Wszystko o:

niegrzeczna m昕atka

niedojrza砤 egoistka o przeci阾nej urodzie. singielki portret w砤sny

! 8221 Poza tym m昕czy糿i nie lubi kobiet pewnych siebie 8221 . Czemu m昕atek nikt nie pyta, dlaczego zosta硑 m昕atkami. Dlaczego dobrowolnie, bez wynagrodzenia, perspektyw na podwy縦, godziw emerytur, a nawet bez szans na 8222 dzi阫uj 8221 , pracuj na dw骳h etatach domowym i zawodowym

Piegus c. d. 1

gabinecie. 8221 8222 Nie, nie zamykaj, zaraz przyjdzie pacjentka. I nie, my - b阣ziemy zaj阠i, a - ja b阣 zaj阾a. A ty b阣ziesz grzecznie siedzia na fotelu i s硊cha co mam ci do powiedzenia. 8221 8222 Tak d硊go czeka砮m na to spotkanie, a ty um體i砤 si z jak倍 bab. Mia砮m by ostatnim

obserwacje

W砤禼iwie wszystko by硂 jak trzeba. Dobra muzyka, seksowna bielizna w prezencie, dziewi赕 bab, dobre jedzonko i drinki. Zrobi硑秏y przysz砮j m昕atce o硉arzyk ze zdjeciem i zniczami - po縠gnanie panny... By硑 go糳ziki, przem體ienia i marsz 縜硂bny. Przysz砤 m昕atka przebra砤 si w bielizn, ale nie

***

. Nie, kole縜nka si nie spieszy - przekornie odpowiada dziewczyna. - Kole縜nka napije si kawy? - Tak, napij si kawy... - Kole縜nka wolna? - Nie, m昕atka... - M昕atka? A kole縜nka mo縠 zadzwoni do domu i powiedzie, 縠 zosta砤 zgwa砪ona w barze? - Tak, kole縜nka mo縠 zadzwoni do domu i powiedzie

Na wesolo

nie spieszy - przekornie odpowiada dziewczyna. - Kole縜nka napije si kawy? - Tak, napij si kawy... - Kole縜nka wolna? - Nie, m昕atka... - M昕atka? A kole縜nka mo縠 zadzwoni do domu i powiedzie, 縠 zosta砤 zgwa砪ona w barze? - Tak, kole縜nka mo縠 zadzwoni do domu i powiedzie, 縠 j zgwa砪ili 10

NORMALNE MARZENIE

dzie w milczeniu jak biurowa mumia i ogl眃aniu cichaczem torebek i but體 na intenetowych aukacjach? OBRZKI Dlaczego spytanie o dzieci, m昕a czy model auta jest nietaktem? Kiedy by硂 prosto. M昕atki nosi硑 obr眂zki i wszystko by硂 jasne. Pytanie nie by硑 potrzebne. Teraz m昕atki nie bior 秎ub體

,,WSTYD I NIE TYLKO.

Robelin scenariusz: St閜hane Robelin aktorzy: Guy Bedos, Daniel Bruhl, Geraldine Chaplin, Jane Fonda gatunek: komedia kraj produkcji: Francja, Niemcy rok produkcji: 2011 czas trwania: 96 minut ,,Niezale縩a Jeanie, grzeczna i uk砤dna Annie, sybaryta Albert, wieczny aktywista Jean oraz kobieciarz

20-06-2016

, albo po prostu jakbym chcia砤 ma硑 skok w bok bez zobowi眤a, to on jest gotowy, cho鎎y zaraz. Tylko nie w weekend, bo w weekend b阣zie 縪na. I po po硊dniu te nie, bo 縪na. No i oczywi禼ie musimy ustali , kiedy 縪na ma urlop, bo wtedy te nie. nbsp M體i grzecznie ch硂pu ,縠 interesuje mnie

Esther Perel - zmiana definicji zdrady prezentacja na TED .

pr骲a przywr骳enia witalno禼i w obliczu straty i tragedii. Moja inna pacjentka, Priya, jest szcz甓liw m昕atk, kocha m昕a i i nigdy nie chcia砤 go zrani. Ale m體i mi te, 縠 zawsze robi砤 to, czego oczekiwali od niej inni - grzeczna dziewczynka, dobra 縪na i matka, 爋piekuj眂a si rodzicami

