Wszystko o:

niegrzeczna m昕atka

niedojrza砤 egoistka o przeci阾nej urodzie. singielki portret w砤sny

ba硑 si samotno禼i, bo we dwoje 砤twiej wzi辨 kredyt mieszkaniowych, bo chcia硑 mie dzieci, a wychowawczy nie jest urlopem p砤tnym. Singielka, dop髃i nie zmieni statusu na star pann co, jak podejrzewam, przychodzi z wiekiem , jest podejrzana. Z perspektywy og蟪u spo砮cznych przekona m昕atka

Piegus c. d. 1

gabinecie. 8221 8222 Nie, nie zamykaj, zaraz przyjdzie pacjentka. I nie, my - b阣ziemy zaj阠i, a - ja b阣 zaj阾a. A ty b阣ziesz grzecznie siedzia na fotelu i s硊cha co mam ci do powiedzenia. 8221 8222 Tak d硊go czeka砮m na to spotkanie, a ty um體i砤 si z jak倍 bab. Mia砮m by ostatnim

obserwacje

W砤禼iwie wszystko by硂 jak trzeba. Dobra muzyka, seksowna bielizna w prezencie, dziewi赕 bab, dobre jedzonko i drinki. Zrobi硑秏y przysz砮j m昕atce o硉arzyk ze zdjeciem i zniczami - po縠gnanie panny... By硑 go糳ziki, przem體ienia i marsz 縜硂bny. Przysz砤 m昕atka przebra砤 si w bielizn, ale nie

***

. Nie, kole縜nka si nie spieszy - przekornie odpowiada dziewczyna. - Kole縜nka napije si kawy? - Tak, napij si kawy... - Kole縜nka wolna? - Nie, m昕atka... - M昕atka? A kole縜nka mo縠 zadzwoni do domu i powiedzie, 縠 zosta砤 zgwa砪ona w barze? - Tak, kole縜nka mo縠 zadzwoni do domu i powiedzie

Na wesolo

nie spieszy - przekornie odpowiada dziewczyna. - Kole縜nka napije si kawy? - Tak, napij si kawy... - Kole縜nka wolna? - Nie, m昕atka... - M昕atka? A kole縜nka mo縠 zadzwoni do domu i powiedzie, 縠 zosta砤 zgwa砪ona w barze? - Tak, kole縜nka mo縠 zadzwoni do domu i powiedzie, 縠 j zgwa砪ili 10

NORMALNE MARZENIE

bycia grzecznym i uprzejmym, za kt髍e ksi眃z grozi paluszkiem. Przecie grzech to rana zadawana swojemu w砤snemu duchowi. I tak nie jestem w stanie nikogo nawr骳i, wi阠 sobie da砮m spok骿. Nie b阣 walczy o niczyj dusze i niczyj moralno舵. Zale縴 mi jedynie na tym, 縠by moje dzieci nie wywichrowa硑

,,WSTYD I NIE TYLKO.

Robelin scenariusz: St閜hane Robelin aktorzy: Guy Bedos, Daniel Bruhl, Geraldine Chaplin, Jane Fonda gatunek: komedia kraj produkcji: Francja, Niemcy rok produkcji: 2011 czas trwania: 96 minut ,,Niezale縩a Jeanie, grzeczna i uk砤dna Annie, sybaryta Albert, wieczny aktywista Jean oraz kobieciarz

20-06-2016

, albo po prostu jakbym chcia砤 ma硑 skok w bok bez zobowi眤a, to on jest gotowy, cho鎎y zaraz. Tylko nie w weekend, bo w weekend b阣zie 縪na. I po po硊dniu te nie, bo 縪na. No i oczywi禼ie musimy ustali , kiedy 縪na ma urlop, bo wtedy te nie. nbsp M體i grzecznie ch硂pu ,縠 interesuje mnie

Esther Perel - zmiana definicji zdrady prezentacja na TED .

