza nasze myśli

prognozach. Na przykład błędy w procedurze przetargowej na budowę mostu nie oznaczają,że nowiuteńki most należy zdemontować czy też że nie spełnia on standardów jakości. W praktyce poczyniono widoczne postępy w zakresie podniesienia jakości systemu gospodarowania gospodarczego w Unii. Uzyskają oni dzięki

Wywiad z lekarzem

, bułkami, frytkami i piwem - wegetariańskim jedzeniem, które nie poprawia naszego zdrowia. Nawet zdrowo odżywiający się weganie mogą być zaskoczeni, że kilka drobnych zmian może pozwolić im poprawić zdrowie, na przykład właściwa dawka witaminy B12, czy to jako suplementu czy spożywając żywność do której

Na nowy rok

Stanisław Barszczak, Jedyny wywiad: Polski kapłan o nierównościach globalizacji, korupcji, eksploatacji Afryki, o pisaniu tekstów Zacząłem pisać gdy byłem jeszcze bardzo zniewolony przez wszędobylskie siły. Dzisiaj nie zmieniłem umysłu. Chciałbym opisać moją Mszę świętą ze stanowiska kapłana, czas

J. Kaczyński - z 3 RP nie wyszło, to będzie druga Korea?

Południowa, to obecnie modelowy przykład kraju skolonizowanego 8211 kolonii globalizmu . W najbliższych wpisach postaram się zanalizować i opisać rzeczywistą sytuację gospodarczą tego kraju. A ta, szczególnie w porównaniu z japońską, gdzie w ostatnim roku największe firmy ogłosiły bardzo słabe wyniki

Modus operandi globalnego kapitału.

Pisałem poprzednio o gospodarce Południowej Korei, która obecnie jest doskonałym niestety przykładem kolonii globalnego kapitału. http: okiem.samuraja.salon24.pl 484793,j-kaczynski-z-3-rp-nie-wyszlo-to-bedzie-druga-korea http: okiem.samuraja.salon24.pl 485242,j-kaczynski-z-3-rp

Byłbym w stanie zabić

studiach i jego dziewczyny Cici Xi Zhou. Oboje nie zostali tak po prostu zamordowani. Przed śmiercią godzinami ich torturowano. Potem Yangowi poderżnięto gardło a Zhou zmasakrowano twarz i głowę. Cóż gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Proces  globalizacji rynku hazardu 65279 wymaga ofiar... W korupcji

też jestem oburzony

kontekście takim, że córki Grycana na przykład ratują zrujnowany zabytkowy pałac , fundują prywatny rezerwat czy wspierają ochronę Puszczy Białowieskiej. Dlaczego słyszymy o nich tylko tyle, że polerują podłogi na warszawskich salonach . Pudelku zacznij swoją rewolucję od ignorowania tych szmaciarzy do

Orędzie Benedykta XVI na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

dziedziny ludzkiego doświadczenia, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rozległe zjawisko globalizacji, w której media nie stały się częścią składową stosunków międzyosobowych oraz procesów społecznych, gospodarczych, politycznych i religijnych. W związku z tym w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia

Wydłużony Puchatek

wygląda na to, że to już koniec korporacyjnej globalizacji, jaką znamy od 20 lat. Na unijnym szczycie komisarz Juncker powtórzył w innym wariancie to, co w poprzedniej notce opisałem jako 8222 argument kołowy 8221 . Że CETA zawiera rozwiązania podobne do poprzednich traktatów i nikomu to dotąd nie

Podstawowe zasady żywienia

. Rolnicy, rzemieślnicy i pracownicy fizyczni w krajach zachodnich są grubsi niż ludzie, którzy pracują w biurze. W Rosji na przykład 56 kobiet powyżej 30 roku życia jest otyłych, chociaż dzienna liczba spożywanych przez nie kalorii, około 1500 kcal, jest niska, a większość z nich pracuje fizycznie. 5

C4

.pogonowski.com Globalizacja osłabia niezależność państw, ale najmniej niezależność USA. Globalizacja tworzy gospodarkę światową opartą na skomplikowanej formie stałej konkurencji zwłaszcza o ropę naftową i bodźce do współdziałania państw i korporacji. Wytworzyło się teraz międzynarodowe społeczeństwo międzynarodowych

