Wszystko o:

pkb za 2013

Gospodarka Ukrainy w kontekście ewentualnego wejście do UE.

może być spadek PKB w usd o prawie 15 w 2009 r. po i tak słabym 2008 r. wzrost o 2,8 . Nasza gospodarka w 2009 r. wzrosła o 1,6 . W trudnym okresie 2012-13 za 2013 szacunek MFW my mieliśmy tempo wzrostu ok. 1,6 średnie tempo każdego roku, kiedy Ukraina jedynie po ok. 0,3 . Przez znaczną część

49 Austerity

załamanie PKB to jastrzębie deficytu chciały za wszelką cenę znaleźć swój odpowiednik Młota na czarownice . Biegu wypadków nie dało się już zatrzymać. Na co często można zwrócić uwagę : adwokaci neoliberalnego ładu zaprzeczają, że austerity w ogóle ma miejsce jak można się domyślać - po to, aby mieć

Założenia budżetowe na 2013 r.

Założenia budżetowe na kolejny rok nie wznieciły ożywionej dyskusji. Uwaga skupiona była na propozycji PKB na 2013 i planowanym wartościom dochodów i wydatków. Poza kilkoma prognozowanymi parametrami makroekonomicznymi, pozostałe nie wzbudzają zastrzeżeń czy ciekawości, ponieważ przyjmują dość

Jawny i ukryty dług publiczny w Polsce AD 2016

wynosił 991 nbsp mld zł, czyli ok. 26 tys. zł na mieszkańca, co równa się 53,3 PKB długpubliczny.org.pl. Dług ukryty określa zadłużenie zaciągnięte m.in. z tytułu niezewidencjonowanych zobowiązań deklaratywnych wymagalnych w przyszłości, np. wypłaty emerytur i rent za kilka, kilkanaście

pkb za 2013

dziewięciu milionów osób rocznie miało możliwość zmiany bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych. W latach 2000-2005 w sześciu krajach stworzono ponad 450 000 miejsc pracy brutto. Jak przewiduje Komisja Europejska dzięki tej polityce w okresie 2007-2013 nastąpi wzrost PKB Litwy, Łotwy i Republiki Czeskiej o

Powyborcze rozważania perypatetyczne

dzielone przez ilość mieszkańców. Ale to jeszcze trochę za mało, bo w różnych krajach są różne ceny i ludzie różnie zarabiają, więc ma sens podawać to PKB na mieszkańca per capita wg tzw. PPP, czyli po angielsku purchase power parity - czyli parytetu siły nabywczej nie będę specjalnie mącił Ci w psim

Polska wg prognoz MFW

minimalnie przyspieszyć do 2,2 PKB. To wciąż za mało jak na nasze potrzeby. Jak wskazują nasze doświadczenia, tempo wzrostu rzędu 2 praktycznie nie pozwala na skuteczną walkę z bezrobociem czy redukcją zadłużenia. A co dalej? W długoterminowej projekcji dla roku 2018, roczny wzrost PKB wyniesie jedynie 3

TOTALNA OPOZYCJA

danych z Ministerstwa Finansów:   2008 r. - 3,7 proc. PKB 2009 r. - 7,5 proc. PKB 2010 r. - 7,8 proc. PKB 2011 r. - 5,1 proc. PKB 2012 r. - 3,9 proc. PKB 2013 r. - 4,3 proc. PKB 2014 r. - 3,2 proc. PKB 2015 r. - 2,9 proc. PKB 2016 r. - 3,0 proc. PKB* *prognoza   Oczywiście nie ulega

Rok skrajnych scenariuszy

PPI. Wobec powoli słabnącego tempa PKB i stałych korekt w dół prognoz na 2012 r. dla krajów UE w ty, dla nas , walka z wysoką inflacja powyżej 4,5 za pomocą stóp traciła naturalnie sens. Nie miało też sensu walczyć z osłabieniem złotego za pomocą wzrostu stóp. W takiej układance czynników z jaką

Deficyt finansów publicznych powoli się zmniejsza.

pomogły nam sprowadzić deficyt finansów publicznych z niemal 8 do PKB, do ok. 4 w 2013 r. poprawiła się sytuacja finansowa FUS, trzymano w ryzach wydatki na szeroko rozumianą sferę publiczną oraz częściowo ograniczono skalę inwestycji w relacji do PKB. Wiem, że to zabrzmi propagandowo, ale to że udało

Wyniki PKB za 2012 r. i szacunki dla IV kw.

Wstępne wyniki PKB za cały ubiegły rok, podane przez GUS, pozwalają na przybliżenie wartości dla IV kwartału. Niestety to tylko szacunek, ponieważ GUS nie podał odrębnych wyników dla IV kw. Ostateczne wyniki mogą się nieco różnić, ale nie na tyle by zmieniało to istotnie wnioski jakie przedstawię

Środkowoeuropejskie znaki zapytania

Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem SIPRI pod względem wydatków na wojsko Rosja z 61 mld USD w 2009 roku plasowała się na czwartym miejscu w świecie, za USA, Chinami, Wielką Brytanią i Francją. Rosja wydawała 3,5 proc PKB gdy Chińczycy, Anglicy i Francuzi po 2 proc. PKB Polska 8211 1,95 proc. PKB

pkb za 2013

KE przewiduje znaczący wzrost PKB nowych krajów UE dzięki polityce regionalnej Polityka spójności UE i płynące do regionów unijne fundusze, w roku 2013 spowodują wzrost PKB nowych państwach Unii o około 5-15 proc. - wynika z raportu przedstawionego w środę przez komisarz Danutę Huebner. Raport