wszystko poddaj w w眛pliwo舵 . Zdrada, to pogwa砪enie zaufania, kryzys to縮amo禼i. Czy jeszcze kiedy Ci zaufam? - pyta - Czy komukolwiek jeszcze zaufam? To samo m體i moja pacj阾ka Heather opowiadaj眂 histori swoj i Nicka. M昕atka, dw骿ka dzieci. Nick, jej m笨, w砤秐ie pojecha w delegacj. Heather

Wywiad z Pani Alin Bia硂w眘.

podchodzi do 縴cia i z przymru縠niem oka bierze wszelkie zawi硂禼i losu. Pani Alina Bia硂w眘 autorka 8222 Galerii uczu 8221 zupe硁ie niedawno wyda砤 swoj drug powie舵 8222 Grzeczna dziewczynka 8221 . Tematycznie ci昕ka, ale lekka w przekazie. Autorka bardzo trafnie uj瓿a w niej problem

korporacja na Wyspach

klient體 zanim nadchodzi dzie sp砤ty... To okropne, bo w Polsce to bardzo niegrzeczne - wi阠 wijemy si jak nie wiem co, 縠by nie zrobi z siebie idotek. Jeste秏y 4 plus team leader. 3 singielki i 1 m昕atka z dochodz眂ym kochankiem. Wszystkie 秝iadomie wybraly秏y emigracj, poza m昕眛k, bo za ni

M骿 napi阾y grafik randkowy...

negatywnych do秝iadcze, a raczej z po潮czenia z ostro縩o禼i, dziewcz阠ego idealizmu, nadopieku馽zego wychowania przez rodzic體 i konserwatywnego katolickiego systemu warto禼i regularny ko禼i蟪, spowied i paciorek . Typowa grzeczna dziewczynka - pilna studentka, kt髍a nie interesowa砤 si facetami, za to

Nie z tego 秝iata cz.126

masz le縠 grzecznie plackiem przez tydzie, tak jak kaza Ci pan doktor. Operacja by砤 powa縩a... dobrze wiesz, 縠 pozwoli Ci wyj舵 ze szpitalu dopiero gdy obieca砤 mu, 縠 b阣ziesz si oszcz阣za. - I b阣.- Mrukn瓿am niepocieszona, 縠 秏ie w眛pi w moj obietnic. - Jasne...- Stukn背 mnie palcem

Wyjebana kolejna Mamu秌a:

kolega. Nie wiem jak Wy, ale ja z do秝iadczenia wiem , 縠 jak si lask podwozi to ju jest po zabiegu. Dziel kobiety obecne w moim aucie na trzy grupy. Rodzina, druga grupa to te co szkoda czasu na nie i grzecznie takie prosz隊 o wyj禼ie z mego focusa ale to nieliczna grupa . Ostatnia trzecia

Nogdy nie by砤m twoj ksi昕niczk

, nie da sie jej ju pocieszy. Odesz砤. Jestem ja, du縜 dziewczyna, m昕atka za kt髍 decyduje m笨, kt髍a czasem co namaluje, czasem co napisze, ale w g硂wie s硑szy ci眊le dr阠z眂y g硂s co ty malujesz? nie masz ambicji? w tym wieku nie znasz tabliczki mno縠nia? . Tato, wraca do mnie twoj g硂s, kiedy

Przede mn dal

grzecznie podzi阫owa i odwzajemni si tym samym. Mia砮m pewno舵, 縠 m骿 dzie b阣zie udany, ale z powodu ch硂pca nieco si zmartwi砮m, przed nim bowiem sta硂 jeszcze morze czasu w towarzystwie kapry秐ej kasy i w otoczeniu tych wszystkich sklepowych wulgarnych dziewcz眛. ---------------- Zrobi砮m sobie

Takie my秎enie w przedmioty z niewielk nadwy縦

. Szcz甓cie to chyba dobrze znany psycholog M昕atka. Moje oczy i przyjaci蟪 bo w砤秐ie przegra. Pi阫nie ci powiedzie b砤gam szaro a ksi眃z Jerzy Chopin jest. Te jest tak przez ca潮 istot s podzielone prawos砤wie nie zrobi. Przypadku tych drugi a quot amalek quot. Tekstu przez kilka dni mnie

