Wszystko o:

pami阾nik m昕czyzny

Strzelec?

Wieczny 硂wca, kt髍y potrafi by lojalny, ale wymagaj眂y. Potrafi krytykowa i burzy mury, dlatego cz阺to staj na czele w r罂nych grupach - mam to co, czego ludzie chc. Dlaczego wi阠 z tego nie korzysta? Jaki jestem? Mi硑, ciep硑, przyjazny. U秏iecham si 砤dnie, chocia mam nieco po矿

og髄ny zarys postaci

m骿 pierszy wpis mojego nowego etapu 縴cia mo縠 przedstawie wam najpierw swoj osob mam 28 lat mieszkam w do舵 du縴m Polskim mie禼ie napewno nie s硑n眂ym z turystyki a raczej z p阣u za prac i korkami kilkana禼ie miesi阠y temu mia砮m w硈ny 秎ub i wesele ale czy jestem szcz甓liwy? czas mi ucieka

Kobiety - wa縩y element mojego 縴cia.

By硂 ich wiele. Jednak niewiele z nich zbli縴硂 si do mnie na tyle, by szeroko je uj辨. Ka縟a opisuje pewien etap, pewnego mnie, kt髍y j urzek. Bywa硂 r罂nie - Paulina, Kosa, Remione, Gorza砶a, Yeah Right. Ka縟a z nich jest inna, ka縟a z nich uznaje mnie innego, ale dla ka縟ej z nich bywa砮m po

po si硂wni tu przed snem

a no w砤秐ie wr骳i砮m z si硂wni wym阠zony wytargany ale szcz甓liwy by硂 du縪 nowych ch硂pak體 m硂kos體 jak to si m體i troszke oty硑ch ale zero mi甓ni 鎤iczyli jako tak rozgl眃ali si i patrzyli kto ile podniesie ja nie jestem jakim tam weteranem ale musz przyzna 縠 naprawd dzisiejszy trening

po pracy w domu

c罂 ju wr骳i砮m z pracy do domku po drodze zabra砮m 縪n z przystanku w潮czyli秏y TV poogl眃ali秏y g硊pi serial i nudy zaczo砮m jej opowiada o tym 縠 koledze z pracy urodzi si wnuk ale przerwa砤 mi wskazuj眂 jednoznacznie na sufit i pytaj眂 si kiedy naprawie odpadaj眂y tynk jak ona mnie wkur

Dawna przygoda - nowe wspomnienia

? Zobaczymy... Swoj drog kiedy pami阾nik to by砤 taka ma砤 ksi笨eczka, do kt髍ej kole縜nki za szko硑 wpisywa硑 mi r罂ne wierszyki i 縴ciowe m眃rosci. Mam gdzie ten pami阾nik zachowany do tej pory, ale gdzie??? Teraz o wiele 砤twiej znale兼 prawdziwe kole縜nki ze szko硑 na naszej klasie, niz stary

Pi赕 kulek czyli r體nowaga niezb阣na w 縴ciu

m昕czyzny, kt髍y by zaw砤dn背 jej dusz. Sytuacja si zmienia,gdy poznaje Matta i zakochuje si w nim. Po raz pierwszy jest pewna, 縠 to TEN. To z nim chce sp阣zi reszt swego 縴cia. Z ka縟ym dniem爑pewnia si jak wiele maj ze sob wsp髄nego. Wszystko uk砤da si wspaniale, gdy nagle Matt oznajmia Katie

troche odcink體 h2o wystarczy kropla

Konkurs 14 wrze秐ia 2007 Miriam i Tiffany dokuczaj syrenkom i postanawiaj wzi辨 udzia w konkursie na Miss Oceanu. Cleo postanawia zrobi to samo. Tymczasem Kim znajduje u Cleo w pokoju dziwny pami阾nik, pisany szyfrem. Wsz阣zie s rysunki syren. P蠹niej Cleo myje akwarium u縴waj眂 mocy, 縠by trzyma

pami阾nik m昕czyzny

, przyjemnym skupieniu... by diiplodok | 2007-04-17 23:11:57 | skomentuj ! 0 uwalniania ci眊 dalszy temat m昕czyzny wraca do mnie wci笨 i wci笨. Jak bumerang, przelatuj眂y niby ko硂 ucha, ale przychodzi moment kiedy musisz go z砤pa spowrotem. Do秝iadczam ci眊le chwil, kiedy jako kobieta samotna jestem

List w butelce

chocia縝y genialny Pami阾nik . To niezwyk砮 jak ten facet potrafi zrozumie kobiet, jej l阫i, b髄e, pragnienia. List w butelce to historia Teresy-kobiety po trzydziestce, samotnie wychowuj眂ej syna. Pragnie ona spotka na swej drodze kogo, kto r體nie mocno pokocha j jak i jej 11-letniego wychowanka

痽cie to 5 kul...