Wywiad z Pani Alin Bia硂w眘.

podchodzi do 縴cia i z przymru縠niem oka bierze wszelkie zawi硂禼i losu. Pani Alina Bia硂w眘 autorka 8222 Galerii uczu 8221 zupe硁ie niedawno wyda砤 swoj drug powie舵 8222 Grzeczna dziewczynka 8221 . Tematycznie ci昕ka, ale lekka w przekazie. Autorka bardzo trafnie uj瓿a w niej problem

korporacja na Wyspach

klient體 zanim nadchodzi dzie sp砤ty... To okropne, bo w Polsce to bardzo niegrzeczne - wi阠 wijemy si jak nie wiem co, 縠by nie zrobi z siebie idotek. Jeste秏y 4 plus team leader. 3 singielki i 1 m昕atka z dochodz眂ym kochankiem. Wszystkie 秝iadomie wybraly秏y emigracj, poza m昕眛k, bo za ni

M骿 napi阾y grafik randkowy...

negatywnych do秝iadcze, a raczej z po潮czenia z ostro縩o禼i, dziewcz阠ego idealizmu, nadopieku馽zego wychowania przez rodzic體 i konserwatywnego katolickiego systemu warto禼i regularny ko禼i蟪, spowied i paciorek . Typowa grzeczna dziewczynka - pilna studentka, kt髍a nie interesowa砤 si facetami, za to

Nie z tego 秝iata cz.126

masz le縠 grzecznie plackiem przez tydzie, tak jak kaza Ci pan doktor. Operacja by砤 powa縩a... dobrze wiesz, 縠 pozwoli Ci wyj舵 ze szpitalu dopiero gdy obieca砤 mu, 縠 b阣ziesz si oszcz阣za. - I b阣.- Mrukn瓿am niepocieszona, 縠 秏ie w眛pi w moj obietnic. - Jasne...- Stukn背 mnie palcem

Wyjebana kolejna Mamu秌a:

Nie bez powodu wstawiam poni縮zy tekst... Dzi jest Dzie Matki... Nuda w domu, siedz na czacie,kolejna kobieta.Agnieszka ma na imi jest w moim wieku i od razu zaznacza, 縠 jest m昕atk i mo縠 tylko popisa. Piszemy... takie tam bla bla,co chwil pr骲uj jej zachowanie na moje sugestie co do

Nogdy nie by砤m twoj ksi昕niczk

, nie da sie jej ju pocieszy. Odesz砤. Jestem ja, du縜 dziewczyna, m昕atka za kt髍 decyduje m笨, kt髍a czasem co namaluje, czasem co napisze, ale w g硂wie s硑szy ci眊le dr阠z眂y g硂s co ty malujesz? nie masz ambicji? w tym wieku nie znasz tabliczki mno縠nia? . Tato, wraca do mnie twoj g硂s, kiedy

Przede mn dal

grzecznie podzi阫owa i odwzajemni si tym samym. Mia砮m pewno舵, 縠 m骿 dzie b阣zie udany, ale z powodu ch硂pca nieco si zmartwi砮m, przed nim bowiem sta硂 jeszcze morze czasu w towarzystwie kapry秐ej kasy i w otoczeniu tych wszystkich sklepowych wulgarnych dziewcz眛. ---------------- Zrobi砮m sobie

Takie my秎enie w przedmioty z niewielk nadwy縦

. Szcz甓cie to chyba dobrze znany psycholog M昕atka. Moje oczy i przyjaci蟪 bo w砤秐ie przegra. Pi阫nie ci powiedzie b砤gam szaro a ksi眃z Jerzy Chopin jest. Te jest tak przez ca潮 istot s podzielone prawos砤wie nie zrobi. Przypadku tych drugi a quot amalek quot. Tekstu przez kilka dni mnie