Mi硂 i niekoniecznie smacznie

przyprawione, 縜dnego czosnku, o kt髍ym pani kelnerka zapewnia砤. Wyb髍 win nie zachwyci mnie. Tak - jestem wymagaj眂a: Ca硂舵 nie by砤 warta tych pieni阣zy. Nie 縜硊j, bo lubi poznawa co nowego. Ilona przed 40-stk, nieszcz甓liwa m昕atka z dw骿k doros硑ch dzieci. Kobieta wie, czego chce od 縴cia. M眃ra

Aktorki na skraju za砤mania nerwowego

Anna, m硂da m昕atka, kt髍 poznajemy na pocz眛ku filmu. Jej m笨, Marc, w砤秐ie powr骳i po d硊giej nieobecno禼i do domu. Historia opowiedziana w filmie to historia ma晨e駍kiego kryzysu. Anna najpierw wyznaje, 縠 ma kochanka, potem wyprowadza si z domu. Marc, pr骲uj眂 szpiegowa j przy pomocy agencji

Rozdzia 11 2

nie odszed. - Szkoda 8211 cmokn背 8211 Naprawd szkoda. Mo縩a by硂 inaczej. Taka 砤dna z pani panna. Lew d硂ni dotkn背 mojego kolana, w miejscu, gdzie ko馽zy砤 si sukienka i palcem wskazuj眂ym zacz背 przesuwa skrawek materia硊 w g髍. - M昕atka! 8211 uderzy砤m d硂ni w jego r阫

Temat Pierwszy: BY SOB!

: Ale ja nie dbam o status, chc tylko by..... OJCIEC: Coro, prosz! REGINA: Prosz. B阣 grzeczna. MATKA: Wspaniale. W砤秐ie to chcia砤m us硑sze. Czy to nie znany obrazek? Czy nie ka縟y z nas by cho raz w takiej relacji lub zna kogo, kto by? Jak m體i OSHO: PYTANIE: Czy bycie sob jest

Sen czy marzenie?

Nie wiem, w kt髍ym momencie sen przerodzi si w marzenia. Czy niezwyk硂舵 snu sprawi砤, 縠 obudzi砤 si i kontynuowa砤 niegrzeczne my秎i w swojej wyobra糿i, czy jaki d紈i阫 z 8222 zewn阾rznego 8221 秝iata sprawi, 縠 wybudzi砤 si z lekkim uczuciem strachu i wra縠niem, 縠 zosta砤 8222

Nowy-stary znajomy :

co prawda do舵 grzeczni,jednak by硂 zabawnie,bo przeje縟縜li秏y przez miejscowo舵 gdzie mieszka moja te禼iowa i na moje nieszcz甓cie istnia硂 du縠 prawdopodobie駍two 縠 zostan zauwa縪na. Uda硂 si jednak i nikt nic chyba nie widzia. Albo przynajmniej nie rozpozna mnie. Chcieli秏y r體nie wjecha

20 Lipca 2012r. To ju oficjalne : Jestem m昕atk :

Maciejak grzecznie ca硂wa : Kiedy wychodzili秏y pada deszcz: Pozdrawiam wybaczcie ale jestem zbyt zm阠zona na pisanie czegokolwiek konstruktywnego pocz甓ci nawet : Zatem Dobrej Nocy Cmok w Krok Dzi阫uj Wszystkim Osobom dzi阫i kt髍ym ten dzie by tak udany : Ach i teraz nazywam si

Zgubieni

przest阷stwa pope硁iane w szalupach ratunkowych. M硂da m昕atka Grace, ratuje si z katastrofy liniowca a la Titanic, trafiaj眂 na szalup wraz z prawie 40-ma innymi osobami. Szalupa jest jednak przeci笨ona i pojawia si pytanie, co rozbitkowie zrobi w przypadku kiedy ratunek nie nadejdzie wystarczaj眂o szybko

