Wszystko o:

neokatechumenalna

Konwiwencja neokatechumenalna w Warszawie-Wesołej

Dziś moja wspólnota neokatechumenalna miała miesięczną konwiwencję w Domu pod Aniołami w Warszawie-Wesołej.Rozważaliśmy tekst biblijny:Łk 21,29-38 i w ramach kręgu doświadczeń odpowiadaliśmy na pytanie: Co przeszkadza ci dziś w czuwaniu? .

V wspólnota neokatechumenalna w Warszawie na Chełmskiej

Na prośbę pana Tomka, głównego odpowiedzialnego V wspólnoty neokatechumenalnej w parafii św. Kazimierza na Chełmskiej w Warszawie odprawiłem wieczorem Eucharystię.Było obecnych 17 osób dorosłych nie licząc dzieci, bo wsród uczestników było kilka młodych małżeństw z małymi dziećmi.Eucharystii towarzy

Referat na temat ruchów religijnych w Kościele

Neokatechumenalna, podobnie jak Odnowa w Duchu Świętym dąży do ożywienia życia chrześcijańskiego i tak jak ruch charyzmatyczny rozprzestrzeniła się w wielu miastach i miejscowościach w Polsce i na całym świecie. Neokatechumenat obficie czerpie z Pisma Świętego. Słowo Boże jest często czytane, wyjaśniane

Folk neokatechumenalny

przykład neokatechumenalnej pobożności ludowej. Nie twierdzę, że DN jest bardziej żydowska niż katolicka. Stwierdzam jedynie fakt, że w danym przypadku neokatechumenalna formacja wydała owoc w postaci czysto starotestamentalnej płyty. Trochę to dziwne kiedy dużo bardziej katolickie płyty niż katoliccy

Wielki Tydzień 2011

przyjął i udało się założyć wspólnotę. Mam jednak dobre myśli, bo uważam, że jest to wielka szansa dla całego Neokatechumenatu z naszego miasta. Ma możliwość powrotu do swych źródeł, do odnowy swoich charyzmatów i do nabrania wielkiej mocy do działania apostolskiego. Nasza parafialna neokatechumenalna

Polskie skandale i skandaliki

przyjdzie otrzeźwienie, byle tylko nie za późno .  * - za wikipedia.org :   Droga Neokatechumenalna lub Neokatechumenat - katolicka fundacja dóbr duchowych, której statutowym celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu Soboru Watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i

Moje przywitanie i prezentacja

w różne wspólnoty katolickie, jak na przykład Droga neokatechumenalna w Warszawie w parafii św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej 21 A . Tutaj w Sulejówku prowadzimy dom rekolekcyjny Betlejem . Przy naszym kościele działa grupa biblijna ma spotkania w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej w sali

Liturgia pokutna

Dziś wieczorem moja wspólnota neokatechumenalna miała liturgię pokutną w kościele św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej w Warszawie. Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof, proboszcz z Wierszy a pomagał spowiadać miejscowy proboszcz, ks. Radosław, zmartwychwstaniec i ja.

Marianki

Moja wspólnota neokatechumenalna miała dziś konwiwencję czyli rodzaj dnia skupienia w podziemiach klasztoru księży marianów przy grobie założyciela, bł.ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii.Rozważaliśmy tekst biblijny:Ga 6,1-10 i odpowiadaliśmy na pytanie: Jak w świetle tego

Wielkopostna liturgia pokutna

Moja wspólnota neokatechumenalna z parafii na Chełmskiej w Warszawie miała liturgię pokutną.Najpierw było nabożeństwo Słowa Bożego na temat samotności.Rozważaliśmy następujące teksty biblijne:Hi 19,13-22 Iz 54,1-5 i J 16, 32n.Potem była spowiedź indywidualna.Liturgii przewodniczył gość ks

Wspólnota z Wileńskiej w Sulejówku

Wspólnota neokatechumenalna z mariańskiej parafii przy ul. Wileńskiej na Pradze w Warszawie odbywa swoją konwiwencję przekazaniową z okazji początku roku ewangelizacji w Mariańskim Domu Rekolekcyjnym Betlejem w Sulejówku. Poprosili mnie, abym przewodniczył tej konwiwencji.Dziś rano

Falenica

Dziś wieczorem moja wspólnota neokatechumenalna rozpoczyna trzydniową konwiwencję na rozpoczęcie roku katechizacji w jezuickim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy www.eccc.p .Oprócz mnie będzie pomagało dwóch prezbiterów:ks. Krzysztof Kłosiewicz, proboszcz parafii Wiersze i ks. Piotr

Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia

Moja wspólnota neokatechumenalna z parafii św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej w Warszawie przygotowała się do Świąt Bożego Narodzenia przez liturgię pokutną.Po celebracji Słowa Bożego na temat rozproszenia była spowiedź indywidualna.Spowiadałem ja i ks. Krzysztof, proboszcz z Wierszy.

