Wszystko o:

msza święta

Gdzie można odprawiać Mszę Świętą?

znajduje się pożywienie nie mogą też uczestnicy Mszy Świętej w czasie jej trwania zasiadać przy stołach. Jeśli z poważnej przyczyny Msza Święta musi być sprawowana w tym samym miejscu, w którym ma być następnie spożywany posiłek, należy zrobić wyraźną przerwę między zakończeniem Mszy Świętej a początkiem

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI ŚWIĘTA ANIOŁÓW STRÓŻÓW

  W dniu dzisiejszym tj. 3 października dzieci 5-6 letnie z naszego przedszkola oraz z Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. bł. s. Celestyny Faron w Brzozowie , wraz ze swoimi nauczycielami i dyrekcją uczestniczyły w Mszy św. z okazji święta Aniołów Stróżów. Uroczysta Msza św. w intencji

MSZA ŚWIĘTA ZA KGW WYSZMONTÓW Z OKAZJI 50 LAT KOŁA

Głośno i radośnie na mszę zapraszają Te Bidzińskie Dzwony mają zadań wiele W każdy dzień roboczy, święta i w niedzielę Bo dźwięk naszych dzwonów wszystkim przypomina Że gdzieś ponad nami jest Święta Rodzina. H.D.  

Msza święta !!!

  Drogie druhny!  Dnia 10 listopada odbędzie się Msza święta w Parafii Niepokalanego serca N.M.P. i św. Antoniego Marii Klaret przy ulicy Klaretyńskiej nr. 2 Teofilów . Zaczyna się ona o godzinie 12:00, więc bądźcie 15 minut wcześniej. Oczywiście pełne umundurowanie berety,proporce + szare

Czyściec i Msza święta z kwadransem dla zmarłych

KSIĄDZ z dwóch światów... Wielu świętych miało wielkie nabożeństwo za dusze czyśćcowe. Takim nabożeństwem wyróżniał się Święty Ojciec Pio z Pietrelciny: Dusze zawsze miały uprzywilejowane miejsce w jego życiu duchowym. Przypomniał sobie stale wobec własnego umysłu, nie tylko w swoich codziennych

Kochamy wciąz po staremu.... 28.04: V Niedziela Wielkanocna

ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem . Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Dz 14,21-27 Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów

Oczy i uszy Boga

zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 65279 65279 65279 1 Czytanie Iz 53,10-11   Spodobało się Panu zmiażdżyć Go

Z ogromną miłością Cię przygarnę zmartwychwstane - Wigilia Paschalna

małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan Zastępów Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z

Cóż to jest prawda: Wielki Piątek cz. 1

, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc ze względu na żydowski dzień Przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.   65279 65279 J 18,1-19,42 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana Pojmanie Jezusa E.  Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za

MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

o Błogosławieństwo na czas nadchodzących wakacji. Dla większości z przedszkolaków była to ostatnia Msza Święta, na której otrzymali dyplomy świadczące o  uczestnictwie w zajęciach katechezy.   Dzieciom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy! 65279

Daj się odwiązać: Pan Cię potrzebuje: Niedziela Męki Pana

obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem:   T.  Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza.   E.  Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali:   T.  Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go

Dzieciom o Mszy Świętej - Ks. Piotr Pawlukiewicz

problemu powinna iść raczej w kierunku wytłumaczenia dzieciom, czym jest msza święta, co się w niej dokonuje. W łaśnie o tym starałem się napisać w mojej książeczce, podając wiele przykładów zaczerpniętych z życia. Nie jest to systematyczne tłumaczenie wszystkich elementów mszy. Starałem się możliwie

Obrzędy Mszy Świętej

MSZA ŚWIĘTA - bezkrwawa ofiara będąca wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Na niej to Pan Jezus ustanowił Obrzęd Mszy Św. i Sakrament Kapłaństwa. 1. Obrzędy wstępne uroczyste wprowadzenie - do dwóch czytań. 2. Liturgia słowa od dwóch czytań Stary Testament, Dzieje Apostolskie, lub Listy

Będziesz Miała Dziecko....! 8.12 Uroczystość Maryi, Która Poczęła

Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie + i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu . Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego

Dziś Twoje imieniny ? Uroczystość Wszystkich Świętych

ANTYFONA NA WEJŚCIE Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. * Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego. KOLEKTA Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, + prosimy Cię

Słuchacze pilnie poszukiwani. 31 niedziela zwykła 04.11

obiecujesz . Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 1 CZYTANIE Pwt 6,2-6 65279 Mojżesz tak powiedział do ludu: Będziesz się bał Pana , Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa

No przecież tyle lat Ci służę! 10.03, IV niedziela Wielkiego Postu

chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Joz 5,9-12 I rzekł Pan do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę

Od ile lat nawozi mnie Pan - 3. niedziela Wlk Postu

sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 65279 65279 Wj 3,1-8a.13-15 Mojżesz pasł owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził

W jakim celu wzywam Pana mego - 1. niedziela Wielkiego Postu 20.02

wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu , * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając... ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 4, 4 Nie samym chlebem żyje

Pierwszeństwo: 14 VII - XV Niedziela Zwykła

  ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 17, 15 W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * nasycę się Twym widokiem, * gdy ukaże się Twoja chwała. KOLEKTA Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, 8224 spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan , odrzuc

Gdzie jest Twój Wschód? Uroczystość Pojawienia się Pana 3 Króli 6.01

, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.     I CZYTANIE  Iz 60, 1-6   Powstań, świeć , Jeruzalem, bo przyszło

Będę prosił Ojca, a Przytulenie da Wam - 19.05. Zesłanie Świętego Ducha

ANTYFONA NA WEJŚCIE Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja. Mdr 1, 7 Albo: Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka . * Alleluja. por. Rz 5, 5 8, 11 KOLEKTA Boże, Ty przez misterium dnia

Obsesja Izraela? Obsesja Łukasza? - 27.01, 3 niedziela zwykła

,   *  mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,   8224  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,   *  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.     Ne 8,1-4a.5-6.8-10 - księga Nehemiasza Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził

Autentyczność naszych Eucharystii - Wielki Czwartek

które chcemy podziękować Czytamy w Księdze Wyjścia, że do świętowania potrzebna jest pewna ilość osób, oraz, że potrzeba otworzyć oczy na lokalną współnotę. Bardzo łatwo zamknąć się w telewizyjnym gronie rodzinnym, w końcu powtarzamy frazes, że mamy rodzinne święta.  Centralnym przesłaniem niech

Zapatrzony.... II Niedziela Wielkanocna: 14.04

przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Dz 5,27b-32.40b-41 Arcykapłan zapytał apostołów: Zakazaliśmy wam

Niedziela Miłosiedzia.....dla siebie samego. 07.04

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Dz 5,12-16 Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz

My i oni: 16.06 XI Niedziela Zwykła

, Pana naszego ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ps 27, 4 O jedno t ylko Pana proszę i o to zabiegam, * żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, * po wszystkie dni mego życia. MODLITWA PO KOMUNII   Boże, nasz Ojcze, Komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie, 8224 spraw, aby

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego

We wtorek, 1. września, zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015-2016, według następującego porządku: - na godzinę 8.00. przychodzą do kościoła na Mszę Świętą, na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci ze SP nr 9 i Gimnazjum nr 26. Zapraszamy gorąco także nauczycieli i pracowników

MSZA ŚW. Z OKAZJI ŚWIĘTA ANIOŁÓW STRÓŻÓW

  W dniu dzisiejszym tj. 2 października środa dzieci 4-5-6 letnie z Naszego Przedszkola  oraz z Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. bł. s. Celestyny Faron, wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami uczestniczyły w Mszy św., której przewodniczył ksiądz proboszcz Parafii pod wezwaniem Przemienienia

Msza nieświęta

stalle zawsze są puste, choćby nie wiem jak tłoczno było w kościele? Nikt dotąd nie poważył się zająć miejsca duchów właścicieli kościoła i pałacu tuż obok. Są rzeczy nienaruszalne, święte na tym łez padole. nbsp nbsp

Ubezpieczenie na wieczność: 33 niedziela zwykła 18.11

, + albowiem szczęście trwałe i pełn e   1 możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.   1 CZYTANIE Dn 12, 1-3 W owych

Ciążą... adwent..... nauka chodzenia... 1 Niedziela Adwentu 1.12

dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, + a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, * mogli posiąść Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków

Obyśmy się stali żebrakami

Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 1 CZYTANIE Jr 31,7-9 To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie

Ochłapy - to rzuca się psom. 32 niedziela zwykła 11.11

. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.   1 CZYTANIE 1 Krl 17,10-16 Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją

Po co Ci Król? 25.11 - Ostatnia Niedziela Zwykła, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

, Królowi Wszechświata, + spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu , * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.   1 CZYTANIE Dn 7

Wyrabiaj sobie mięsień radości - 9.12, II niedziela adwentu

do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie * i z radością głoszących Jego chwałę . Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Ba 5,1-9 Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia

50 km do Twojego drugiego człowieka - 23.12 4 niedziela Adwentu

na Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego. PREFACJA Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, * Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością , * Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście * i ogłosił Jego obecność wśród ludu. * On pozwala nam z radością przygotować się * na święta Jego Narodzenia

Ja się na ten świat nie pchałem. Pasterka

poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.   PIERWSZE CZYTANIE  Iz 9, 1-3. 5-6 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło

Wakacje na ziemi - II Niedziela Wielkiego Postu 24.02

ta Ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów 8224 i niech uświęci nasze dusze i ciała , * abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne. Przez Chrystusa, Pana naszego. PREFACJA Przemienienie Pańskie On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci * na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego

V Niedziela Wlk Postu - 17.03 Cicha egzekucja

gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 65279     65279 Iz 43,16-21 Tak mówi Pan, który

Chrześcijanin ryzykant: 7.06: XIV Niedziela zwykła

udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Iz 66,10-14c Radujcie się wraz z

Panie, czy Ci to obojętne, że.... 21 lipca: 16. Niedziela Zwykła

tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna 187 . PSALM RESPONSORYJNY: Ps 15 14 , 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 R.: por. 1a Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto zamieszka na Twej górze świętej? *  Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie  i mówi prawdę

Czy tęsknisz? 3 niedziela Adwentu 16.12

ciebie , Mocarz - On zbawi , uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta .   Ps: Iz 12,2-6 REFREN:   Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. Oto Bóg jest moim zbawieniem, będę miał ufność i bać się nie będę . Bo Pan jest moją mocą

z noście jedni drugich - niedziela św. Rodziny, 30.12

sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Kol 3,12-21 Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę

O wyrabianiu normy w 2013 - 1 Stycznia, Uroczystość św. Bożej Rodzicielki

imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki . ANTYFONA NA WEJŚCIE Witaj, Święta Boża Rodzicielko, * Ty wydałaś na świat Króla, * który włada niebem i ziemią na wieki wieków.  Seduliusz Albo: Światło zabłysło dzisiaj nad nami, * bo Chrystus nam się narodził. * Nazwano Go

Miłość: rachunek tygodniowy 3. lutego: IV niedziela zwykła

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ratuj nas  Panie, nasz Boże,   *  i  zgromadź nas  z krajów pogańskich,   *  abyśmy wielbili święte imię Twoje   *  i dumni byli z Twojej chwały. KOLEKTA Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie  z całej duszy   *  i  szczerze  miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego

W pracowni złotnika - 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie

człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby

Futryny. 5 Niedziela zwykła 10.02

, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Iz 6,1-2a.3-8 W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty

Jaką Ewangelię piszesz? IX Niedziela Zwykła 2.06

pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, * i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 1 Krl 8,41-43 Po poświęceniu

Porządny juhas. IV Niedziela Wielkanocna. 21.04

jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Dz 13,14.43-52 Oni zaś Paweł i Barnaba przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie

Intymność i gorliwość - X Niedziala zwykła 9.06

spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, * i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 1 Krl 17,17-24 65279 Po tych wydarzeniach

Porwani zostaliśmy do umiłowania niewidzialnego.... Boże Narodzenie - Msza w dzeiń

, * spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.   Komentarz   Komu w tym roku zrobisz Boże Narodzenie? Nikomu? Czyli może będą to kolejne święta udawania, że Bóg przychodzi? Dobrze wiesz, że nie chodzi o prezenty pod choinką.    Pomedytuj świątecznie