Rozdzia 57.1

Gryfonka nalewa czarnego p硑nu do kubka. W ciszy zabrali si za jedzenie 秐iadania. - Kiedy wracasz do Rosji? 8211 spyta m昕czyzna smaruj眂 kolejn bu砶 mas砮m. - Ju masz mnie do舵? - To niegrzeczne odpowiada pytaniem na pytanie. - Jeszcze nie zastanawia砤m si nad tym. To zale縴, kiedy Kola

nazwijmy j Ruda

b阣 tylko udziela instrukcji a nie robi, jako nie dosz硂 do skutku. Dzi mieszkamy ju w r罂nych miejscach. Ma 秝ietn tr骿k dzieci. Grzeczne i u硂縪ne. Ale wiecznie rozczochrane. Ona nie pracuje nigdzie i wsz阣zie. Nak砤da tipsy akrylowe, sprzedaje polisy, robi ankiety, organizuje spotkania w

Chcia砤 wolno禼i? Zapracuj na ni.

doznawa 縴cia. To Komediantka W砤dys砤wa Reymonta 65279 . Jak縠 inne zako馽zenie. Janka Reymonta, doznaj眂 brutalnej pora縦i wraca grzecznie na 硂no rodzinnego miasta, zak砤da rodzin. Chcia砤 wolno禼i, to kruszej teraz w pokorze. Janka Na砶owskiej odtr眂a kochanka, kt髍y coraz bardziej ustawia j na

niegrzeczna m昕atka

...poprosze o za砤cznik graficzny..prezentacja na modelu hahah I jak tu byc przy Tobie grzecznym 燱r骳i砮m z si硂wni..padam.. a by砮m tam tylko godzine. Po drodze kupi砮m sobie duza butelke tonicu i wody mineralnej eee tam...ja widzia砮k klate.. sexown klate i 砤dn d硂.. Misiek, Ty masz bardzo

Rozdzia 56.1

, kochanie . W innym wypadku nie poszed砨ym z tob pod prysznic. - Nie wzi背by ze mn 秎ubu, gdyby nie mia z tego korzy禼i. - Przez grzeczno舵 nie zaprzecz. - Ty nigdy nie jeste grzeczny. - Grzeczno舵 to moje drugie imi. - Problem z liczeniem? Na drugie masz Sarkazm. - A ja my秎a砮m, 縠

Znaczenia kart wg Qmieczy - seks

Chodzi o temat relacje damsko-m阺kie. I nie b阣zie grzecznie! pa mieczy + 9 monet + ksi昕yc + czasem wisielec - podgl眃anie przegl眃anie kobiet w internecie kamerki na portalach randkowo-erotycznych pa kij體 - r阠zny ale tyko u m昕czyzny S硂馽e - zawsze i tylko romans pojawia si ta

Dziwny ROR: z ubezpieczeniem zimowym i rowerowym, gwarancj dla telewizora i ochron przed z硂dziejem to縮amo禼i. Warto?

ma. Alternatyw jest bowiem kredyt na bardzo niekorzystnych warunkach. Pracownik banku informuje mnie, 縠 roczna op砤ta za kart wynosi 50 z., ale mo縩a j zredukowa do zera. Korzystam wi阠 grzecznie z karty kredytowej, kt髍ej tak naprawd nie chcia砨ym mie i staram si uzyska rabat poprzez

Teraz my jeste秏y Twoj rodzin

sko馽zywszy na tym, 縠 zawiezie mnie do samego Laayoune. Grzecznie, aczkolwiek stanowczo odmawia砤m wszystkiemu, powtarzaj眂 1000 razy, 縠 jestem m昕atk i mi nie wolno si w丑czy z obcymi m昕czyznami w tym samym czasie macha砤m te energicznie obr眂zk mu przed oczami i poprosi砤m o wysadzenie w centrum