Alarm

muzułmańskiego, przez nie-muzułmanów. W czasach globalizacji środków transportu, komunikacji, informatyki i bankowości, konflikt z islamem w epoce nuklearnej wymaga ostrożności i wyrozumiałości, a nie pogardy, jaką Żydzi okazują Arabom, w konflikcie wokół Palestyny. Demokratyzacja Niemiec i Japonii w obliczu

Lewą nogą obnaża kulisy prawdziwej lewicy

wielgosz: quot My odrzucamy globalny kapitalizm, ale nie globalne społeczeństwo obywatelskie,które nam się jak najbrdziej podoba. Jeżeli mówimy o globalizacji, to nie podoba nam się w takiej formie w jakiej dzisiaj jest narzucana przez elity rządzące na świecie, czyli po prostu jako pewien model

Waluty

wielkości transakcji, jak i co do ich skompli-kowania. BIS służy bankom centralnym i pomaga ocenić stan finansowej globalizacji, za pomocą danych z międzynarodowego rynku walut. W kwietniu 2007, dzienny przetarg walut osiągnął wartość 3.200 miliardów dolarów. Jest to suma większa niż wartość produkcji

Czy to już wiatr ?

niekonstytucyjna. Przede wszystkim łamie zasadę wolnej konkurencji i zabija legalny rynek sztuki.  Przy postępującej globalizacji i braku granic pomiędzy państwami Unii, za jakiś czas  wymrzemy my legalni uczestnicy tego rynku .  Będziemy skazani na rynek polski, w którym kupujący już kupują na Zachodzie, a za

Polemika z artykułem zamieszczonym w Parkiecie 20 VI 2007

, w tym zachowanie graczy na poszczególnych segmentach rynku finansowego czy przepływy generowane przez Państwo, jak fundusze europejskie czy przepływy związane z obsługą i zaciąganiem długu. Wraz z postępowaniem globalizacji i rozwojem rynków finansowych rola tradycyjnej towarowej wymiany handlowej w

Inflacja

quot rozwijających się quot krajach wzrosną, o 74 , co przedstawia największą inflację cen od 2001 roku. Lokalne przyczyny inflacji różnią się na świecie, ale globalnym powodem inflacji jest stosowanie płodów rolniczych jako paliwa, co powoduje wzrost cen żywności. Tak na przykład w ciągu roku cena

Cw-In

żeby Żydów nie wpuszczać do USA, bo w przeciwnym razie Ameryka zostanie zniewolona przez Żydów i nawet przepowiadali że stanie się to w przeciągu dwustu lat. Niestety przepowiednie te stały się rzeczywistością i na przykład tacy ludzie jak były kongresman Findley, dziś piszą o wysokim koszcie kontroli

Starbucks wylądował nad Wisłą

. lokali. W 2007 r. przychody spółki wyniosły 9,4 mld dolarów, a Schultz jest porównywany do Raya Kroca, twórcy globalnej potęgi sieci McDonald s. Sturbucks znalazł się w większości w podręcznikach do marketingu i zarządzania. Sieć omawia się jako przykład doskonałej umiejętności kreowania potrzeb u

jestes wolny a?

ludzkość ma teraz taką technologie, taki nowoczesny tok myślenia to mamy -- gt globalizacje. Tylko kto tą globalizacją naprawdę rządzi? Bo ja na przykład się nie poczuwam, pomimo tego, że aktywnie w niej uczestniczę. Ludzkość? Ludzkość cała rządzi tym światem? Dlaczego nie? W końcu mamy demokracje

Business Centre Klap

Hipokryzja polskich wyznawców Miltona Friedmana jest wprost powalająca. Ci sami, którzy podnoszą wielki lament, gdy rząd 8222 ingeruje 8221 w gospodarkę regulując na przykład płacę minimalną 8211 bez zmrużenia oka namawiają rząd do interwencji gdy nic innego jak właśnie wolny rynek zabrał

NOWOCZESNOŚĆ A PREHISTORIA cz. 2

4. Neohordy w czasach globalizacji Apologeci postępu łudzili się, że zachodzące przemiany prowadzą do harmonijnego i nieodwracalnego rozwoju. W rzeczywistości procesy wzrostu nie są ani równomierne, ani przewidywalne. Gwałtowne przyspieszenie rozwoju gospodarki powoduje zawirowania, przetasowuje