. Pozosta砮 cztery pi砶i - rodzina, zdrowie, przyjaciele, uczciwo禼 - to szklane kule. Je縠li si kt髍倍 upu禼i, mo縠 si obic, wyszczerbic lub nawet roztrzaskac. Kiedy pojmiesz nauk o pi阠iu pi砶ach, wkroczysz na drog budowania r體nowagi w 縴ciu. quot 牋 To kr骳iutki fragment爌owie禼i quot Pami阾nik

pami阾nik m昕czyzny

. Chcia砤m wtedy por體na odczucia psychiczne m昕czyzny i kobiety na etapie kszta硉owania si 秝iadomo禼i osobowej 8211 my秎, 縠 mo縩a to tak uj辨. Pewien ch硂piec opowiada mi o problemach, dylematach, kt髍e powodowa硑 u niego depresj. Wi眤a硂 si to wszystko w砤秐ie z orientacj seksualn. Ca砤 sprawa

Rozdzia dwie禼ie dziewi赕dziesi眛y czwarty

potrafi硂 znie舵 absolutnie 縜dnego ciosu. Zdaniem Hala Severus nigdy nie mia zbyt wielkiego mniemania o sobie, ale teraz, bez pana nad g硂w, m骻 sobie pozwoli na wolno舵. Mia砤 jedynie nadziej, 縠 jest to stan przej禼iowy. Kiedy w ko馽u wyni髎 si na pi阾ro wyci眊n瓿a spod siedzenia fotela pami阾nik

Podsumowanie.

, ale Rzecki, oj nie... Wokulski- mo縠cie go lubi, ale dla mnie na zawsze pozostanie symbolem kobiety uwi陑ionej w ciele m昕czyzny. Ponadto przeczyta砤m po raz enty ,,Ani z Zielonego Wzg髍za . Kocham t ksi笨k. Ma w sobie tyle magii. Kojarzy mi si z dzieci駍twem. Po raz 1000000 - owy p砤ka砤m jak

Co si wydawcom wydaje

quot The New Yorkera quot , a quot Cz眘tek elementarnych quot Michela Houellebecqa - z quot The New York Times quot . Wznowiony po Noblu dla Doris Lessing quot Pami阾nik przetrwania quot Wydawnictwo Literackie poleca na czele s硂wami Olgi Tokarczuk. Mimo zachwiania tytularnej hierarchii to zabieg

pami阾nik m昕czyzny

8221 Pami阾nik 8211 27.04.96 r. 8222 Jeszcze bardziej wybuchowa jest mieszanka uczu, jakie 縴wi w takich chwilach dla Marcina. Mi硂舵 i w禼iek硂舵 walcz wtedy we mnie 縜dna nie mo縠 zyska przewagi. 8230 Gdy z ni rozmawia, ca硑 rozs眃ek zdaje si go opuszcza. Z wahaniem

Wyznanie g硂秐iejsze od wstydu

konsekwencji tego mnie dopa舵. Czasami udaje mi si je zakrzycze, albo odepchn辨 na bok, tak, 縠 staj si niedostrzegalne, niestety to jest chwilowa wolno舵, a raczej jej pozory. Przecie tak bardzo lubimy si oszukiwa, a najbardziej sami siebie. Kiedy napisa砤m, 縠 m骿 pami阾nik, to rodzaj oczyszczalni

Orzeszkowa w przemy秎eniach, czyli rozwa縜nia menstruacyjne

縴cie znaj眂 zapory, jakie le勘 w nim i w ko硂 niego walczy z nimi wiedz眂, jak walczy trzeba, aby zwyci昕y, i o ile nie stan mu na przeszkodzie nie mog眂e by z g髍y przewidzianymi i obrachowanymi zapory, dochodzi do wytkni阾ego przez si celu. Takie w砤秐ie i jedynie takie 縴cie m昕czyzny nazywa

Witajcie !!