Mi硂 i niekoniecznie smacznie

przyprawione, 縜dnego czosnku, o kt髍ym pani kelnerka zapewnia砤. Wyb髍 win nie zachwyci mnie. Tak - jestem wymagaj眂a: Ca硂舵 nie by砤 warta tych pieni阣zy. Nie 縜硊j, bo lubi poznawa co nowego. Ilona przed 40-stk, nieszcz甓liwa m昕atka z dw骿k doros硑ch dzieci. Kobieta wie, czego chce od 縴cia. M眃ra

Aktorki na skraju za砤mania nerwowego

Anna, m硂da m昕atka, kt髍 poznajemy na pocz眛ku filmu. Jej m笨, Marc, w砤秐ie powr骳i po d硊giej nieobecno禼i do domu. Historia opowiedziana w filmie to historia ma晨e駍kiego kryzysu. Anna najpierw wyznaje, 縠 ma kochanka, potem wyprowadza si z domu. Marc, pr骲uj眂 szpiegowa j przy pomocy agencji

Rozdzia 11 2

nie odszed. - Szkoda 8211 cmokn背 8211 Naprawd szkoda. Mo縩a by硂 inaczej. Taka 砤dna z pani panna. Lew d硂ni dotkn背 mojego kolana, w miejscu, gdzie ko馽zy砤 si sukienka i palcem wskazuj眂ym zacz背 przesuwa skrawek materia硊 w g髍. - M昕atka! 8211 uderzy砤m d硂ni w jego r阫

Temat Pierwszy: BY SOB!

m昕atkami. A mia砤m tak wielkie oczekiwania... STAJENNY: Pani, mo縠 we糾ie Panienka siod硂.... REGINA: Mam do舵 jazdy na dzi. I nigdy wi阠ej nie przeszkadzaj w rozmowie mojej matce i mi. REGINA: Dlaczego zawsze musisz mnie krytykowa? MATKA: Nie krytykuje. Pomagam ci. Regina odchodzi. MATKA: Nie wa si

Sen czy marzenie?

Nie wiem, w kt髍ym momencie sen przerodzi si w marzenia. Czy niezwyk硂舵 snu sprawi砤, 縠 obudzi砤 si i kontynuowa砤 niegrzeczne my秎i w swojej wyobra糿i, czy jaki d紈i阫 z 8222 zewn阾rznego 8221 秝iata sprawi, 縠 wybudzi砤 si z lekkim uczuciem strachu i wra縠niem, 縠 zosta砤 8222

Nowy-stary znajomy :

. Wiedzia przecie 縠 jestem ju m昕atk. Okaza硂 si 縠 los by dla mnie 砤skawy i wyjazd, kt髍y planowa砤m wraz z m昕em mia砤m odby sama. Stwierdzi砤m wi阠, 縠 czas z砤pa byka za rogi i zgodzi砤m si na spotkanie. Jak tylko wsiad砤m do busa zacz阬i秏y wymienia smsy i telefony. Jednak nawet gdy ju

20 Lipca 2012r. To ju oficjalne : Jestem m昕atk :

20 Lipca 2012r. To ju oficjalne : Jestem m昕atk : 65279 Dzi w Urz阣zie Stanu Cywilnego w S砤wnie 燘urmistrz Tego Miasta udzieli mi i Maciejakowi ubu : kilka na 秝ie縜ka zdj赕 : To zdj阠ia robione przez Partnera mojej Mamy Andrzeja : ale w tym miejscu pragn pozdrowi Naszego

Zgubieni

przest阷stwa pope硁iane w szalupach ratunkowych. M硂da m昕atka Grace, ratuje si z katastrofy liniowca a la Titanic, trafiaj眂 na szalup wraz z prawie 40-ma innymi osobami. Szalupa jest jednak przeci笨ona i pojawia si pytanie, co rozbitkowie zrobi w przypadku kiedy ratunek nie nadejdzie wystarczaj眂o szybko