Czym cieszy się Jezus i jaką muzykę puszcza - 20.01 2. Niedziela Zwykła

naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.   65279   65279 Iz 62,1-5 Przez wzgląd na Syjon nie umilknę , przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i

Nie nie, Bóg to mówił tylko do Jezusa 13.01. Niedziela Chrztu Pana

ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, 8224 spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 8224 który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego

Pomilczeć.....razem.....dla Niej..... 3 V Uroczystość Maryi, Patronki Polski

ANTYFONA NA WEJŚCIE Witaj, Święta Boża Rodzicielko, * Ty wydałaś na świat Króla, * który włada niebem i ziemią na wieki wieków.  Albo: Światło zabłysło dzisiaj nad nami, * bo Chrystus nam się narodził. * Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, * Bóg Mocny, * Książe Pokoju, * Ojciec Wieczności

Czy grzeczni będą zbawieni? 5 maja VI Niedziela Wielkanocna

+ niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie . Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 65279   Dz 15,1-2.22-29 Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w

Ja - czyli arcydzieło Trójcy ? Niedziela Trójcy Przenajświętszej 26.05

ANTYFONA NA WEJŚCIE Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec * i Jedyny Syn Boży * oraz Duch Święty, * bo okazał nam swoje miłosierdzie. KOLEKTA Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia 8224 spraw, abyśmy

Człowiek Niezauważony - Niedziela Zmartwychwstania

idący do Emaus poznali Go nie po tym, kiedy wyjaśniał im Pisma, ale po tym, jak w geście prostej ludzkiej życzliwości zaprosili Go na jedzenie.  Może spodziewasz się jakichś uczuć i doznań w Kościele. A może warto wyostrzyć wzrok i uczulić serce na tych, z którymi spędzisz Największe Święta. Może ON

Miłość ustawiczna jest - 23 czerwca, XIII Niedziela zwykła

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 28, 8-9 Pan jest mocą dla swojego ludu, * twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. * Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu , * weź ich w opiekę na wieki.  KOLEKTA  Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia

Pozwól mi najpierw ustawić się w życiu - 30.06, XIII Niedziela Zwykła

.  MODLITWA PO KOMUNII Boże, nasz Ojcze, spraw niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, 8224 abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki . Przez Chrystusa, Pana naszego. Taje Komentarz Czeladnik i mistrz. Uczeń i nauczyciel. Syn i

Oswoić cierpienie: Wielki Piątek cz. 2

ADORACJA KRZYŻA K. Oto drzewo Krzyża, na którym  zawisło  Zbawienie świata.W. Pójdźmy z pokłonem. ANTYFONA PIERWSZA Ps 67, 2 Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, * wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, *  bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i

Msza Święta szczepu !

W niedzielę 24.11.13r. o godzinie 18.00 odbędzie się msza naszego szczepu ! Podczas mszy będziemy odpowiedzialne za śpiew. Jeżeli chodzi o piosenki to czekam na wasze propozycje do jutra do godziny 18.00 : Spotykamy się o godzinie 16.00 pod NSJ-tem na próbę drużyny i na pewną niespodzienę

Pochylony Bóg: Komentarz do Niedzieli Palmowej

65279 Bóg z całym swoim potencjałem, ze zdolnością zejścia z krzyża, użycia swojej boskiej mocy, bo ponieść krzyż jednym palcem, powalić żołnierzy swoją boskością, zaimponować, jakimś cudem wpłynąć na ich wiarę, nie korzysta z tego. Przy okazji zastanowić się dlaczego Bóg nie wziął i nie uzdrowi

8203 Pinksixty News wiadomości LGBT. Msza święta za Ofiary Masakry w Orlando

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Msza święta za Ofiary Masakry w Orlando 13 06 2016 Democracy Now! wiadomości w perspektywy lewicowe

Po co ten blog?

Często traktujemy Kościół jak instytucję usług religijnych . Przychodzimy, pobieramy co nam potrzebne i wychodzimy. Dla tych jednak, którzy Eucharystię chcą potraktować poważnie został stworzony ten blog. Kilka dni przed kolejnymi niedzielami będą publikowane teksty z liturgii. z krótkim komentarz

Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Niemodlinie

....Polska - to jest moja Ojczyzna. Kocham moją Ojczyznę.... słowa z dzisiejszego kazania ks. Dziekana Jerzego Chyłka - niech posłużą za motto tego wpisu. Suma w intencji ojczyzny rozpoczęła obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Niemodlin.