. Nade wszystko jestem romantykiem. Mam tutaj na my秎i obecne, a nie literackie znaczenie tego s硂wa. Niezale縩ie jak g酬boko by砨y on ukryty przed ludzkimi oczami wystarczy przepi阫ny zach oacute d s硂馽a i ju mo縩a t, jak縠 dziwaczn, na domiar nader rzadko spotykan posta m昕czyzny

Pami阾nik policjanta

Pami阾nik policjanta Poniedzia砮k Siedz razem z kapralem Kluch nad krzy矿wk. Wtorek Nadal siedzimy nad krzy矿wk. oda Przyszed p砶 痚lazny i powiedzia 縠by秏y odwr骳ili krzy矿wk, bo le縴 do g髍y nogami. Czwartek Odwr骳ili秏y, ale i w tej pozycji jest trudna. Siedzimy dalej. Pi眛ek

Marudnie.

wspomnienia. Te dobre i te z砮. Mi硂禼i... Zwi眤ku... m昕czyzny mojego przesz砮go ju 縴cia. Pi阫ny to by czas... Czas, kiedy wszystko o czym marzy砤m, czego pragn瓿am by硂 w zasi阦u mojej r阫i. Bo by On, bo byli秏y razem z naszymi rado禼iami i smutkami. On, na pierwszym spotkaniu爌owiedzia mi... by砤by

Dyzio

Jak bardzo trudne jest 縴cie we dwoje jak bardzo trudno jest marzy po kryjomu my秎i jak drzewa 禼i阾ego z硂te s硂je s jak pami阾nik nieznany wci笨 nikomu dobrane s硂wa do zwyk砮j codzienno禼i 縠 niby dobrze si w 縴ciu 秝iat uk砤da chocia to 縴cie w pogardzie dla mi硂禼i bo zakochanie przesi眐硂

17. Sex bomb

tym Martinem Cortezem, kt髍y by tu przed nimi? Niby by硂 oczywistym, 縠 uda硂 mu si jako st眃 wydosta, ale dlaczego w takim razie pozosta硑 wszystkie jego rzeczy? Hermiona, b阣眂 na jego miejscu, zabra砤by chocia ze sob pami阾nik. A mo縠 8230 w tym pami阾niku zawar jakie istotne informacje

Kobieta i b rak. Wizerunki raka piersi w kulturze

pop阣u 秏ierci quot Ibidem . W m昕czy糿ie sytuacja ta wzbudza l阫, w kobiecie przekonanie, 縠 - w por體naniu z m昕czyzn - nic sob nie reprezentuje, jest 8222 mniej-ni-m昕czyzn quot Ibidem , s. 193 . Jest dla m昕czyzny Innym, ale Innym-niepe硁ym, nie funkcjonuje jako pozytywna inno舵, z kt髍

Sztuka umierania

Nadszed czas na zamieszczenie kolejnej pracy. Najbardziej osobistej. quot Sztuka umierania quot to zapis moich wspomnie z okresu choroby mojego taty. To ci昕ka lektura. quot Sztuka umierania quot Pami阾nik ten jest zapisem dramatycznej walki, jak m骿 ojciec stoczy ze straszliw chorob

10 II 08 czyli narzedzia tortur.

p硂mieniem po勘dania... zazdro禼i... tak, czuj zazdro舵... Bo wyjecha砤 daleko... podejrzewam, 縠 do m昕czyzny. A ja pozosta砮m tu z obrazem pulsuj眂ych zieleni oczu... pod ci昕arem spojrzenia wbijaj眂ego si w serce pal眂ym ogniem niespe硁ionej mi硂禼i. Patrzy砤 na mnie, a ja chcia砮m chwyci j w ramiona

dokt髍 nominuje

blogu zrozumia砮m, 縠 ci ludzie s tacy jak my nie tylko opr骳z tych rzeczy . Tak samo pragn cia砤 i duszy drugiego cz硂wieka, tak samo oscyluj pomi阣zy rajem i piek砮m, gdy chwiej si ich zwi眤ki uczuciowe. Nie przecz, kiedy my秎 o tym, 縠 jaki m昕czyzna pragnie m昕czyzny tak, jak ja kobiety

rozdzia 1 cz.1

nadszed czas wyj禼ia z poci眊u. na tym ko馽z moje rozwa縜nia. Napisz jeszcze, tylko musz si dosta do Romana. 8221 牋牋牋牋牋 W po秔iechu schowa砤 cienkopis i pami阾nik- sw骿 spowiednik, w plecaku. W砤秐ie poci眊 wjecha na dworzec w Kijowie. W momencie ca砶owitego zatrzymania by砤 ju ubrana i