Rozdzia 57.1

Gryfonka nalewa czarnego p硑nu do kubka. W ciszy zabrali si za jedzenie 秐iadania. - Kiedy wracasz do Rosji? 8211 spyta m昕czyzna smaruj眂 kolejn bu砶 mas砮m. - Ju masz mnie do舵? - To niegrzeczne odpowiada pytaniem na pytanie. - Jeszcze nie zastanawia砤m si nad tym. To zale縴, kiedy Kola

nazwijmy j Ruda

Z Rud nie utrzymujemy 縜dnych kontakt體. Ot po prostu zwyk砮 dzie dobry. Na poprzednim blogu z 8 lat temu obieca砤m, 縠 kiedy wspomn o niej, ale jako zesz硂. Pozna砤m j 17 lat temu, by砤 m硂d m昕atk z male駅im dzieckiem. By硑秏y s眘iadkami. Ja naczuta pedantka i perfekcjonistka teraz jakby

Chcia砤 wolno禼i? Zapracuj na ni.

spostrze縠 i typ體 kobiet prze硂mu XIX XX wieku. Od zrozpaczonej zdradami m昕a, do m昕atki cynicznej, kt髍a przyswoi砤 sobie regu硑 gry, przymyka oko na m昕owskie s砤bo禼i, oddaj眂 si w砤snym. Od narzeczonej artystki porzuconej dla lepszej partii, poprzez by潮 kokot, teraz utrzymank, zwan 縪n cho

niegrzeczna m昕atka

...poprosze o za砤cznik graficzny..prezentacja na modelu hahah I jak tu byc przy Tobie grzecznym 燱r骳i砮m z si硂wni..padam.. a by砮m tam tylko godzine. Po drodze kupi砮m sobie duza butelke tonicu i wody mineralnej eee tam...ja widzia砮k klate.. sexown klate i 砤dn d硂.. Misiek, Ty masz bardzo

Rozdzia 56.1

, kochanie . W innym wypadku nie poszed砨ym z tob pod prysznic. - Nie wzi背by ze mn 秎ubu, gdyby nie mia z tego korzy禼i. - Przez grzeczno舵 nie zaprzecz. - Ty nigdy nie jeste grzeczny. - Grzeczno舵 to moje drugie imi. - Problem z liczeniem? Na drugie masz Sarkazm. - A ja my秎a砮m, 縠

Znaczenia kart wg Qmieczy - seks

Chodzi o temat relacje damsko-m阺kie. I nie b阣zie grzecznie! pa mieczy + 9 monet + ksi昕yc + czasem wisielec - podgl眃anie przegl眃anie kobiet w internecie kamerki na portalach randkowo-erotycznych pa kij體 - r阠zny ale tyko u m昕czyzny S硂馽e - zawsze i tylko romans pojawia si ta

Dziwny ROR: z ubezpieczeniem zimowym i rowerowym, gwarancj dla telewizora i ochron przed z硂dziejem to縮amo禼i. Warto?

s硊cha ju prawie 1900 os骲 , a szepcz i szeleszcz Wam do ucha r體nie na YouTube. Na subiektywnym kanale jest ju kilkana禼ie wideofelieton體 o pieni眃zach i wpadkach instytucji finansowych. Najnowszy: o pechowej m昕atce, 勘dzy oszcz阣zania, ostrym r縩i阠iu, zobaczcie w okienku poni縠j

Teraz my jeste秏y Twoj rodzin

sko馽zywszy na tym, 縠 zawiezie mnie do samego Laayoune. Grzecznie, aczkolwiek stanowczo odmawia砤m wszystkiemu, powtarzaj眂 1000 razy, 縠 jestem m昕atk i mi nie wolno si w丑czy z obcymi m昕czyznami w tym samym czasie macha砤m te energicznie obr眂zk mu przed oczami i poprosi砤m o wysadzenie w centrum

Bad Boys - 糽i ch硂pcy, kt髍ych nie umiemy nie kocha

za硂縴 : Beetlejuice to prawdziwy rodzynek w niniejszym zestawieniu. Jest bezapelacyjnie z硑m bohaterem, ale wszystkie pod砮 uczynki pope硁ia w tak uroczy spos骲, 縠 trudno jest widzie w nim straszliwego demona . Ju pr阣zej z硂秎iwego i wyj眛kowo niegrzecznego chochlika albo szalonego