Linki na koniec adwentu:

65279 Ciekawy tekst o liturgii ostatniego tygodnia Adwentu można znaleźć tutaj http: liturgia.wiara.pl doc 419868.Wielkie-antyfony-adwentowe 65279 Piękna, a nie bardzo znana pieśń adwentowa: https: www.youtube.com watch?v jDRU2jlblOg 65279 3 msze w Boże Narodzenie? http: www.liturgia

Rok liturgiczny

sprawowanie w sobotę wieczorem mszy według formularza niedzielnego. Obchód największych uroczystości Zmartwychwstania i Narodzenia Pańskiego trwa przez osiem dni. Święta obchodzi się w granicach dnia naturalnego, nie mają zatem I Nieszporów, chyba że wypadają w niedziele zwykłe albo w niedziele okresu

Ogłoszenia

obchodzimy VIII Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Ma on być zachętą do umiłowania i czytania najświętszej Księgi naszej wiary ndash Pisma Świętego. 3. Dzisiaj kończy się 72 Tydzień Miłosierdzia. Ofiary na potrzeby biednych i dzieł prowadzonych przez Caritas można składać do skarbony

Zaduszki

osiąga zmarły wszystkich korzyści za odprawioną Mszę św., bo one na cały Kościół spływają. Podobnie jak Pan Jezus, który umarł za wszystkich na krzyżu i nikogo z korzyści męki płynącej z jego śmierci nie wyłącza. Proboszczowie odprawiają w niedzielę i święta bezkrwawą Ofiarę za wszystkich żyjących i

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna Pełna Wersja

. 2 1. Spis Treści ROZDZIAŁ I OKULTYZM ZOMBIRYCZNY 1. Komunia Zombiryczna 2. 2 sposób na zdobycie nieśmiertelności 3. Klątwy Z 4. 2 Inwokacja przywołania zmarłego ROZDZIAŁ II KRWAWE EWANGELIE 1. Grzeszmy 2. Ludzkie mięso i krew jest życiem 3. Dawny człowiek kanibal ROZDZIAŁ III ŚWIĘTA 1. Święto

Program wizyty papieża Franciszka w Polsce i na Światowe Dni Młodzieży

prowadzonych. Wspólna modlitwa w ciszy. 09.45 PRZYJAZD DO KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu. 10.30 MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI Msza Święta jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim, w ramach Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski. Obszar Sanktuarium

Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV 828-844 cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2015

18 grudnia 2015- Piątek 09.00-  Msza Święta z nauką dla dorosłych 11.00- Msza Święta z nauką dla ludzi starszych i samotnych 16.00 - Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży szkolnej  17.30-  Msza Święta z nauką dla dorosłych 19.00-  Msza Święta z nauką dla młodzieży i dłużej pracujących  19

wszystko, co ludzkie mnie interesuje

celebrowania Mszy świętej Ojciec Pio wyglądał na bardzo wycieńczonego. Po jej zakończeniu był tak wyczerpany, że niemal upadł, schodząc po małych stopniach. Aby dojść do celi, potrzebował pomocy wielu współbraci kapucynów. Była to ostatnia Msza święta celebrowana przez Ojca Pio. Wczesnym rankiem, 23 września

Dzień Wszystkich Świętych 1 listopad i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopad

lecz modlimy za tych, którzy jeszcze do Nieba nie trafili... . Warto o tym pamiętać, gdyż nawet w zeszłym roku, w Kościele na Mszy Św. we Wszystkich Świętych ksiądz mówił, że w tym dniu jest wielka radość i czemu ludzie mają takie posępne miny... a no temu, że mylą te dni. Kilka słów na temat tego co

25.12.2016

rozmowach, których główną nutą było narzekanie na trudną, szarą, by nie powiedzieć brudną sytuację, w nbsp jakiej przychodzi nam przeżyć obecne Święta. Równocześnie przez cały czas zastanawiałem się nad tym, że za kilka godzin spotkamy się przy ołtarzu i nbsp będziemy uczestniczyć w nbsp niezwykle pięknym