Marcowe spowolnienie w gospodarce było przejściowe

maja 2013 roku poziom +2,1 proc. GUS skorygował w górę o +0,4 pkt. proc. do +4,3 proc. dane na temat rocznej dynamiki PKB w IV kw. ub.r. t o najwyższe tempo od 4 lat. , ale miesięczne dane z ostatnich miesięcy sugerują raczej, że w I kw. ta dynamika PKB była bliższa +2,8 proc. Sądzę, że tym

UE ostrzega Grecję: bez reform utoniecie w długach

2011 r. oraz zerowy wzrost PKB w 2013 r. Deficyt budżetowy ma spaść do 7,3 proc. z 9,1 proc. w 2011 , ale bez dalszych reform znów wzrośnie - do 8,4 proc. w 2013 r. Zadłużenie sektora finansów publicznych ma wynieść w tym roku 160,6 proc. PKB wobec 165,3 proc. w 2011 r. To najgorsze parametry

2068 rok, w którym staniemy się równie zamożni jak Niemcy

zachodnich sąsiadów. Nie wiem czy to zbyt czy za mało ambitnie, ale uważam, że Niemcy dobrze odwzorowują model i standard państwa, do jakiego od ćwierćwiecza dążymy. Google z łatwością umożliwia znalezienie danych o wzroście PKB Polski i Niemiec od 91 do 2013 roku dane Banku Światowego . Ponieważ jestem

Portfel kredytów mieszkaniowych powoli rośnie.

Wg raportów publikowanych przez AMRON-SARFiN, w 2016 r. liczba kredytów mieszkaniowych nbsp przekroczyła 2 mln. Na koniec roku wykazano dokładnie 2 nbsp 057 nbsp 170 czynnych umów. W ostatnich kilku latach wartość portfela zarówno pod względem dynamiki jak i relacji do PKB, rośnie dość powoli

Szerokość wzrostu gospodarczego w starej UE

poszczególnych krajów UE można stworzyć wskaźnik szerokości wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej przedstawiony poniżej na tle dynamiki PKB Polski. Wykorzystałem tu tylko ESI dla krajów starej Unii bez nowych członków przyjmowanych od 2004 roku za wyjątkiem Irlandii, dla której z jakichś względów

Rostowski: oczekuję serii obniżek stóp procentowych

Rozczarowujące dane o PKB za III kwartał są po części efektem błędów w polityce monetarnej i minister finansów oczekuje serii obniżek stóp, których efekty widoczne będą w II połowie przyszłego roku - poinformował minister finansów Jacek Rostowski. Budżet na 2013 rok to jest realny budżet. Czasy w

Forum Obywatelskiego Rozwoju ostrzega

. Z tego Essenhigh wyciąga wniosek, że 4. Węgiel antropogeniczny dwutlenek węgla pochodzący ze spalania kopalin w ciągu kilku lat jest usuwany z atmosfery. 5. A skoro antropogeniczny dwutlenek węgla jest usuwany z atmosfery, to co innego musi odpowiadać za obserwowany wzrost koncentracji tego gazu

26 Próg długu publicznego

wdrożonym w stosunkowo nielicznych krajach : Austria - 2011 - limit 60 ze skutkiem na 2020 Niemcy - 2009 - od 2016 dopuszczalny deficyt to 0,35 PKB od 2020 deficyt strukturalny całkowicie niedopuszczalny Słowenia - 2013 - nakaz zrównoważonych budżetów od 2015 Hiszpania - 2011 - wymagania

Unia krytykuje Orbana. Teraz za niegospodarność

poniżej 3 proc. PKB, to w 2013 r. ma ponownie wzrosnąć do 3,25 proc. PKB, nawet jeśli nie weźmie się pod uwagę negatywnego wpływu złej sytuacji makroekonomicznej i rosnących kosztów obsługi węgierskiego długu - podała KE. - Podsumowując, korekta nadmiernego deficytu w 2011 r. nie ma charakteru trwałego

Słaby początek III kw. w polskiej gospodarce

uśredniając przebieg 4 ostatnich cyklu Kitchina w polskiej gospodarce dołki na danych kwartalnych IV kw. 1998, IV kw. 2001, I kw. 2009 i I kw. 2013 otrzymujemy projekcję końca fazy spadkowej obecnego cyklu w IV kw. tego roku.      Robiąc to samo dla modelu dynamiki PKB opartego o dane miesięczne

KE: w 2013 r. wzrost PKB w Polsce wyniesie 1,2 proc. UE 0,1 proc.

ubiegłorocznych, jesiennych prognozach gospodarczych KE przewidywała, że deficyt finansów publicznych wyniesie w 2012 r. -3,4 proc. PKB, w 2013 r. - 3,1 proc. PKB, a w 2014 r. - 3 proc. PKB. Jeśli chodzi o dług publiczny Polski, to KE szacuje, że w tym roku wyniesie on 57 proc. PKB względem 55,8 proc. w roku

Skąd pieniądze na politykę społeczno-gospodarczą

wiele do zaproponowania i rozdania, nic wam nie odbierając. No i jak tu nie wesprzeć takiego programu? Taka oferta tym bardziej brzmi kusząco, jeżeli przypomnimy sobie że czasy mamy niełatwe, przed nami 2013 rok z tempem PKB prawdopodobnie rzędu 2 i do tego deficyt budżetowy przy wciąż sporym