Norweska kr髄owa zbrodni

nazwiskiem panie駍kim Mathisen. Ju jako dziecko du縪 pisa砤, pocz眛kowo to by硑 listy i pami阾nik. Pierwszym tekstem, kt髍y napisa砤 by opis m昕czyzny, kt髍y pali papierosa w砤snor阠znie skr阠onego. Po przeczytanie ksi笨ki 8222 Sauda, streik 8221 postanowi砤 zosta pisark. Pracowa砤 w o秗odku dla

Z PAMI蔜NIKA PRAWDZIWEGO M石CZYZNY

PIEK 19.06. Obudzi砮m si z nagle z prze秝iadczeniem, 縠 odkry砮m co epokowego. No, mo縠 nie na miar Nagrody Nobla, ale przynajmniej na jakie porz眃ne wyr罂nienie bym zas硊縴. Rzekomo najlepsze pomys硑 wpadaj do g硂wy podczas snu. Postanowi砮m pisa pami阾nik i przy秐i硂 mi si, 縠 kobieta

18.

, 秗ednio dwa razy wy縮zy od przeci阾nego m昕czyzny. Tu za nim do Sali wesz砤 sporo wy縮za od niego kobieta. Dyrektor wsta. AD- Hagridzie, Madam Maxim, witajcie. MM- Dzie dobri, Dumblidor. H- Przepraszamy panie psorze za sp蠹nienie. Ale konie Olimpii troch marudzi硑 po drodze. Wszyscy uczniowie patrzyli

2o

s硂wem. Blaszane pude砶o pokrywa miedziany nalot, jego wieko zdobi砤 twarz kr髄owej Wiktorii i ksi阠ia Alberta. Billi nie s眃zi砤, by w 秗odku by硑 ciastka. Ksi笨ki nie zna砤. - Czy to pami阾nik? Oprawa przypomina砤 inne ksi笨ki z biblioteki templariuszy, cho ten tom wygl眃a na znacznie starszy. Mia

i阾a id - Pami阾niki hot wife cd.52

I kolejny rok prawie ju za mn i o kolejny roczek b阣 znowu爏tarsza. Zbiera mi si na refleksje i wspomnienia.... Za tydzie i阾a, potem Sylwester i od nowa...wiosna, lato..itd. A ja ca硑 czas przy boku tego samego m昕czyzny. Czasem si zastanawiam, gdybym mog砤 cofn辨 czas czy wybra砤bym

ideolo

Wyczyta砤m wczoraj u pewnego ch硂pca pociesznego, jaki jest jego idea kobiety. Jako mi si ten temat pl眛a na obrze縜ch 秝iadomo禼i i spr骲uj teraz uchwyci idea mojego faceta. Kiedy, kiedy by砤m m硂da i powabna znaczy, wci笨 jestem, ale wtedy by砤m m硂dsza , prowadzi砤m pami阾nik

Rozdzia 2

wzruszy ramieni. - Tony? - zapyta砤.- Ale co chcecie co tu jest ciekawienia m髗g.- Janet i nim i wychowaj眂ej nad jedno. Naciskaj眂 otwart buzi i przedmie禼i, 縠 one spod okryt rudym w硂sach i klasn背 jaskrawy blaskiem zadar g硂w kobiety.- Wtedy pomys. - Nie pami阾nik, Janet u秏iechn瓿a si

Top10 - najpi阫niejsze historie mi硂sne

- przepi阫na historia o mi硂禼i dojrza砮go m昕czyzny i kobiety po przej禼iach kt髍zy musieli 砤ma konwenanse w pocz眛kach nowego dwudziestego stulecia w Egipcie w 1900r. Anne Elliott i Frederick Wentworth quot Perswazje quot Jane Austen - moja ulubiona para z ulubionej Austenowskiej powie禼i i chyba jeden

Rozdzia 1. Cz. 1

牋牋牋 Rok 1994, zbli縜 si zako馽zenie roku szkolnego w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart. W tym roku nast眕i硂 otwarcie Komnaty Tajemnic. Tom Riddle, zwany te Voldemortem odradzi si dzi阫i horkruksowi, jakim by jego pami阾nik. Wykorzystuj眂 do tego Ginny Weasley, zwabi swojego wroga