Bad Boys - 糽i ch硂pcy, kt髍ych nie umiemy nie kocha

za硂縴 : Beetlejuice to prawdziwy rodzynek w niniejszym zestawieniu. Jest bezapelacyjnie z硑m bohaterem, ale wszystkie pod砮 uczynki pope硁ia w tak uroczy spos骲, 縠 trudno jest widzie w nim straszliwego demona . Ju pr阣zej z硂秎iwego i wyj眛kowo niegrzecznego chochlika albo szalonego

Monika

p蠹niej spotka硑 si z nimi strumienie bia砮go p硑nu. Podszed砮m z drugiej strony sto硊 i wpakowa砮m jej kutasa po same jaja w usta. Grzeczna dziewczyna, postawi砤 go w szybkim czasie czym zas硊縴砤 sobie na zwolnienie ze sto硊 i przerzucenie jej wyczerpanego ju cia砤 na 丑縦o. W ko馽u 禼i眊n背em jej

Drive czyli: P阣, Ryan. P阣!

8221 . Gosling nie m體i wiele. Nale縴 jednak do tych aktor體, kt髍zy potrafi znakomicie zagra twarz, gestem, oczami. I to, w tym przypadku, w zupe硁o禼i wystarczy. Przez to kierowca wydaje si by nie秏ia硑m, grzecznym, lekko przestraszonym ch硂pcem. Tym bardziej zaskakuje przemoc, do kt髍ej jest

Prezent dla Niego, emocje w pakiecie :

? . Galatea w tym momencie zazwyczaj zaczyna砤 chwali pogod. Pomijaj眂 fakt, 縠 raz, szukaj眂 wy縠j wspomnianych 2 3 prezentu wpad砤m na Niego w sklepie. I we si wyt硊macz co Ty w砤禼iwie robisz na szopingu, gdy powinna grzecznie siedzie na 砤cinie. No c罂... Po trzecie - grunt to nie panikowa

Najdziwniejsza ksi笨ka..... kt髍 kiedykolwiek mia砤m okazj przeczyta

Spytacie dlaczego? Po prostu - dziwna. W ko馽u znalaz砤m czas, by napisa co nieco o tej ksi笨ce.. Hanna Samson Pu砤pka na motyla . Czyta si j jednym tchem, z ciekawo禼i i oczekiwaniem, jakby si ogl眃a硂, co najmniej jaki dobry film. Dziwna tematyka i wielop砤szczyznowo舵. Ta ksi笨ka p

USPRAWNIENIA.

CHWILA Z HUMOREM : - Teraz, kiedy ju wiem, 縠 to nie by硂 polecenie kierownika 牋 - zwraca si brygadzista do pracownik體 - pytam was : - Co za idiota to wymy秎i ?! - Synku, jeste taki niegrzeczny. Bierz przyk砤d z tatusia. - Mamo, przecie tata siedzi w wi陑ieniu ! - No tak, ale

A砨ena Grabowska-Grzyb - Coraz mniej ol秐ie

najbli縮zych? Dlaczego tak skutecznie ich unika? Alina, m昕atka, matka dw骿ki dzieci. Robi szybk karier, spe硁iaj眂 si jako lekarz. Szpital to jej 縴wio a rodzina to obowi眤ek, kt髍y przerzuca na m昕a. Dlaczego decyduje si sfingowa w砤sn 秏ier i ucieka od rodziny? iat, w kt髍ym przyjdzie im mierzy

TH W RadioNRJ T硊maczenie

瑀骴硂 T硊maczenia: http: tokiohotelnews.pl wywiad-z-radia-nrj T硊macz: wita i zapowiada TH Ludzie z radia byli napastowani, oferowano im pieni眃ze tylko ze wzgl阣u na to, 縠 wy tutaj przyjechali禼ie. Ka縟y chcia tutaj by. Bill: O, wow! T硊macz: I on m體i, 縠 tak, wzi背 pieni眃ze. Bi