15.05.2016

www.mateusz.pl czytania 15 MAJA 2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego nbsp nbsp msza wigilii: Rdz 11,1-9 lub Wj 19,3-8a.16-20b lub Ez 37,1-14 lub Jl 3,1-5 104,1.24.29-31.34 Rz 8,22-27 J 7,37-39 msza w dzień: Dz 2,1-11 Ps 104,1.24.29-31.34 1 Kor 12,3b-7.12-13 J 20,19-23 Rozważania

Rok liturgiczny

- czasu bezpośrednio poprzedzającego Święte Triduum Paschalne - święta wielkanocne. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej. ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa jest szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna

Wigilijny monolog

papież Telesfor po to aby znaczenie tego święta w Kościele Katolickim jeszcze bardziej podkreślić, a także przypominać o ich odrębnym znaczeniu w życiu wierzących chrześcijan. Interpretacja znaczeń tych trzech Mszy jest bogata i różnorodna niczym świąteczna choinka. Pisze o tym papież Benedykt XVI w

Święto Matki Boskiej Zielnej.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Polsce zwane także Świętem Matki Boskiej Zielnej Jedno z kościelnych Świąt nakazanych świąt, w których wierni zobowiązani są do uczestnictwa w Mszy Swiętej obchodzone w Kościele Katloickim na całym świecie. Święto Wniebowzięcia wiążę się z wiarą

04.06.2017

mateusz.pl raquo czytania na każdy dzień 4 CZERWCA 2017 Niedziela Niedziela Zesłania Ducha Świętego Dzisiejsze czytania: msza wigilii ndash Rdz 11,1-9 lub Wj 19,3-8a.16-20b lub Ez 37,1-14 lub Jl 3,1-5 104,1.24.29-31.34 Rz 8,22-27 J 7,37-39 , msza w dzień ndash Dz 2,1-11 Ps 104

02.11.2016

Wpatrywanie się w nbsp groby naszych bliskich niejednokrotnie rodzi w nbsp nas pytanie o nbsp sens śmierci, a nbsp także o nbsp sens życia. Odsłania go przed nami Chrystus ndash umierający, pogrzebany w nbsp grobie, zmartwychwstały, żyjący. Chrystus, który zbawia. Uczestnicząc w nbsp Mszy świętej ndash

Domek

transport ten byłby niemożliwy bez wyrządzenia poważnych szkód lub pozostawienia jakichkolwiek śladów. Takowych jednak po prostu nie ma. Wizja św. Katarzyny Bolońskiej W 1440 roku święta Katarzyna Bolońska, której ciało do dziś pozostaje doskonale zachowane, napisała, iż miała nadprzyrodzoną wizję o

Skansen czyli Święto Ziół faryzejsko cenzurowane

, znalazłem dopisek innej osoby bdquo Raczej Świętem Marii Wniebowziętej. rdquo nbsp A co ma piernik do wiatraka? Ironiczny przytyk rozumiem, ale wynika on z powierzchownej oceny i jest zupełnie nietrafiony . Święto Ziół to nazwa imprezy edukacyjnej w skansenie. Owszem, w programie była nawet msza święta w

msza święta

Święta to nie tylko pokarm duchowy. To także źródło cudownej przemiany człowieka. Możemy powiedzieć, że przyjmując Komunię Świętą, stajemy się podobni do Chrystusa, On staje się w nas obecny. Człowiek, który często uczestniczy we Mszy św. i karmi się Ciałem Chrystusa, staje się podobny do Chrystusa, z

Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe w krajach Europy

. W tym też kraju w mieście Londyn w  65279  1846 roku Jon Horsley z zaprojektował  pierwszą kartkę świąteczną z napisem 8222 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 8221 .   W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia   rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna

Czasy Średniowiecza

lub środki z jego spieniężenia niezwłocznie rozdawał potrzebującym. W roku 1303 stan zdrowia Iwo znacząco się pogorszył. Pomimo tego wciąż nie zaniedbywał pracy w Kościele czy działalności charytatywnej. Był gotowy na zakończenie ziemskiego pielgrzymowania. Ostatnie święta wielkanocne przebywał chory