Join the Army, czyli wakacyjna praca w UK.. vol.2

pracy bo po pierwsze to nie pami阾nik, a po drugie ma by 秏iesznie a nie d硊go i monotonnie. Pocz眛ki jak wsz阣zie by硑 trudne. Okresu wprowadzenia nie u砤twia硑 te kontakty z obcokrajowcami, kt髍zy nie potrafili za bardzo porozumiewa si po angielsku. Raz, dok砤dnie na pocz眛ku sierpnia, kiedy

pami阾nik m昕czyzny

prowadzi砤 pami阾nik, Twoje imie widnia硂by na ka縟ej stronie * Sk砤ma砤bym powiedziawszy 縠 o nim nie my秎. My秎. Czasami s takie dni kiedy jest w ka縟ej godzinie, a takie godziny kiedy jest w ka縟ej minucie. Ci眊le zasypiam i budz si z jego imieniem na moich ustach. Cz阺to 砤pie si r體nie na tym

Z pami阾nika prawdziwego m昕czyzny.

Spacerowa砮m sobie po google i trafi砮m na strony z pami阾nika prawdziwego m昕czyzny. Nie znam autora, bo 紃骴砤 nadawania s r罂ne. Ale to爊ie przeszkodzi硂 mi wykorzysta tego tekstu i poubiera go w fotki. PIEK 19.06. Obudzi砮m si z nagle z prze秝iadczeniem, 縠 odkry砮m co epokowego. No

ZA CO LUBIMY PORNO? cz甓 1.

wynikaj眂ej z tego zazdro禼i? Akta Sprawy Artyku na ten temat znalaz砮m w zbiorze pt. 8222 Pami阾nik Orchidei 8221 i Ka硊縴駍ki wylicza wiele ciekawych powod體, dlaczego m昕czy糿i si阦aj po t硊ste kawa砶i: 1. Porno jest obszarem wolno禼i i niezale縩o禼i. Ogl眃aj眂 rozebrane baby mo縩a

Z pami阾nika prawdziwego m昕czyzny

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 痮na m體i do m昕a: 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 -Tobie wszystko kojarzy si z seksem ! 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 -Nieprawda ... Ty nie. 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Z PAMI蔜NIKA PRAWDZIWEGO M石CZYZNY PIEK 19.06. Obudzi砮m si z nagle z prze秝iadczeniem, 縠 odkry砮m co

Zesp蟪 Aspergera

. Wysz砤m ju z pierwszego szoku. Nawet zd笨y砤m ju oswoi si z my秎, 縠 jestem mam autystycznego ch硂pca i 縪n autystycznego m昕czyzny . Teraz powoli ucz si z tym 縴. Dawniej pisa砤m blog erotyczny Erotyczny pami阾nik Marceliny M. . Ale poniewa moim 縴ciu zw砤szcza erotycznym nie dzieje

Urodzili秏y si po to, aby kocha 8230

. Dziewczyna nie wie jednak, 縠 pad砤 ofiar pewnego zak砤du 8230 Nie pami阾am, czy kiedykolwiek zdarzy硂 mi si przeczyta pi阫niejsz i bardziej wzruszaj眂 histori o mi硂禼i m昕czyzny i kobiety. Czytaj眂, mia砤m wra縠nie, 縠 studiuj pami阾nik. I chyba tak w砤秐ie by硂, wnioskuj眂 po epilogu. Tak na

Przyjaciel czy wr骻?

, co b阣zie dalej. Niekiedy czytelnik nie wie, kto jest przyjacielem a kto wrogiem. Czytaj眂 t powie舵 mia砤m wra縠nie, 縠 czytam pami阾nik. Rozdzia硑 pisane s z perspektywy zar體no kobiety, jak i m昕czyzny. Dla mnie jest to swego rodzaju nowo舵. Nigdy wcze秐iej nie spotka砤m si z tak form pisania

Kiedy m昕czyzna zapomni o rocznicy 秎ubu

Prawdziwego Cudu 8221 , 8222 Od pierwszego wejrzenia 8221 i 8222 Jesiennej Mi硂禼i 8221 pomy秎a砤m, 縠 si阦n po tak bardzo reklamowany 8222 Pami阾nik 8221 , ale jak wiecie, zawiod砤m si. To samo uczucie zawodu towarzyszy硂 mi przy czytaniu 8222 ubu 8221 . Chyba na jaki czas dam sobie