Liturgia pokutna

W parafii św.Kazimierza w Warszawie moja wspólnota neokatechumenalna miała liturgię pokutną.Po nabożeństwie Słowa Bożego Oz14,2-8 Hbr 12, 1-5 J8,31-36 odbyła się spowiedź indywidualna.Spowiadali: ks. Krzysztof, proboszcz z Wierszy, ks. Marek,zmartwychwstaniec- miejscowy duszpasterz i ja.

Konwiwencja na Bielanach

W ostatnia niedzielę moja wspólnota neokatechumenalna miała konwiencję w domu rekolekcyjnym w Warszawie na Bielanach.Rozważaliśmy tekst biblijny Lk 12, 1-12 i odpowiadaliśmy na pytanie: W jakich sytuacjach Bóg wzywa cię do odwagi i zaufania Jemu? Mów o faktach!W domu rekolekcyjnym na ścianie holu

III skrutinium

Moja wspólnota neokatechumenalna z parafii św. Kazimierza na Chełmskiej w Warszawie odbywa rozmowy z katechistami w ramach trzeciego skrutinium.Skrutinium to przygotowuje do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w katedrze warszawskiej podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

Spotkanie papieża Franciszka z Braćmi ze Wspólnot Neokatechumenalnych

Droga Neokatechumenalna jest prawdziwym darem Opatrzności dla Kościoła naszych czasów 8211 powiedział Franciszek 6 marca 2015 r. posyłając na cały świat 31 misji 8222 ad gentes 8221 , utworzonych z 200 rodzin z 600 dziećmi. Ojciec Święty zaznaczył, że patrząc na to dzieło odczuwa pociechę

Moje przywitanie i prezentacja

angażuję się w różne wspólnoty katolickie, m.in. takie jak Droga neokatechumenalna w Warszawie w parafii św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej 21A . Tutaj w Sulejówku prowadzimy dom rekolekcyjny Betlejem . Przy naszym ośrodku duszpastersko-rekolekcyjnym na Skwerze im. Stanisławy Leszczyńskiej znajduje

Kronika parafialna

. Ostatecznie Chrystus, jak co roku, został ukrzyżowany na Colina do Aleixo, a po trzech dniach Zmartwychwstał. Paschę znów przeżywałem dwa razy. Ta neokatechumenalna zyskała w tym roku jeszcze lepszą oprawę liturgiczną dzięki naszym diakonom stałym. Tak to, dzięki łasce Bożej, rośniemy, a w tym wielkim bożym

Budować jedność we wspólnocie

Dziś moja wspólnota neokatechumenalna miała konwiwencję czyli dzień skupienia w Sulejówku.W sali w domu rekolekcyjnym było chłodno, a więc przenieśliśmy się potem na dwór, gdzie było ciepło w promieniach słońca.W czasie naszego spotkania rozważaliśmy tekst Dziejów Apostolskich Dz 4,32-35 i 5

Ślubnie u Piskały

...piaseczno, dn. 14 sierpień 2009 r.... Jakiś czas temu dostałam zaproszenie na ślub Piskały. I oto dzień taki nadszedł... Ceremonia była neokatechumenalna. Jeśli ktoś to zna to wie jaki ma charakter i jak wygląda. Nie jest mi to obce, więc nawet wyszło fajnie. Ze znajomych uczelnianych byłam ja

Nabożenstwo Słowa Bożego

Dziś wieczorem w parafii św. Kazimierza przy ul.Chełmskiej w Warszawie moja wspólnota neokatechumenalna miała nabożeństwo Słowa Bożego na temat: Wprowadzajcie Słowo w czyn .Rozważaliśmy osiem czytań biblijnych: 1.Rdz 12, 1-4 2.Iz 58, 5-8 3.Jon 1,1-4. 3,1-5 4.Rz 12,9-13 5.Jk 1,19-27 6

Świat

W parafii św. Kazimierza w Warszawie moja wspólnota neokatechumenalna miała celebrację Słowa na temat: Świat .Rozważaliśmy nastepujące czytania biblijne:2Mch7,1.20b-23 Iz13,9-13 1J2,15-17 i Mt16, 24-27.Ja w kazaniu mówiłem o udziale kardynała Karola Wojtyły w redagowaniu soborowej Konstytucji

Celebracia Słowa

W środę moja wspólnota neokatechumenalna miała celebrację Słowa Bożego w auli domu parafialnego przy ul.Chełmskiej w Warszawie.Tematem celebracji było hasło: Zasiew-żniwo .Rozważaliśmy następujące fragmenty Pisma św.:Rdz 22, 15-18 Oz 10,11-13a 1Kor 3, 5-17 i Mt 13,24-30.36-43.