Monika

Monika w gruncie rzeczy r體nie marzy o ostrym zer縩i阠iu 8211 takim udawanym gwa砪ie 8211 opcji master amp slave. By砤 z砤 縠 robie to z innymi a ona sama nie mo縠 sobie na takie r縩i阠ie pozwoli 8211 jest m昕atk. Po wymianie kilku emaili um體ili秏y si na spotkanie, zapoznawcze, przy

Drive czyli: P阣, Ryan. P阣!

tak sobie funkcjonuje. Bo 縴ciem jako ci昕ko to nazwa. A pewnego dnia poznaje swoj s眘iadk Irene Carey Mulligan i jej synka Benicia Kaden Leos . I zakochuje si w obojgu. Na jego nieszcz甓cie Irene jest m昕atk, a jej m笨 Standard Oscar Isaac wychodzi z wi陑ienia. Nasz bohater usuwa si w

Prezent dla Niego, emocje w pakiecie :

przebywamy ze sob nie wiadomo ile czasu, a w takim razie jak sobie radz m昕atki?! O co mi chodzi? Ot罂 mam wra縠nie, 縠 On ma w oczach rentgen i prze秝ietla ka縟 moj my秎. I faktycznie, co chwil podejrzliwie patrzy na te nieszcz阺ne metr sze舵dziesi眛 m硂dej kobiety pytaj眂: Co Ty kombinujesz

Najdziwniejsza ksi笨ka..... kt髍 kiedykolwiek mia砤m okazj przeczyta

awansowa. Musia砤 paradowa w skromnym stroju k眕ielowym i udawa grzeczn c髍k. Potem ob髗 i Krzysiek, z kt髍ym to straci砤 swoje dziewictwo. Nie chcia砤 tego, ale m昕czyzna fizycznie silniejszy, nie mia砤 jak si obroni. Po Krzy秌u przysz砤 pierwsza mi硂舵 - Maciek, zauroczona, delikatna, niewinna

USPRAWNIENIA.

CHWILA Z HUMOREM : - Teraz, kiedy ju wiem, 縠 to nie by硂 polecenie kierownika 牋 - zwraca si brygadzista do pracownik體 - pytam was : - Co za idiota to wymy秎i ?! - Synku, jeste taki niegrzeczny. Bierz przyk砤d z tatusia. - Mamo, przecie tata siedzi w wi陑ieniu ! - No tak, ale

A砨ena Grabowska-Grzyb - Coraz mniej ol秐ie

najbli縮zych? Dlaczego tak skutecznie ich unika? Alina, m昕atka, matka dw骿ki dzieci. Robi szybk karier, spe硁iaj眂 si jako lekarz. Szpital to jej 縴wio a rodzina to obowi眤ek, kt髍y przerzuca na m昕a. Dlaczego decyduje si sfingowa w砤sn 秏ier i ucieka od rodziny? iat, w kt髍ym przyjdzie im mierzy

TH W RadioNRJ T硊maczenie

odpowiedzie inaczej. Georg: Ja powiem zero. Gustav: Dziewi阾nastoma. Prowadz眂a: O wiele wi阠ej! Tom: O wiele wi阠ej? Trzydziestu czterech. M體ili禼ie, 縠 wi阠ej! My秎, 縠 34 to wci笨 ma硂. *Louder than love* Prowadz眂a: Jest m昕atk, wi阠 jest grzeczn dziewczynk. Par ostatnich s丑w do fan體

Wywiad z A. ibiorek

pozwoli硑 nam na stworzenie kole縠駍kich relacji. Ja bardzo pozytywnie wspominam wsp髄ne rozterki, 秏iechy, 硓y z Kamil Tureck, Ol K眛ek oraz Edyt Majesk, czy Karolin Zagozdon. Teraz niekt髍e z nich s ju m昕atkami, prowadz 8222 doros砮 8221 縴cie. Kontakt utrudnia nam odleg硂舵, ka縟a z nas

niegrzeczna m昕atka

Jest intensywnie. Jest fajnie. Jest zupe硁ie inaczej ni kiedy. Spaceruj, zwiedzam, odwiedzam. Lubelskie k眛y wszystkie znajome, ale ju nie swoje. Nawet na spacer wczoraj posz砤m, sentymentalny, na osiedle, na kt髍ym mieszka砤m dawno dawno temu, b阣眂 m硂d m昕atk. a si w oku kr阠i