Ortografia to nie przeżytek czyli o systemowej strukturze języka i wiedzy

urbicenozach. Podobnie jesteśmy świadkami ewolucji różnych języków. Jest więc znakomita okazja do badań porównawczych i prób ougólniania, w poszukiwaniu zrozumienia całości, w dziejacych się procesach globalizacji. Podlinkowane przykłady pochodzą z Wikipedii, a w zasadzie jej ortograficzno

Dekalog dla społeczeństwa...

to jest z zasady dzisiaj, reaktywny, dyktowany wyłącznie bieżącymi kłopotami. Czy można, dla przykładu , w warunkach funkcjonowania ustawy o tzw. działach administracji państwowej wymuszającej niejako autonomię działania resortów i tradycyjnego braku zdolności do silnej, merytorycznej koordynacji z

Milczenie Boga wobec zła... część 2

. Zazwyczaj zarzewiem konfliktu są nie tylko sprzeczne interesy, ale zachowania wynikające z odmiennie pojmowanej moralności 8211 na przykład dla zlaicyzowanego rdzennego społeczeństwa Europy Zachodniej rysowanie karykatur zarówno papieża, Jezusa czy Mahometa nie jest niczym nagannym w granicach w miarę

Języki żywych, języki martwe

językami w Instytucie Slawistyki PAN. Umierające języki należy też wspierać w imię różnorodności i równowagi kulturowej, tak żeby wraz z globalizacją i internetem świata nie zdominował angielski, chiński mandaryński czy hiszpański. Zdaniem Dołowy-Rybińskiej języka nie można jednak uratować tak jak

Globalna praca

W ciągu ostatnich kilkunastu lat na rynku pracy zmieniły się dwa kluczowe aspekty: zawsze ktoś może coś zrobić taniej oraz: zawsze ktoś może wymyśleć coś lepszego. Pierwszego przypadku nie zauważyli na przykład Amerykanie. Przestali produkować czyli pracować , a dalej kupowali od Chińczyków

Globalizm - zagrożenia.

Na fundamencie myśli neoliberalnej mechanizmy ekonomiczne stopniowo ulegały procesom globalizacji.  Dziś, w skali całego świata, możemy dostrzec porażkę tej idei. Na własnej skórze, niestety możemy odczuć niebezpieczeństwa, jakie niesie globalizacja. Uwidoczniło się to szczególnie wyraźnie w

Nowelizacja budżetu - dług Polski rośnie - i co z tego?

kwestii wzrostu zadłużenia krajowego, jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa? Otóż jeżeli już trzeba się zadłużać to tylko we własnej walucie ! Obecnie w dobie globalizacji, może wydawać się niebezpiecznym fakt wykupu obligacji przez zagranicznych inwestorów. Z dużym prawdopodobieństwem zostają one

Kukbuk? - jednak - nie

Dlaczego nie? Spróbuję krótko podsumować 1 Tytuł - dlaczego nie polski? globalizacja globalizacją, ale póki co żyjemy w Polsce, posługujemy się językiem polskim. Nie widzę powodu, dla którego tytuł pisma, którego treść jest w języku polskim, ma być w innym języku. Taki zabieg powoduje, że

Tożsamość lokalna i folkloryzm

Tożsamość dość często utożsamiamy z folklorem ludowym, agrarnym. Przykładem może być poszukiwanie warmińskiej tożsamości. Odwołujemy się do XIX wieku polskojęzycznych Warmiaków, próbując odtwarzać gwarę, muzykę nbsp i strój ludowy. Jakkolwiek w większości jesteśmy ze wsi, a więc wywodzimy się z

Zbyszko Melosik Kultura popularna i tożsamość młodzieży

podzielono na trzy części. Pierwsza, najbardziej teoretyczna, dotyczy globalnych i popkulturowych prób zdefiniowania tożsamości młodzieży w kontekście globalizacji i wszechobecności kultury popularnej, ich wpływu na wizerunek współczesnego nastolatka. W drugiej części Autor przedstawia konkretne, najbardziej

SMAK

bez, globalizacja świata i jego żywności, jak nieuchronna globalizacja kultury, co też mnie brzydzi, dokonuje się i dokona. Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech zastanowi się nad pochodzeniem choćby tylko muzyki popularnej, której słucha, i na przykład deserów, które jada po obiedzie. Czy powie mi, że