Projekcja NBP: wzrost PKB do początku 2013 r. niższy, w 2014 stopniowe przyspieszenie

Wzrost PKB do początku 2013 będzie się obniżać do ok. 2 proc., aby w 2014 roku przyspieszyć do poziomu ponad 3 proc. - wynika z najnowszej projekcji NBP. Do początku 2013 r. dynamika PKB będzie się obniżać, osiągając poziom zbliżony do 2 proc. r r. Niskie tempo wzrostu w latach 2012-2013 będzie

Irlandia osłabia złotego. Awersja do ryzyka może się utrzymać wiele tygodni.

deficytu. Według wymogów Komisji Europejskiej deficyt finansów publicznych musi zostać ograniczony poniżej 3 PKB do 2012 r. Polska może mieć problemy ze spełnieniem tej procedury. W założeniach strategii budżetowej na kolejne lata rząd przyjął, iż deficyt spadnie poniżej 3 PKB dopiero w 2013 r

Zawieszenie ostrożnościowych progów budżetowych

progu relacja długu publicznego do PKB większa od 50 ustawa wymaga jedynie aby relacja deficytu do PKB w budżecie uchwalanym na następny rok była mniejsza od analogicznej relacji w roku bieżącym.    Nie jest to zbyt ostry wymóg.  Jego spełnienie w kolejnych latach spowoduje,  że relacja długu do PKB

Dzięki Euro PKB Polski wzrośnie

wyniesie zatem 121 dolarów za baryłkę. Dopiero od 2013 roku oczekiwany jest niewielki spadek ceny o 1 proc. do 119 dolarów za baryłkę. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur powstał w dniu 1 stycznia 2007 r. na mocy decyzji Ministra Gospodarki o połączeniu Instytutu Koniunktur i Cen Handlu

Lipiec miesiącem inwestycji w złotego

,33 do 4,20 za euro. Skokowy wzrost krajowej sprzedaży detalicznej okazał się bodźcem wzmacniającym wartość złotego. Nominalnie sprzedaż w czerwcu wzrosła o 1,8 r r oczekiwano 1,1 r r , a realnie o 2,6 r r. Łączne dane za czerwiec wskazują, że tempo wzrostu PKB za 2 kw. 2013 r. wyniosło około 0,8 r

Tusk: w 2016 roku możemy mieć nadwyżkę budżetową

wskazano, że w 2012 r. deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,9 proc., w 2013 r. do 2,2 proc. PKB, na koniec 2014 r. do 1,6 proc. PKB, a w 2015 r. do 0,9 proc. tzw. cel średniookresowy MTO - red. . Odnosząc się do pytania, kiedy sektor finansów publicznych osiągnie równowagę lub nadwyżkę do

Fusy 2014: czy lokaty pójdą w górę? A akcje na giełdzie? Co z frankiem i cenami mieszkań?

Za nami jeden z najbardziej obfitych w niespodzianki okresów do inwestowania pieniędzy. Nigdy wcześniej nie było tak niskich stóp procentowych i nigdy wcześniej banki nie płaciły tak nędznie za nasze oszczędności. W 2013 r. z banków, właśnie na skutek drastycznych obniżek oprocentowania, odpłynęło

Wyniki PKB na pierwszym planie

na ważne publikacje makro EUR USD 8211 1,3700 Tymczasem piątek przyniesie publikację danych o PKB za IV kw. 2013 w Polsce i danych o PKB w głównych gospodarkach Europy. Dane te powinny przynieść dalsze impulsy do wzrostów europejskich walut. Bieżące dane z Francji zaskakiwały w IV. kw

24 Grecka strategia wyjścia ze strefy euro

sondaży, jedynie ok. 40 Greków wyraża negatywną opinię na temat unii walutowej, chociaż odsetek ten ciągle rośnie, za to aż 55 źle ocenia członkostwo w UE http: www.reuters.com video 2013 05 20 greeces-plan-b?videoId 242896354   Rezygnacja z euro może wydawać się skomplikowanym procesem, w

W cieniu krzyża

W cieniu krzyża Historia z krzyżem przed pałacem prezydenckim jest swoistym majstersztykiem. Jeżeli na ten problem spojrzeć chłodnym okiem, widać, że jest to sprawa banalna. Za to niebanalne jest to, co cała afera ma przykryć: skok na naszą kasę. Wygląda to tak: rząd wkłada łapę do naszych kieszeni

Hossa na rynku akcji wkroczyła w dojrzałą fazę

dynamiki PKB bliższej 4-5 proc. niż 2-3 proc. z drugiego półrocza 2016. nbsp nbsp Rewelacyjne dane GUS za marzec są wstępnym sygnałem potwierdzającym taki właśnie kierunek rozwoju koniunktury w polskiej gospodarce. Być może jakiś wpływ na to miała pogoda, a jeden dzień roboczy więcej w marcu tego

Połowa oszczędności emerytalnych przejedzona w 26 miesięcy

zabraniający przekraczania przez relację długu publicznego do PKB poziomu 60 proc., to łatwo można wyliczyć, że gdyby tendencje - zarówno jeśli chodzi o dług jak i PKB - obserwowane od lutego 2014 były kontynuowane, to bariera ta zostanie przekroczona za 7 lat gdzieś w okolicach drugiej połowy 2023 roku