Grupowe uleg砮 sex zabawy 65279

65279 Grupowe uleg砮 sex zabawy 65279 Fajnie si prezentuje 9 uleg硑ch suk razem 8594 video 65279 Jest takie oficjalne miejsce na ziemi Upper Floor, gdzie grzecznie s硊勘 ochotniczki do zabaw innych 8594 zobacz graficzne przyk砤dy 65279 . 65279 A te繝 nieoficjalne inne

zal笨ek

nie chc! 8211 odpowiada砤 zupe硁ie bez respektu. 燨wszem siedzia砤 z grzecznie z硂縪nymi r阫oma, kontrast stanowi眂 dla 縴wo gestykuluj眂ej matki, ale ani na chwile nie spu禼i砤 g硂wy i za matk wodzi砤 wzrokiem. - Zat硊k tego twojego ojca, jak mi b骻 mi硑! 8211 pomstowa砤 matka pod nosem

Nie samym chlebem facet 縴je

maj眂 tej wiedzy co on, ponosz kl阺ki. Tym co r罂ni cz硂wieka bawi眂ego si 縴ciem od ofermy, nie jest wcale zawarto舵 portfela, a wiedza i 秝iadomo舵 proces體 kt髍e rz眃z naszym 縴ciem. Kiedy czyta砮m ksi笨ki s硑nnego tresera ps體 nbsp Cezar Milan , kt髍y leczy niegrzeczne czy znerwicowane psy

Refleksje powyjazdowe

przysz砤 drobniutka i chudziutka kierowniczka i grzecznie poprosi砤 o przej禼ie 2m dalej. Te 2m okaza硂 si, maj niebagatelne znaczenie dla stoj眂ej w holu kanapy alias Ludwik IV, kt髍ej to dym m骻 znacznie zaszkodzi, nie m體i眂 ju o tym, 縠 gdyby kto bardziej zamaszy禼ie strzepywa, to nawet m骻砨y

3

, a mi硂 po wsi popatrze. Doprawia ludziom twarze i 縴ciorysy fryzurami. Jak dobry psycholog, wie co komu mo縠 pom骳. Mimo, 縠 to tylko w硂sy. Ale jak cz硂wiek dobrze wygl眃a, to i pewniej z 縴ciem si bierze za bary. Jowi ma fryzurk grzeczn. W硂sy za ucho, 砤dnie lej si, gdy je uczesze. Grzywka

8222 B骻 zawsze znajdzie Ci prac. 50 lekcji jak szuka spe硁ienia 8221 Reginy Brett.

sfera naszego 縴cia, w kt髍ej upatrujemy si wyj眛kowo禼i, lepszego i szybszego dzia砤nia. Pisz wiersze. Czy to talent? By mo縠 tak, ale dlaczego za talenty nie p砤c? P砤c tym, co umiej dobrze je sprzeda. Wierzcie mi, nie mia砤m w 縴ciu lekko. Nadal nie mam. Mimo, i jestem m昕atk, m笨

Nie mam nic na wymian. oraz Dawno temu w szufladzie. 12

i rozmowa zesz砤 na temat mojej samotno禼i. Znajoma, szcz甓liwa m昕atka, ale te po przebojach zwi眤kowych najr罂niejszych, wy秏ia砤 bezczelnie moje spokojne stwierdzenie, 縠 zaczynam godzi si z my秎 o samotno禼i permanentnej i za勘da砤 przedstawienia przes砤nek, na podstawie kt髍ych wyci眊n瓿am

dla niedoinformowanych

miesi眂zk napisa砤m do mojej przyjaci蟪ki K. wdzi阠zny sms o za砤maniu, braku sensu i o tym, 縠 nie wiem, czy kiedykolwiek b阣 stan si kobiet, tak jak chcia砤bym by. Wi阠 si teraz grzecznie pytam: JAK!!! Ostatnio czyta砤m kilka rozrywkowych ksi笨ek. Zaleg硂禼i w opisywaniu lektur mam tu ogromne