Wykład: Codex Alimentarius - Ian Crane część 1

zdeklarował się jako zwolennik Nowego Porządku Świata. Spójrzmy na kilka aspektów Nowego Porządku Świata. Kluczowym aspektem jest globalizacja Globalizacja postępuje a większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Tak samo jak nie chcą, żebyśmy wiedzieli zbyt dużo o Kodeksie, tak samo nie chcą, żebyśmy znali

Pajędza czarownica , która Antarktydzie zagraża i być może uczestniczyła w andrzejkowych wróżbach

Biolodzy szukają w genach pozostałości po biologicznej przeszłości poszczególnych gatunków. Z różnych okruchów rekonstruują filogenezę i dawne pokrewieństwo różnych taksonów. W kulturze jest podobnie. Przykładem niech będzie jędza . Ale co to za jędza czarownica , co by zagrażała Antarktydzie? To

Lech Wałęsa: Nie będę w Częstochowie. Ta wielka przyjemność nie dla mnie.

Polska nie dba w ogóle o swoje interesy. Mało tego nie stosuje interesów wychowawczych, przecież na tej bazie, na bazie naszego zwycięstwa, które było oparte na wartościach, na Bogu, na wierze, na mszach świętych. Czy trzeba lepszego przykładu dla młodzieży? Jeśli się to pomija to się kradnie zwycięstwo

Gospodarka na rozdrożach 1

opłaty na rzecz państwa w Wielkiej Brytanii czy Norwegii wynoszą 50-70 proc. 8221 8211 czytamy na stronie Instytutu Globalizacji www.globalizacja.org .   Inną rażącą niegospodarność zasobami naturalnymi opisuje Adam Maksymowicz na przykładzie niedawnej sprzedaży kopalni Silesia 8222 Drzwi do

Sylwy marcowe 2017

przyszłe. Krytykowana przez narodową lewicę globalizacja obejmuje nie tylko procesy ekonomiczne, także cywilizacyjne i filozoficzne, czyli kierunki i sposoby myślenia. Wojny także. W Polsce: Nowoczesna.pl instynktownie wyczuwa globalistyczny kierunek korzystny dla kształtującej się w Polsce klasy

Jaka piękna katastrofa

globalizacji, już daje pierwsze efekty: wrogość wobec imigrantów czy wzrost nacjonalizmu. Można łatwo zatrzasnąć drzwi przed uchodźcami czy pracownikami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak po latach braku jednolitej wizji rozwoju gospodarczego Zjednoczonego Królestwa, które jest uzależnione ndash jak

SOCJOLOGIA W OBIEKTYWIE-znaczenie fotografii.

posługiwać się przede wszystkim naukowymi działaniami, które pozwolą dojść do prawdy.Zapytać można, co łączy ze sobą fotoreportaż  Jamesa Nachtweya na przykład z etnometodologią Harolda Garfinkela lub co wspólnego miały ze sobą fotografie Tomasza Tomaszewskiego z socjologią fenomenologiczną, której

Konstytucyjny model Rzeczpospolitej

Rzeczpospolitej Polskiej!!Niemal udzielny monarcha!! Tak tak, Polska jest monarchią, nie z nazwy ale ze sposobu działania. Tak kolosalnych uprawnień jakie ma prezydent mało który władca w Europie ma. Ba nawet poza Europą. Weźmy na przykład prawo weta ustawodawczego. Skoro prezydent panuje, lecz nie rządzi, bo

Bełdzikowski o pakiecie klimatycznym UE

globalizacji, poprzez zablokowanie albo przynajmniej opóźnienie delokalizacji sfery produkcji do krajów rozwijających się . Oczywiście nie dokona tego dwutlenek węgla ale koszty energii, które generuje walka z tzw. emisjami. A to zmniejszy opłacalności produkcji w Chinach, Indiach czy Bangladeszu. Jak podnieść

Rycerz dziś i kiedyś - różne osobowości ?

złożoność epoki średniowiecza, jej trudny charakter pokazuje przede wszystkim jak bogatą osobowość mieli rycerze. nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp Dla pierwszego przykładu posłużę się Rolandem. To wzór idealne rycerza, autorytet dla innych. Stał się taki, przez wiele

pornografia polityczna

przykład sprawę 8222 spiskowej teorii dziejów 8221 . Który szczery demokrata powie o teoriach spiskowych dobre słowo? Gdy demokratyczna maszynka działa bez zarzutu 8211 żaden. A w momencie 8222 kiksu 8221 8221 ? To co innego. Wróćmy do tekstu Żakowskiego poświęconego 8222 doktrynie przyjaciół

Lalki w ogniu Pauliny Wilk. Opowieść o Indiach.