24.12.2015 + Homilia

źródła najczystszych i nbsp największych wartości, jakie są dostępne dla człowieka, do betlejemskiej groty. Uczestniczyłem dziś w nbsp kilku rozmowach, których główną nutą było narzekanie na trudną, szarą, by nie powiedzieć brudną sytuację, w nbsp jakiej przychodzi nam przeżyć obecne Święta

- Wszystkich Świętych

    Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła Grzegorz IV w 834r. jako pamięć o zmarłych. Tradycja Wszystkich Świętych albo Święta Zmarłych ma swój początek w starym celtyckim święcie Samhain czyli śmierci ciała.. Samhain oznaczał dla naszych przodków początek nowego roku

Boże Miłosierdzie

, na życie generałów i posłów, przedstawicieli życia politycznego i członków załogi, którzy udawali się na miejsce zbrodni katyńskiej, aby uczcić pamięć pomordowanych za Ojczyznę - powiedział metropolita krakowski. nbsp Wierni uczestniczą w uroczystej mszy św. podczas Święta Miłosierdzia

02.06.2016

bożego Twoje słowo, o nbsp Panie, jest lampą dla moich stóp i nbsp światłem na mojej ścieżce Ps 119, 105 Na początku Mszy wzywa się wiernych do uczestnictwa w nbsp bdquo świętych tajemnicach rdquo i nbsp aby godniej mogli tego dostąpić, zachęca się ich do uznania własnych win Kapłan kończy: bdquo

msza święta

się mi dalece odległy od wiary i praktyki jedynie słusznej, czyli przedstawianej w Biblii. Myślę sobie też, że odmiennie rozumiemy coś tak fundamentalnego, jak znaczenie nabożeństwa, jak znaczenie Mszy Świętej. Obawiam się, że dla wspominanych ludzi Msza Święta jest rodzajem służby Bogu, którą to

Słowo Boże na niedziele Liturgie kościołów Metropolitan, Papież, Katedra Hope, Ewangelicki kościół ...

rozważania do Ewangelii z 5 Niedzieli po Epifanii. Rozważa Przemek Starosta ze wspólnoty w Poznaniu. Katedra Hope z Dallas dzisiejsza msza plus środowe spotkanie Wszystko się zmienia - Przedostatnia niedziela przed Postem Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Msza święta w 5 Niedzielę Zwykłą

ZMIANY NA NAJWYŻSZEJ KOŚCIELNEJ PÓŁCE? JEŚLI NA LEPSZE, CZEMU NIE.

Możemy mówić o Eucharystii czyli Mszy świętej, że jest dobra, wzniosła, święta... bo to wszystko prawda, ale nie zmienia to faktu, że jest tragicznie smutna. Dawno nie widziałam księdza, który ucieszyłby się już z samego faktu, że widzi wiernych, którzy wraz z nim będą celebrować Eucharystię. Że

Prawdziwe Nabożeństwo do Matki Bożej

jest bardzo klarowna, Jezus pyta apostołów: czy i wy chcecie odejść? volete andarvene Święty Piotr powiedział: 8222 Do kogo pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego 8221 . Hebrajczycy otrzymali przykazania Boga: 8222 Komu chcecie służyć chi volete service? . Msza święta jest podporządkowana

Pasterka

  Pasterka to bardzo uroczysta msza święta odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia. Jest to pierwsza msza święta w dzień Bożego Narodzenia. Upamiętnia modlitwę i oczekiwanie pasterzy na narodzenie Jezusa , którzy jako pierwsi złożyli mu hołd.  Pierwsze wzmianki o świętowaniu narodzin Chrystusa

Pasterka

65279     Pasterka to bardzo uroczysta msza święta odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia. Jest to pierwsza msza święta w dzień Bożego Narodzenia. Upamiętnia modlitwę i oczekiwanie pasterzy na narodzenie Jezusa , którzy jako pierwsi złożyli mu hołd.  Pierwsze wzmianki o świętowaniu narodzin

Znalezione blogi:

Pukanie do Słowa. Chcesz dobrze przygotować się do niedzielnej mszy? Chcesz przeczytać to co

Miejsca:

Janów (988)
Pawłów (748)
Józefów (428)
Warszawa (421)
Kraków (323)
Rzym (314)
Góra (229)
Adamów (211)
Marki (202)

Osoby:

Madonna (50)
Duda (34)