Jutrzenka

wypocz瓿am.-Pr骲owa砤 si podnie舵. -Nic z tego.Po sutym 秐iadanku powinna panienka pole縠.Tak zleci doktor.Prosz by grzeczn-u秏iechn瓿a si-A gdyby panienka czego potrzebowa砤,to prosz Mnie zawo砤.Na imi mam Dorota i tak prosz do Mnie m體i.Gdy gosposia wysz砤,Aurelia pr骲owa砤 wsta

Troche o mojej przesz硂sci he bedzie zabawne

ola po kilku dniach zacze砤m chodzi z kaszem zawsze mielismy sie ku sobie Sylwek nie wytrzyma rozsta sie z ta drug睜 i chcia wr骳i ale ja jestem wierna swoim wyborom stanowczo odm體i砤m chocia cierpie do dzi z tego powodu ozeni sie z m昕atka maj dziecko i dwoje jeszcze nie jego ona wali

jak to sz硂 z tym ksi阠iem z bajki?

niewidzianych znajomych moich rodzic體 us硑sza砤m tekst: to czego wam dziewcz阾a 縴czy? Zdrowia, zwracaj眂 si do mnie znalezienie w ko馽u m昕a. Pytam grzecznie: po co? Odp.: jak po co 8211 縠by wnuczki by硑, 縠by Twoja mam zaj阠ie jakie mia砤. Zacz瓿am si perfidnie 秏ia, przegi瓿am, ale nie 縜硊j

niegrzeczna m昕atka

14.06.2010 Tyle si dzieje i dzia硂,縠 nie wiem od czego zacz辨....mo縠 od tego...m昕atka,32 lata,3 miesi眂 ci笨y,samopoczucie do bani,fanka Depeche Mode...ostatnio tak wiele rzeczy mi si pieprzy,縠 nie wiem co z tym robi...mam pewne zasady w 縴ciu-moralno舵 i kobiecy honor...zawsze my秎a砤m

Propozycja nie do odrzucenia

wiedzia砤 o tym. Dzielenie sie nawet z przyjacielem faktem o bzykaniu m昕atki by硂 niestosowne. w dodatku to m笨 mojej fryzjerki.... P蠹niej przez my秎 przebieg硂 mi ze wali mnie to co inni m體i i my秎 o mnie i ju chcia砤m zgodzi sie na cudowne przynajmniej dwugodzinne bzykanko ale zda砤m sobie sprawe

Gdy kobieta odchodzi od m昕a i dzieci

璫i. Taka zwy璳砤 ro璬zi璶a Nikt nie po璵yla抄by nawet, 縠 Maria jest zdol璶a do uciecz璳i. Prze璫ie by砤 m戥縜t璳, mia砤 pi戥cio璴et璶ie dziec璳o . Ko璪ie璫ie nie wy璸a璬a rzu璫a m昕a, o dziec璳u nie m蟓wi眂. Tym bar璬ziej ta璳ie璯o m昕a jak Krzy璼iek. Wy璼o璳i, nie璯dy przy璼toj璶y, go

niegrzeczna m昕atka

Jak gotowa砤m risotto dla Rod縠ra i inne opowie禼i z 縴cia m昕atki Zaraz po 秎ubie wprowadzili秏y si do domu Rod縠ra i tak oto spe硁i硂 si moje najwi阫sze marzenie: nie tylko mieszkamy w domu wolnostoj眂ym, ale爇a縟e z nas: i ja, i m骿 m笨 mieszka na osobnym pi阾rze

Depresjonata

, po rosole, bo nie ma jak ros蟪 wo硂wo 8211 drobiowy, a pierogi po nim. No, nie ma! Prze秎adowa砤 mnie ta my秎 o pierogach z antrykotu do momentu, gdy wsiad硈zy do autobusu, grzecznie podzi阫owa砮m m硂dej m昕atce za ust眕ienie miejsca, o dziwo, bez zawstydzenia, jak jeszcze niedawno i usiad砮m

Miejsca:

Marki (5)
Warszawa (4)
Kamienica (4)
Adam體 (4)
Warta (3)
Paw丑w (3)
Naga (3)
sd (2)
se (2)
Regina (2)