Wzrasta presja na ECB

dynamiki PKB w USA Tymczasem dobre dane poznaliśmy z USA. W górę o 0,2 pp. zrewidowano wzrost PKB w IV kwartale, podczas gdy rynek oczekiwał rewizji o 0,1 pp. W rezultacie, w IV kwartale 2013 roku dynamika amerykańskiego Produktu Krajowego Brutto PKB w ujęciu zannualizowanym wyniosła 2,6 . Kolejna

Przedwyborcze obiecanki a finansowe realia

publiczny PKB na poziom wyższy niż ten, który wymusił paniczne ruchy rządu zniesienie pierwszego progu oszczędnościowego, przejęcie przez rząd oszczędności emerytalnych w 2013 roku. Wydaje się, że - jeśli obecne trendy nie ulegną zmianie - przekroczenie drugiego progu ostrożnościowego nastąpi dopiero w

Koktajlowe party na eurodolarze

od recesji. W czwartek również nie będzie brakować potencjalnych impulsów, mogących nadać rynkom nowej dynamiki. O godzinie 10 zostanie opublikowany lipcowy odczyt indeksu Ifo prognoza: 106,1 pkt. . Warto odnotować, że w 2kw. 2013 r. Niemcy odnotowały prawdopodobnie wzrost dynamiki PKB z okolice 0

ECB, Yellen, Chiny, dane z USA... czyli listopad na rynkach finansowych

Za nami październik. Niezwykle emocjonujący miesiąc na rynkach finansowych. Jego pierwsza połowa to government shutdown w USA i obawy o to, czy Kongres na czas podwyższy ustawowy limit zadłużenia, a także o konsekwencje tych wydarzeń dla gospodarki USA i polityki Fed. Wydarzenia te zdecydowały o

Ceny mieszkań po III kw 14.

zbyt wiele doświadczył i nabywcy sporo się nauczyli przez minionych kilka lat, by zacząć się obawiać raptownego wzrostu cen w obliczu wzrostu PKB w granicach 3 -4 , w co wtedy wierzono. W IV kw 2013 średni wzrost cen na rynku pierwotnym w Polsce w porównaniu z II kw wyniósł niemal 1 , czyli był dość

Kołem zamachowym Polskiej gospodarki będzie popyt krajowy

W reakcji na ogłoszone przez GUS dane PKB za IV kw. 2011 roku i wcześniejsze wstępne wyniki PKB za cały 2011 r., bank Credit Suisse podniósł prognozy PKB dla Polski za lata 2012-13. - Za 2012 r. CS przewiduje obecnie 3,0 proc. wcześniej 2,8 proc. , zaś za 2013 r. 3,5 proc. poprzednio 2,8 proc

Wskaźniki wzrostu zdominują trend

Pozytywne nastroje na giełdowych parkietach oraz dobre dane makro z Europy oraz USA przyczyniły się do wzrostu apetytu na ryzyko. Głównym beneficjentem tego trendu było euro oraz złoty, jednak nastroje inwestorów mogą ulec zmianie za sprawą serii danych dotyczących wzrostu PKB za 4 kw. Ostatnia

GUS: najnowsze dane dotyczące PKB

Produkt Krajowy Brutto ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo wzrósł o 2,7 r r w IV kw. 2013 r. wobec 1,9 wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny GUS w szybkim eksperymentalnym szacunku tych danych. W IV kwartale 2013 r. PKB wyrównany

Ostre cięcie.

cięć, bo dopiero w marcu. Warto przy tej okazji wspomnieć, że rynkowi makroekonomiści też precyzyjnie nie przewidzieli przyszłości. Jeszcze w połowie 2012 średnia z prognoz dla inflacji na i i II kwb2013 to 3 ,    a dla PKB -   2,5 . Nie pisze tego po to, by dokuczać makroekonomistom z instytucji

Rynek zyskał dodatkowy czas

poznali drugi szacunek PKB za 2 kw. 2013 r. Przed publikacją pojawiały się głosy, że odczyt może pozytywnie zaskoczyć rynki, tymczasem wynik okazał się zgodny z szacunkami ekonomistów. Niemniej należy odnotować, że W 2 kw. 2013 r. wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył do 0,8 R R dane niewyrównane

Projekcja NBP: wzrost PKB sięgnie w br. 1,3 proc., a inflacja spadnie

  Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2013 r. ulegnie dalszemu obniżeniu do 1,3 proc. -wynika z opublikowanej w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski projekcji inflacji i wzrostu PKB . Inflacja ma się trwale obniżyć do poziomu ok. 1,5 proc. Projekcja została opracowana w Instytucie

zmiany, zmiany, zmiany

żyć bez marchwi, ale życie bez ajfona jest dla mnie całkowicie wyobrażalne : Zastanawiam się jak może wyglądać świat bez tej ciągłej pogoni za wzrostem PKB. Jak może wyglądać świat po tym czymś rewolucji czy zmianie o której tyle razy czytam. Gdzieś tam może się o tym myśli i pisze. My jesteśmy

Weszła w życie ustawa dotycząca liczenia długu publicznego

przekroczenie progu 55 proc. w relacji kwoty PDP do PKB za lata 2012 lub 2013 . Zmiany zawarte w noweli ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o VAT, przygotowanej przez resort finansów,dotyczą niestosowania - w określonych sytuacjach - ograniczeń wynikających z przekroczenia w relacji państwowego długu