Wywiad z A. ibiorek

Anna ibiorek - II Vicemiss Polski 2006 Wywiad przeprowadzony przeze mnie dla Globmiss w styczniu 2012 roku W砤禼iwie doros砮 縴cie polega na tym, 縠 trzeba dokonywa pewnych wybor體, ustali sobie hierarchi warto禼i, wiedzie, co jest dla nas najlepsze i najwa縩iejsze. Prawie zawsze co, odbywa

niegrzeczna m昕atka

... Te禼iowa zakochana we wnusi, ale dzia砶a nie poczeka, wi阠 og髍ki, maliny, porzeczki, i wiesz, jak wyciera砤m p蟪ki w piwnicy ke?? , to odkry砤m, 縠 mam pe硁o przetwor體 z ubieg砮go roku jeszcze! I nie ma tego kto je舵! Na propozycj zabrania ze sob kilku s硂iczk體 grzecznie podzi阫owa砤m. Wyrodna

Grupowe uleg砮 sex zabawy 65279

65279 Grupowe uleg砮 sex zabawy 65279 Fajnie si prezentuje 9 uleg硑ch suk razem 8594 video 65279 Jest takie oficjalne miejsce na ziemi Upper Floor, gdzie grzecznie s硊勘 ochotniczki do zabaw innych 8594 zobacz graficzne przyk砤dy 65279 . 65279 A te繝 nieoficjalne inne

zal笨ek

nie chc! 8211 odpowiada砤 zupe硁ie bez respektu. 燨wszem siedzia砤 z grzecznie z硂縪nymi r阫oma, kontrast stanowi眂 dla 縴wo gestykuluj眂ej matki, ale ani na chwile nie spu禼i砤 g硂wy i za matk wodzi砤 wzrokiem. - Zat硊k tego twojego ojca, jak mi b骻 mi硑! 8211 pomstowa砤 matka pod nosem

Nie samym chlebem facet 縴je

maj眂 tej wiedzy co on, ponosz kl阺ki. Tym co r罂ni cz硂wieka bawi眂ego si 縴ciem od ofermy, nie jest wcale zawarto舵 portfela, a wiedza i 秝iadomo舵 proces體 kt髍e rz眃z naszym 縴ciem. Kiedy czyta砮m ksi笨ki s硑nnego tresera ps體 nbsp Cezar Milan , kt髍y leczy niegrzeczne czy znerwicowane psy

Refleksje powyjazdowe

przysz砤 drobniutka i chudziutka kierowniczka i grzecznie poprosi砤 o przej禼ie 2m dalej. Te 2m okaza硂 si, maj niebagatelne znaczenie dla stoj眂ej w holu kanapy alias Ludwik IV, kt髍ej to dym m骻 znacznie zaszkodzi, nie m體i眂 ju o tym, 縠 gdyby kto bardziej zamaszy禼ie strzepywa, to nawet m骻砨y

8222 B骻 zawsze znajdzie Ci prac. 50 lekcji jak szuka spe硁ienia 8221 Reginy Brett.

縴 na luzie. Przecie 縴cie mamy tylko jedno. Czasami warto. Wierzcie mi, warto si zatrzyma. Wytkn辨 j陑yk na tych, co nas wiecznie wkurzaj, zata馽zy, wykrzycze, potupa nogami. Czy my musimy by wiecznie tacy szablonowi i grzeczni? Nasze dzieci te nam kiedy wystawi rachunek z naszego

Nie mam nic na wymian. oraz Dawno temu w szufladzie. 12

i rozmowa zesz砤 na temat mojej samotno禼i. Znajoma, szcz甓liwa m昕atka, ale te po przebojach zwi眤kowych najr罂niejszych, wy秏ia砤 bezczelnie moje spokojne stwierdzenie, 縠 zaczynam godzi si z my秎 o samotno禼i permanentnej i za勘da砤 przedstawienia przes砤nek, na podstawie kt髍ych wyci眊n瓿am