Listopadowy d硊gi weekend

. Obejrzeli秏y Pami阾nik Bridget Jones 2 i Legalna blondynka 2 . Co do tego pierwszego filmu, le勘c przy Mariuszu, czu砮m si jak tytu硂wa bohaterka. Drugi film by ju bardziej dla 秏iechu - razem si 秏iali秏y z zabawnych sytuacji w filmie. W pokoju by硂 ciemno, ja po jego lewicy, dotyka mnie swoim 硂kciem

WALKA Z SAMOTNOI

dok砤dnie 6 dniach znajomo禼i...ale um體ili秏y si 縠 zostaniemy znajomymi..byli秏y raz na spacerze i raz na imprezie..by硂 naprawde fajnie..ale to dalej nie ten bo nie szukam kolegi tylko m昕czyzny na reszte 縴cia... wi阠 czeka砤m nadal ..odezwa si quot kolejny quot to tak brzydko brzmi..tak jakby bez

Czy jest Mariolka?:P

u Mateusza Polska-Ekwador . Nie by硂 fajnie:P Matu chcia wyrzuci tv przez okno. Nie zrobi tego tylko dlatego 縠 telewizor by za ci陑ki, aby go podnie舵. -umy砤m hurtowo samochody rodziny i zarobi潮m 20 z:D to by硂 fajne:D w poniedzia砮k: -na polskim tworzyli秏y pami阾nik obywatela PRL-u. Nasza

13 pi眛ek

Co prawda jest ju po p oacute 硁oc, ale czas napisa dzisiejsz cz甓 bloga, czyli pami阾nik 縴cia m昕czyzny...Dzi Kto ze znajomych, znajoma sko馽zy砤 po raz 12 18 lat: Z tej okazji po pracy, czyli po 22 wy砤dowa砮m w klubie bilardowym-metropolis. Pogra砮m troch w kulki... Dzi tak縠

Kiepski dzie.

przypuszcza, 縠 za par lat nasze potrzeby b阣 zupe硁ie odmienne. Po prostu ja potrzebuj m昕czyzny, a on mamusi. Ja nie czuj si bezpieczna przy facecie, kt髍y nie potrafi zadba o mnie i syna, nie potrafi zarobi pieni阣zy, a wszystko co zarobi to wydaje na swoje g硊poty latarka za 100,jaka lampa za 100

REFLEKSJE I PRZEMYENIA

drugie dziecko a do tego czyta砤 pami阾nik dziewczyny kt髍a straci砤 swoje dziecko teraz przez okres 秝i眛eczny......Zauwa縴砤m 縠 nastr骿 jest nieciekawy i 縠 nie jestem w stanie pocieszy mojej kole縜nki , do tego sama troszke si pogr笨y砤m ale jako nie mog砤m si wczu w to wszystko do momentu kiedy

Faceci wok蟪 po d硊giej bolesnej przerwie...

u砤mek chwili, kiedy otworzy przede mn sw骿 pancerz ju min背. Nie ten czas, nie to miejsce. Troch szkoda. I jest K. O nim w pierwszej wersji mia by pami阾nik. Nieprzespane noce, zapuchni阾e oczy nast阷nego dnia, ci眊砤 szamotanina z sam sob .Nie mo縩a rozbija zwi眤ku. Nie mo縩a odbiera

Wst阷

Sama nie wiem od czego zacz辨. Pierwszy raz pisze bloga czy pami阾nik. A dlaczego zacz瓿am go pisa. Hmmm... Mo縠 dlatego 縠 nie radze sobie ze swoimi problemami,przerasta mnie 縴cie i chcia砤bym sie z tym kim podzieli. Mo縠 pisanie pomo縠 mi odnale兼 sens 縴cia . Zobaczymy... Mam 20 lat

Znalezione blogi:

Pami阾nik m昕czyzny, kt髍y nosi m阺ki pas cnoty.
Pami阾nik m昕czyzny, kt髍y my秎i wi阠 jest. Moje przemy秎enia na temat Polski, polityki, gospodarki
Jest to pami阾nik 18 letniej dziewczyny, maturzystki. Pochodzi z bogatej rodziny ale jej mi硂舵 do

Miejsca:

Wroc砤w (4)
Naga (4)
Krak體 (4)
Paw丑w (3)
Adam體 (3)
se (2)
Warszawa (2)
Ko駍kie (2)
Katowice (2)
Gdynia (2)