Deficyt i zadłużenie sektora finansów publicznych

prognoz przez międzynarodowe instytucje. Analiza wydatków i przychodów budżetowych w 2013 r. już po kilku miesiącach pozwalała na ocenę, że deficyt może być większy o 10-20 mld zł. Z każdym kolejnym miesiącem prognozy oddalały nas od niższej kwoty w stronę drugiej. Słabsze niż zakładano tempo PKB oraz

Złotówka pod presją podaży

Rozczarowujące dane dotyczące dynamiki PKB w 1 kw. 2013 r. w Polsce oraz rewizja wcześniejszego odczytu za 4 kw. 2012 r. przyczyniły się do osłabienia polskiej waluty względem euro, czy dolara. Sentyment do złotówki osłabiły również dane z Niemiec wskazujące na spadek nastrojów wśród analityków i

polityka społeczna według PO cd.

poprawy wskaźnika dzietności z poziomu 1,2 do poziomu 1,8 w roku 2013 i 2,0 w roku 2025 przy stopie zastąpienia pokoleniowego na poziomie 2,1 8211 czyli zwiększeniem liczby urodzin do dwóch i więcej dzieci. Realizacja tego celu wymaga: przeglądu narzędzi polityki na rzecz rodziny w tym świadczeń

Analitycy ostrzegają: polska gospodarka zwolni. Niemcy nie będą już dla nas silnikiem

Analitycy oczekują, że w tym roku polska gospodarka urośnie o 2,8-3,1 proc. W 2013 r. ma jednak zwolnić. Dodają, że niepewna sytuacja w strefie euro powoduje, że prognozy obarczone są dużym ryzykiem. Bank Pekao prognozuje, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 3 proc., a w 2012 r. o 2,6 proc

Ceny mieszkań.

i skromną prognozę. Z makroekonomicznego punktu widzenia, ubiegły rok do łatwych nie należał. 2 wzrostu PKB w 2012 r. po 4,3 w 2011 r. mówi samo za siebie. Prognozy na rok bieżący są poniżej wyniku uzyskanego w 2012 r. Odwrócenie niekorzystnego trendu oczekiwane jest dopiero w 2014 r., przy czym

UE: Doniesienia wojenne z frontu budżetowego

budżet wspólnoty budżet wielkości 8230 1 PKB wspólnoty, czyli zgodny z postulatami Paryża i Berlina. Waloryzacja wysokości budżetu o 4,8 w stosunku do poprzedniej perspektywy lata 2007-2013 , reklamowana przez Komisję jako przejaw jego wzrostu, wypada równie blado, jeśli spojrzymy na szczegóły

MFW obniża temperaturę, Europa na marginesie

Niepewność związana z ożywieniem gospodarczym w strefie euro, kłopoty z Cyprem, wzrost niepokoju na Słowenii oraz obawy inwestorów o chiński wzrost PKB przyćmiły wtorkowy impuls wzrostowy na eurodolarze. Dalsza wyprzedaż ryzykownych aktywów jest nieunikniona. Pogorszenie klimatu inwestycyjnego na

pkb za 2013

rozwojem dużych ośrodków miejskich oraz zauważyła, iż uznanie roli metropolii jest kluczowym aspektem polityki spójności 2007-2013 w Polsce. Tło Polska w okresie programowym 2004-2006 Polska jest największym beneficjentem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wśród nowych państw członkowskich Unii

Polak zamożny szczątkowo. Połowa oszczędności należy do 10 Polaków. I leży odłogiem!

, patrząc na PKB na mieszkańca, czyli na wartość dóbr i usług, które każdy statystyczny Polak wytwarza w ciągu roku, widać całkiem dobry trend - w 1997 r. wytwarzaliśmy 13.500 zł PKB na głowę, a dziś już 42.500 zł na głowę. Większe PKB na osobę to wyższe wynagrodzenia, a wyższe wynagrodzenia, to większa

Fed nie zaskoczył inwestorów

gospodarczego w USA w obecnym i przyszłym roku. Nowa prognoza Fedu zakłada wzrost PKB w 2012 roku o 1,9 do 2,4 proc. Wcześniejsza prognoza amerykańskiego banku centralnego z kwietnia mówiła o wzroście PKB o 2,4-2,9 proc. w 2012 roku. Wzrost w 2013 roku wyniesie w ocenie Fedu 2,2-2,8 proc. Wcześniej Fed zakładał

Budownictwo mieszkaniowe, opinia do najnowszego programu Rządu

-tych średnia z lat 95-96 oddano 65 tys. mieszkań, a w ostatnich latach średnia z lat 05-06 115 tys., to chyba jednak wzrosło. Średnia stopa wzrostu w tym okresie to 6 rocznie. Średni roczny wzrost PKB w tym, okresie to 4,6 . Dlaczego więc do 2013 r., kiedy parametry makroekonomiczne mają być

Pakt fiskalny podpisany. Tuskowi nie zadrżała ręka

mrugnięcia okiem.   Dokument został przyjęty na szczycie w Brukseli 30 stycznia. Poza Tuskiem podpisali go przywódcy 24 krajów UE, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Czech. Międzyrządowy traktat ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., jeśli do tego czasu będzie ratyfikowany przez 12 z 17 państw strefy euro

nowe wytyczne:

oddalone uznaje się za będące w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a , niezależnie od poziomu PKB. Tak zwane 8222 regiony efektu statystycznego 8221 8211 w których PKB jest niższy niż 75 średniej w UE-15, ale wyższy niż 75 średniej UE-25 3,6 ludności UE-25 8211 będą