, to nie dlatego, aby popatrzeć przez okna na mijany krajobraz, ale aby przyjrzeć się krążącym po wagonach żebrakom różnej maści. Jeśli znajdziemy się na ulicach Delhi, Kalkuty czy Bombaju, to nie po to, aby zwiedzać te miasta, ale na przykład dlatego, żeby pochylić się nad tymi, którzy swoje życie

Doskonały smak Orientu - Piotr Kłodkowski

smak Orientu quot okazał się być gorzki. Co mnie tak rozczarowało w esejach, które były publikowane na łamach miesięcznika quot Znak quot ? Przede wszystkim: krzywdzące i rażące uogólnienia. Przykład: już w pierwszym eseju na temat nieporozumienia, jakie miało miejsce przy wejściu do meczetu w

Zimą 8211 owoce

podajemy na przykład podczas spotkania z dawno nie widzianą przyjaciółką. Ale i solidny obiad rodzinny warto zakończyć taką porcją zdrowia. Pozostawi smak na cały tydzień. Oczywiście, gdy sałatkę mają jeść dzieci, nie skrapiamy jej alkoholem, wykorzystujemy do tego tylko owocowe soki lub syropy. Zimowa

Traktat o przyzwoitości II

rodowodu chrześcijańsko-społecznego i wyobrażałem sobie solidarność społeczną z motywacji, na przykład, Kazania na Górze czy miłości bliźniego. Ale były też inne motywacje. Ważne było to, by służyły tym samym celom. To sprawiło, że w czasie II wojny światowej współpracowałem, na przykład, ze środowiskiem

Nieoceniona Chantal Mouffe

wybór między nimi stał się czymś iluzorycznym. Jeśli występują jakieś różnice, to jedynie w retoryce przedwyborczej. To kurczenie się sceny politycznej jest związane oczywiście z ideą ekonomicznej globalizacji prezentowanej jako fatum, które trzeba zaakceptować. Tony Blair i wielu innych przywódców

Dyscypliny może kiedyś olimpijskie - Dart

licznika oznacza zakończenie lega. Wyzerowanie to jest zejście dokładnie do zera. Zejście poniżej tej granicy powoduje koniec kolejki i powrót do stanu z przed jej rozpoczęcia. Zwyczajowo gra się do trzech legów w secie zaś ilość setów uzależniona jest od rangi spotkania. Na przykład na wyżej już

Idea

społeczeństwa do folkloru ewoluuje: Swojskość może mieć charakter osobliwego folkloryzmu, dla którego podstawą jest folkloryzm bazujący dawniej na tzw. ludowym autentyku, co jawnie widać na przykładzie folkowej fali w polskiej muzyce rozrywkowej drugiej połowy lat 90. Swojskość może się również wyrażać w

Jacek Fedorowicz

, składających się na wciąż jeszcze niemały elektorat PiS. Fedorowicz widzi tu swoisty fenomen, trudny do wyjaśnienia paradoks. Ja mam co najmniej dwa tropy. Główny klucz - trzeba się zastanowić, do kogo trafili bliźniacy i ich partia. Wydaje się nam bowiem, że w dobie globalizacji, kiedy wszyscy ludzie oglądają

Hegemonia i rynek cz.1

na przyzwoleniu obywateli jako podstawowym źródle legitymacji. Głównym tego przykładem jest dostarczanie terrorystom broni masowego rażenia. Większość dzisiejszych społeczeństw rozwiniętych żyje w państwach narodowych. Struktura ta powstała w drugiej połowie XIX wieku, kiedy pojawiły się prawa

o tym co może brzuch kobiety

się te same dowcipy. Ktoś może powiedzieć, ze to nuda, że świat zaczyna wszędzie wyglądać tak samo, ale ja tego wszystkiego nie traktuje w ten sposób. W zasadzie te wszystkie podobieństwa, globalizacja, dostęp do internetu, znajomość angielskiego - to wszystko sprawia, że nie patrzymy na siebie

no1curr ale

stypendium: chwali się na przykład, że ponad 50 studentek college ów w USA to kobiety: oczywiście, nie pisze nic o tym, ile procent kobiet te college kończy, a właśnie w momencie kończenia college ów ta różnica prawie się wyrównuje zgadnijcie czemu? , a na studiach doktoranckich jest oczywiście procentowo

Lunapark na wysokości 8488 m n.p.m.