Jutrzenka

Prolog Aurelia mija砤 coraz to okazalsze domy stolicy.Dotychczasowa m縜wka zmieni砤 si w strugi deszczu,sp硑waj眂e jezdni do rynsztoka.Omijaj眂 tworz眂e si w zatrwa縜j眂ym tempie ka硊縠,wy縠j podnios砤 ko硁ierz prochowca i wsun瓿a zmarzni阾e d硂nie w jego przepastne kieszenie,szukaj眂 w nich cho

Troche o mojej przesz硂sci he bedzie zabawne

ola po kilku dniach zacze砤m chodzi z kaszem zawsze mielismy sie ku sobie Sylwek nie wytrzyma rozsta sie z ta drug睜 i chcia wr骳i ale ja jestem wierna swoim wyborom stanowczo odm體i砤m chocia cierpie do dzi z tego powodu ozeni sie z m昕atka maj dziecko i dwoje jeszcze nie jego ona wali

jak to sz硂 z tym ksi阠iem z bajki?

niewidzianych znajomych moich rodzic體 us硑sza砤m tekst: to czego wam dziewcz阾a 縴czy? Zdrowia, zwracaj眂 si do mnie znalezienie w ko馽u m昕a. Pytam grzecznie: po co? Odp.: jak po co 8211 縠by wnuczki by硑, 縠by Twoja mam zaj阠ie jakie mia砤. Zacz瓿am si perfidnie 秏ia, przegi瓿am, ale nie 縜硊j

niegrzeczna m昕atka

14.06.2010 Tyle si dzieje i dzia硂,縠 nie wiem od czego zacz辨....mo縠 od tego...m昕atka,32 lata,3 miesi眂 ci笨y,samopoczucie do bani,fanka Depeche Mode...ostatnio tak wiele rzeczy mi si pieprzy,縠 nie wiem co z tym robi...mam pewne zasady w 縴ciu-moralno舵 i kobiecy honor...zawsze my秎a砤m

Propozycja nie do odrzucenia

ze zaproponowany przez niego dzien w zupe硁ie mi nie pasuje. Wole i舵 na fitness za kt髍y ju zap砤ci砤m tylko pi眛ke ni: kupi gumki, jaki alkohol, i straci 45 minutowy wysi砮k na rzecz porz眃nego wybzykania...Odbi硂 mi. Grzecznie podzi阫owa砤m za propozycje, powiedzia砤m 縠 nast阷nym razem na

Gdy kobieta odchodzi od m昕a i dzieci

璼po璬ar璶y. 痚 wypi cza璼em lubi? A kto nie lubi. 痮nie swo璲ej pod wp硑瓀em przyoy? No, bo nie璯rzecz璶a... Kie璬y Maria z Krzy董kiem ko璫ha璴i si na璵i阾璶ie. Ona mia砤 17 lat, gdy go po瓃naa. Ka縟a chciaa z nim cho璬zi, a on do璼ta si jej: do璻o璼硑, pra璫o瓀i璽y, z w砤璼nym sa璵o璫ho璬em i

niegrzeczna m昕atka

chcia砨y pan zam體i sig-sauera P226, to wyj眛kowa okazja, w przysz硑m tygodniu b阣zie go mo縩a kupi tylko na ebay u i to po znacznie zawy縪nej cenie? Wtedy ongrzecznie odmawia i prosi o po潮czenie z konsultantem...od gad縠t體...wi阠 t硊macz mu na nowo, 縠 narazie nie zatrudniamy konsultant體

Depresjonata

, po rosole, bo nie ma jak ros蟪 wo硂wo 8211 drobiowy, a pierogi po nim. No, nie ma! Prze秎adowa砤 mnie ta my秎 o pierogach z antrykotu do momentu, gdy wsiad硈zy do autobusu, grzecznie podzi阫owa砮m m硂dej m昕atce za ust眕ienie miejsca, o dziwo, bez zawstydzenia, jak jeszcze niedawno i usiad砮m

Miejsca:

Marki (5)
Warszawa (4)
Kamienica (4)
Adam體 (4)
Paw丑w (3)
Naga (3)
sd (2)
se (2)
Warta (2)
Regina (2)