Banki w stresie, czyli czarny scenariusz: recesja, bezrobocie, drogi frank...

wynoszą ponad 1,2 bln zł mniej nieco, niż roczne PKB kraju , a pieniędzy na ROR-ach i depozytach mamy jakieś 550 mld zł. Gdyby coś się posypało i trzeba byłoby z podatków ratować banki, to byłoby smutno. Oczywiście, na razie nic złego się nie dzieje: w ciągu ostatnich dwóch lat banki zarobiły łącznie 30

Twarde NUTS do zgryzienia

okręgi powiaty . I teraz zaczynają się schody. Unijna pomoc jest uzależniona od części PKB przypadającej na każdego mieszkańca w każdym konkretnym NUTSie. Jeśli poziom PKB w NUTSie przekracza 75 proc. średniej w Unii Europejskiej, pomoc jest automatycznie redukowana. W 2013 roku średnia PKB na Litwie

Obniżenie deficytu budżetowego to tylko księgowa sztuczka

W czerwcu 2015 r. Rada EU zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu, którą byliśmy objęci od 2009 r. Stało się to możliwe dzięki spadkowi oficjalnego deficytu sektora finansów publicznych do poziomu poniżej 3 PKB ok. 50 mld zł w skali roku . Objęcie procedurą nadmiernego deficytu obligowało

Fed podzielony w sprawie QE3

celowniku Natomiast w czwartek inwestorzy powinni zwrócić uwagę na wstępny odczyt indeksów PMI dla Eurolandu za sierpień. Już w lipcu 2013 PMI wybił się powyżej krytycznego poziomu 50pkt. a PKB za 2 kw. 2013r. pokazał wreszcie pojawienie się wzrostu gospodarczego. W związku z tym, możliwa jest kontynuacja

W oczekiwaniu na twarde dane

W najbliższych sesjach nastąpi wysyp danych makro, które mogą potwierdzić tezę zakładającą ożywienie w 2013r. Jeśli rynek uzyska uzasadnienie tego stanowiska, to będzie to kolejny sygnał wzmacniający kondycję byków na parkietach, a tym samym argument przemawiający za wzrostami na parze EUR USD

pkb za 2013

Grażyna Gęsicka: Podział za tydzień Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka spodziewa się, że w następnym tygodniu zatwierdzony zostanie sposób podziału pomiędzy polskie województwa ok. 16 mld euro środków unijnych na rozwój regionalny po 2007 r. Jak wyjaśniła minister we wtorek na

Alfabet nowej perspektywy

przeznaczonych dla naszego kraju środków, w połączeniu z brakiem odpowiednich impulsów pobudzających polską gospodarkę, może zaowocować odstąpieniem od realizacji polityki regionalnej i strukturalnej w obecnym kształcie po 2013. B 8211 beneficjent netto. Jako kraj, zbliżamy się do okresu rekordowych

Każdy łodzianin ma 18 tyś. zł długu!

18 tysięcy złotych to w przypadku wielu łodzian wysokość rocznych zarobków. A gdyby teraz okazało się, że przez rok muszą pracować za darmo? Przeżyć dwanaście miesięcy bez środków na czynsz, ubranie, na jedzenie, ba nawet wodę! Nie da rady. Tymczasem owe 18 tysięcy złotych długu naprawdę

Niemcy zaakceptują euroobligacje, gdy będą mogli decydować o wydatkach innych krajów

dla Włoch za lata 2012-13 w oparciu o wstępną wycenę gospodarczych szkód spowodowanych przez niedawne trzęsienie ziemi. Obecna prognoza zakłada, że włoski PKB skurczy się o -1,8 proc. w br. oraz o dalsze -0,6 proc. w najbliższym wobec konsensusu -1,5 proc. w 2012 r. oraz +0,1 proc. w 2013 r. . Bof

Niemcy zaakceptują euroobligacje, gdy będą mogli decydować o wydatkach innych krajów

dla Włoch za lata 2012-13 w oparciu o wstępną wycenę gospodarczych szkód spowodowanych przez niedawne trzęsienie ziemi. Obecna prognoza zakłada, że włoski PKB skurczy się o -1,8 proc. w br. oraz o dalsze -0,6 proc. w najbliższym wobec konsensusu -1,5 proc. w 2012 r. oraz +0,1 proc. w 2013 r. . Bof

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

stymulacyjny, który poprzez zwiększenie deficytu bieżącego o ok. 16 miliardów złotych zasili polską gospodarkę o ok. 1 proc. PKB. Dla kontynuacji konsolidacji strukturalnej kluczową rolę odegrają oszczędności wygospodarowane przez poszczególne resorty, stanowiące ok. 0,5 proc. PKB - powiedział wicepremier

Paul Krugman o Polsce. Miło, ale tendencyjnie.

kryzysu. Pomijając główny wątek opinii P.Krugmana, czyli nasz walutę i ewentualne przejście na euro, Polska jawi się jako kraj który uciekł z uścisku kryzysu. Na pierwszym z dwóch wykresów w jego wpisie, jest pokazany przyrost PKB Polski i strefy euro. Aż miło patrzeć. Strefa euro stoi w miejscu a my