Każdy, kto chociaż raz w życiu był w górach, zdaje sobie sprawę, że góry nie znają litości. Akcja ratunkowa GOPRu z 4 lutego pod Bukowym Berdem 1311 m n.p.m. w Bieszczadach to najlepszy przykład na to, że mimo świetnego wyposażenia i znajomości gór nigdy nie można być zbyt pewnym siebie. Co zatem

Zdobywanie i zjednywanie sobie ludzi w epoce cyfrowej

. To konserwatyzm. Jeśli chcesz optymalnie wykorzystywać swoje interakcje, a także tę książkę, musisz dokonać trwałej zmiany paradygmatu. Umiejętności miękkie, na przykład empatia i współczucie, wznoszą umiejętności twarde, na przykład programowanie, dowodzenie i projektowanie, na poziom niezwykłej

Niepokojący skład rządu

jedynie na służalczości jednego wobec drugiego. Koleś ogólnie tylko średnio rozumie, o czym mówi - niezbyt wykształcony minister nauki to przykład, jak działa kolesiostwo w praktyce.   Minister finansów - Paweł Szałamacha . Znana twarz z poprzednich rządów PiS. Był w UPR-ze i innych korwinistycznych

Powrót-czyli kraj głąbów

gołosłownym oto przykłady najciekawszych legislacji: poz. 24  o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób czyli 65279 tzw. ustawa o bestiach-polecam lekturę, bo to tylko 15 stron a pytań do tego kto jest kim w tym akcie

Encyclica Laudato si

świata podniósłby się o kilka milimetrów. Teraz przykład naukowo-technicznego stylu pisarskiego Franciszka: Zanieczyszczenie i globalne ocieplenie Zanieczyszczenia, odpady i kultura odrzucenia 20. Istnieją formy zanieczyszczeń, które codziennie wpływają na ludzi. Narażenie na działanie zanieczyszczeń

TO NIE KOD MUSI NAUCZYĆ SIĘ POLITYKI, ALE POLITYKA nbsp KOD-U

międzyludzkiej szum informacyjny sprawiają, iż jednostka ma coraz mniej narzędzi, aby ten świat zrozumieć. Zaburza to poczucie bezpieczeństwa. Polska? Od 1989 po okresie zaborów, wojen i komunizmu w końcu cieszy się niezależnością polityczno-społeczną. Jest jednak zależna od uścisków procesów globalizacji

Socjologia sportu - red. Honorata Jakubowska i Przemysław Nosal

fenomenów jak doping, emocje, globalizacja, kibice, klasy społeczne, media, mniejszości seksualne, naród, niepełnosprawność, organizacje sportowe, płeć, polityka, postkolonializm, praca, rasa, religia, sztuki wizualne, technologia, wielkie imprezy sportowe czy zwierzęta. Sorry, ale w tej książce jest

Hello Ohio!

pomimo przemysłowej zapaści życie w dużych miastach i ich przedmieściach wciąż toczy się na dość dobrym poziomie. Dzięki temu w Ohio nie ma aż tak wielu dramatycznych historii jak za miedzą w Michigan Detroit . nbsp Jeśli szukacie przykładu tego, jak globalizacja i realia XXIw. wpłynęły na amerykańskie

Supermarketing

Czy można lubić posła Wołowicza? Można kogoś, albo coś lubić, można nie lubić. Na przykład ciepłych lodów, śledzi, czy supermarketów. Można mieć ku temu powody, albo wcale ich nie mieć. Ja na przykład nie lubię posła Wołowicza i akurat mam powody. Tym razem jednak chciałbym wyrazić panu posłowi

Znalezione blogi:

Społeczeństwo obywtelskie (spoleczenstwo-obywtelskie)
8230 .. telekomy 8211 globalizacją dostęp do naszych kont, niezależnie od tego czy coś zamawiamy

Miejsca:

Warszawa (65)
Warta (39)
Janów (30)
Pawłów (23)
Marki (21)
Londyn (20)
Kraków (19)
Adamów (19)
Paryż (16)
Berlin (16)

Osoby:

Duda (5)
Doni (4)
Urszula (3)