Rosati: Projekt budżetu bezpieczny i umiarkowanie optymistyczny

Projekt budżetu na 2013 r. jest bezpieczny finansowo i umiarkowanie optymistyczny - powiedział we wtorek w Sejmie Dariusz Rosati PO podczas debaty budżetowej. Dodał, że jego klub jest za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji finansów. Rosati, szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Sejm przyjął senackie poprawki do budżetu na 2013 rok

przewidywaniami MF - będzie miało też miejsce w I i II kwartale tego roku, ale w drugiej połowie 2013 r. nastąpi odwrócenie trendu. Minister powiedział, że za przyjęciem poprawki przemawia konieczność ostrożnego podejścia do tak ważnych rzeczy jak utrzymanie deficytu budżetu państwa w wysokości zapisanej w

pkb za 2013

przez ministerstwo, to algorytm 80 10 10. Zgodnie z nim wszystkie regiony uczestniczą w podziale tylko 80 proc. ogółu środków, według liczby ludności. W podziale pozostałych 20 proc. środków uczestniczą tylko regiony, w których poziom PKB na 1 mieszkańca jest niższy od 80 proc. średniej krajowej i w

Inwestorze - nigdy nie zaznasz spokoju

wynikających z powodu osłabienia dolara kosztem Jena 22 VIII 2012 Wakacyjne nudy  23 VIII 2012 Wakacyjne nudy  24 VIII 2012 Wakacyjne nudy  27 VIII 2012 Na światowych giełdach wzrosty z powodu wzrostu PKB USA 28 VIII 2012 Na światowych giełdach spadki dyskontujące koniec wakacji 29

Rozwodnienie głównych ryzyk

raczej słabszy odczyt PKB dla Polski w pierwszym kwartale 2013r. Końcówka zeszłego tygodnia miała optymistyczny finisz. Wszystko za sprawą wysokiego optymizmu wśród niemieckich przedsiębiorców, którzy 8222 zarazili 8221 handlujących do kupna akcji i europejskiej waluty. Według badań Instytutu Ifo

Mocne dane z Eurolandu wsparciem dla lokalnych walut

brytyjskiego PKB za 2 kw. 2013 r. Z opublikowanego raportu wynika, że na Wyspach gospodarka wyraźnie przyspieszyła w drugim kwartale 2013 roku i rozwijała się w tempie 1,4 kw. kw., po tym jak w pierwszych trzech miesiącach PKB wzrósł o 0,3 w relacji kwartalnej. W tym przypadku Kurs GBP USD również zachował

To będzie emocjonujący październik na rynkach finansowych

Berlusconiego we włoskim Senacie 4 października - prawdopodobny start rozmów koalicyjnych w Niemczech pomiędzy CDU CSU a SPD   8 października - Alcoa opublikuje raport za III kw. 2013 i umownie otworzy sezon publikacji wyników 9 października - produkcja przemysłowa sierpień w Wielkiej Brytanii 9

Negatywne echa government shutdown osłabiają dolara

.   Z wyliczeń ekonomistów wynika, że government shutdown obniży dynamikę amerykańskiego Produktu Krajowego Brutto PKB o 0,25 pp. w IV kwartale br. Prognozy instytucji finansowych odnośnie wpływu shutdownu na amerykański PKB w ostatnim kwartale 2013 roku wahają się w przedziale od 0,2 do 0,6 pp

Turbulencje na początku tygodnia

sesji będzie nadawał indeks ZEW z Niemiec oraz odczyty obrazujące kondycję amerykańskiej gospodarki rynek nieruchomości, produkcja przemysłowa . Negatywny wydźwięk raportu na temat PKB Chin 7,7 r r zamiast oczekiwanych 8,1 r r wraz ze słabym eksportem w dużym stopniu pogorszył klimat inwestycyjny na

pkb za 2013

Związek Województw RP za II wariantem algorytmu dla 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Związek Województw RP za II wariantem algorytmu dla 16 Regionalnych Programów Operacyjnych -- Za II wariantem podziału środków na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych opowiedziała się większość delegatów

15 Finanse i dług publiczny w Polsce - z perspektywy MMT

,4 , 2010 - 76.1 , 2011 - 75,7 , 2012 - 75,4 , i I kw 2013 - 72,7 . W dyskusjach MMT-erów pojawiają się propozycje, mówiące o zalecanych deficytach na poziomie 7 PKB - w przypadku krajów rozwiniętych. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jaki zatem deficyt odpowiedni dla Polski - moja odpowiedź to, na początek

pkb za 2013

uwzględnia algorytm 60 40, gdzie 60 proc. to liczba mieszkańców regionu, a 40 proc. wielkość PKB. Jak dotąd - według Kwiecińskiego - sześć województw opowiedziało się za pierwszym sposobem, dwa za drugim, a trzy za trzecim. Pozostałe regiony nie przesłały jeszcze do ministerstwa swoich stanowisk. Pierwszy

pkb za 2013

kraje, trzecia uwzględnia algorytm 60 40, gdzie 60 proc. to liczba mieszkańców regionu, a 40 proc. wielkość PKB. Jak dotąd - według Kwiecińskiego - sześć województw opowiedziało się za pierwszym sposobem, dwa za drugim, a trzy za trzecim. Pozostałe regiony nie przesłały jeszcze do ministerstwa swoich

GUS i NBP chłodno na temat polskiej gospodarki

Słowenia, Portugalia, Hiszpania, Włochy i w Polsce ze względu na duży deficyt finansów publicznych rzędu 18 mld zł, co może doprowadzić do nowelizacji budżetu . Negatywne zaskoczenie związane jest również w przypadku Chin, gdzie odnotowany słabszy od oczekiwań wzrost PKB za 1 kw. 2013 r. Reasumując

pkb za 2013

! Niestety, poza odpowiedzialnością polityczną, ani Tusk, ani Rostowski, ani nikt inny nie poniósł za to jakiejkolwiek kary. W kontekście ostatnich odczytów GUS na temat deficytu finansów publicznych i jego relacji do PKB okazało się, że wskaźnik ten za 2016 rok był najniższy od 9 lat warto przypomnieć

2013 - to może być ciekawy rok dla inwestorów

Komentarz z 2.01.2013 r. Sebastian Buczek Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Rok 2012 za nami. Jaki może być rok 2013 dla inwestorów? Zacznijmy od zagranicy. Krótkoterminowo największym czynnikiem był jest fiscal cliff w USA. Zakładamy jednak, że Amerykańscy politycy nie są samobójcami i że w

Rozumem RPP nie ogarniesz?

 powoduje działania o ponad rok opóźnione w stosunku do przebiegu dynamiki PKB. Składa się na to średnio 4-miesięczne opóźnienie decyzji RPP w stosunku do dynamiki CPI RPP najwyraźniej nie posługuje się żadnymi wskaźnikami wyprzedzającymi tempa inflacji, tylko biernie podąża za informacjami napływającymi z GUS oraz

Zaskakująca trajektoria notowań

entuzjazm inwestorów za oceanem pozwolił na poprawienie maksimów sesyjnych na rynku EUR USD. Odbicie notowań widoczne było także na rynku surowcowym srebro, złoto, ropa . Warto wspomnieć, że spadek cen surowców pozwoli Amerykanom gładko przejść przez naznaczony cięciami fiskalnymi 2 kw. 2013 r. poprawiając

Spowolnienie gospodarcze skończyło się w grudniu.

, wyraźnie sugerują, że również tam 2013 rok stać będzie pod znakiem ożywienia. Tak jest w przypadku indeksu Sentix dla strefy euro, który na poniższym rysunku przedstawiony został - ze stosownym przesunięciem - na tle rocznej dynamiki polskiego PKB:     Również zachowanie dynamicznie rosnącego Economic

Mocna wyprzedaż na rynku długu

, który obciąży długi koniec krzywej. We wtorek uwaga inwestorów skupi się natomiast na szacunkowych danych GUSu dotyczące PKB za 1 kw. 2013 r. tzw. flash estimate . Jest to pierwsza tego typu publikacja. Analitycy szacują, że wzrost wyniósł 0,7 r r. Wynik zgodny z oczekiwaniami lub lekko odchylony w

100 miliardów złotych oszczędności, 60 miliardów potencjalnych zysków

inny będzie sposób osiągnięcia tego celu:  pierwotnie Komisja chciała, żeby do tego celu dojść m.in. po przez zmuszenie elektrowni, by już w 2013 r. musiały kupować wszystkie swoje zezwolenia na emisję CO2  obecnie je dostają za darmo . Dla polskiej gospodarki 8211 uznał rząd 8211 to byłoby zbyt

Realizacja budżetu w 2016. Dwie prawdy lub więcej.

polityki społeczno-gospodarczej rządu zwiększenie publicznego transferu w relacji do PKB , a z drugiej to tylko powrót do wartości z lat 2013-14. Trzeba przyznać, że wzrost redystrybucji jest relatywnie dynamiczny. Większość tego wzrostu, a może i całość, mamy już za sobą. Na pewno pozytywne skutki w

Tajemnicze cyfry posła Szymańskiego

wedle tego, ile same emitują CO2 choć nawet p.poseł przyznaje, że kryterium podziału będzie inne - bo uwzględniające także udział PKB , to otrzymujemy równanie: 30 x 0.08 8 proc. - tyle wynosi udział Polski w emisjach CO2, dane podaję za IAE 2,4. Nawet jeśli założymy, że przez pełne 10 lat Unia

Byki trzymają dobrą passę

dane o PKB za drugi kwartał w Niemczech i we Francji. W Polsce poznamy natomiast dane o inflacji 8211 konsensus rynkowy to 4,2 , choć naszym zdaniem możliwy jest spadek rocznej dynamiki cen do 3,9-4 . To mogłoby przybliżyć nieco RPP do decyzji o obniżce stóp. Jednak wydaje się, że jeśli coś miałoby

Mocny okres dla dolara

Syrii. Sytuacja na core markets nie była jednak już tak nerwowa. Z informacji makroekonomicznych inwestorzy poznali mocne dane z USA, które powinny podtrzymać oczekiwania na decyzję Fed we wrześniu o zmniejszeniu skali dodruku pieniądza: rewizja w górę PKB za 2 kw. z 1,7 do 2,5 kw kw zann. oraz

Miejsca:

Warszawa (36)
Warta (33)
Bruksela (26)
Węgrów (15)
Pawłów (15)
Niemce (14)
Adamów (14)
Janów (13)
Marki (12)
Londyn (12)

Osoby:

Duda (5)
Lilu (4)