Wszystko o:

m昕atka

m昕atki

Nie by硂 mnie ani tu ani tam. Nie rozumia砮m sensu spiesz眂ych si dok眃 ludzi i nadal tego nie pojmuj. Oboj阾ny, a mo縠 ju nawet nie czu硑. Podda砮m si pr骲ie pocieszenia przez jedn m昕atk. W jej mieszkaniu, a wizja mo縧iwo禼i powrotu jej m昕a dodatkowo podgrzewa砤 opary po勘dania

m昕atka

po raz kolejny przypominam 縠 mi硂舵 i druga ukochana osoba to najwa縩iejsze co mo縠my dosta i 縠 szcz甓cie przyci眊a szcz甓cie : wracam do pracy bo czas goni w pi眛ek znowu stolica i spotkanie z ulubionym kumplem a tymczasem mi砮go dnia szcz甓liwa m昕atka

Niedor縩i阾a m昕atka

W ko馽u sta硂 si. Po miesi眂ach oczekiwa i autentycznych niedowierza, i mo縧iwe s takie dysproporcje, w pewnym pi秏ie erotycznym, kt髍e odznacza硂 si spor ilo禼i autentycznych og硂sze, pojawi si sensowny anons z mojego miasta. Na marginesie, powtarzam to przy ka縟ej historii, ale dla prze

dymana m昕atka

Wychowa砮m si na playboy u i witkacym. Z r體n zapalczywo禼i kartkowa砮m wielokrotnie, przez jedn noc ameryka駍kie wydania jak i pilnie czyta砮m 622 upadki bunga. Wog髄e witkacy jako nowoczesny umys fascynowa mnie przez wiele lat. Przede wszystkim jego powie禼i i malarstwo. Dramat體 nigdy nie d

M昕atki to najlepsze kobiety na seks 65279

牋 65279 M昕atki to najlepsze kobiety na seks 65279 Dzi tematem wpisu b阣 osobniczki p砪i 縠駍kiej zwane popularnie m昕atkami. Pozbiera砮m do kupy wybrane m眃ro禼i ludowe internaut體 na ten temat. A jak kto z czytelnik體 zapragnie zobaczy wi阠ej fotek na ten lub inny temat. Wystarczy

Kartki z pami阾nika m硂dej m昕atki - Magdalena Samozwaniec audiobook

owszem mamy m硂d m昕atk, kt髍a nie do ko馽a zadowolona z tego co m zaczyna interesowa si te przystojnym panem Kaziem, kt髍y m昕em jej nie jest, 縠by nie by硂 w眛pliwo禼i. I na tym ta m硂da m昕atka si ko馽zy, a zast阷uje j g硊piutkie dziewcz眛ko, kt髍e po powrocie z Pary縜, trafia do Warszawy i z

5 najwi阫szych b酬d體 m硂dej m昕atki

partnera na szukanie po omacku. Je秎i chcesz, by on ci uszcz甓liwi, powiedz mu, jak ma to robi. Dyrygowanie partnerem B酬dy m硂dej m昕atki cz阺to wynikaj z nadu縴wania przez kobiet w砤dzy w zwi眤ku. 燗 dzieje si tak cho鎎y wtedy, gdy chcemy organizowa m昕czy糿ie 縴cie, robi眂 wszystko na

M昕atka-M笨 z rzadka

Cho staram si nie ocenia ludzi, przyjmuj眂 za zasad 縠 ka縟y post阷uje jak mu si widzi i nic mi do tego, to jednak coraz to jaki osobnik wprawia mnie w os硊pienie. Taka jedna Ona. Na czole ma prawie wypisane quot M昕atka - m笨 z rzadka quot . Bo m笨 ufny i 砤twowierny a ona wierna

Wino i m昕atki. Bez 秔iewu.

A jednak! Wi阠ej od singielek pij m昕atki. Dlaczego? Odpowied powinna si znale兼 tu: http: www.tvn24.pl ciekawostki-michalki,5 zonaci-pija-mniej-mezatki-wiecej,271937.html 65279 Jednak teza, 縠 m昕atki pij wi阠ej, bo degustuj zawsze wtedy, kiedy degustuje szanowny ma晨onek wydaje mi

na oko - m昕atka

Kiedy kobieta jest w pewnym wieku, jest i w pewnym stanie. Stanie okre秎anym jako 8222 cywilnie - m昕atka 8221 . Zw砤szcza gdy ma lat 30 plus. W jednej ze wschodnich cerkwi, po硂縪nej w monasterze, podbiega do mnie m昕czyzna i wr阠za chustk, m體i眂 co w ledwie zrozumia硑m dla mnie j陑yku

Rozwi眤砤 m昕atka

Polskie dwory magnackie XVIII wieku nie przywi眤ywa硑 szczeg髄nej wagi do repspektowania zasad zgodnych z duchem przyzwoito禼i. Przyzwoitos w owych czasach by砤 poj阠iem wr阠z egzotycznym. Owszem, zdarza硂 si na nielicznych dworach, 縠 orientowano si w niej lepiej. I by硂 to przewa縩ie wynikiem s

B阣眂 m硂d m昕atk...

Miesi眂 po 秎ubie, na kraw阣zi czwartego krzy縴ka brzmi okropnie! , na rok przed planowan obron doktoratu o ile przed硊勘 mi studia oraz na czas nieokre秎ony przed zostaniem matk...Toczy si to ko硂 w zawrotnym tempie! Krzy縴ki, k蟪ka, skre秎anie, wieczne redefiniowanie, strumie 秝iadomo禼i,

Mitingi i deprawowanie m昕atek

. Tam si oczywi禼ie napierdolili秏y, usi硂wali秏y zdeprawowa m昕atk oraz be砶otali秏y jakie pierdo硑. T. pojecha do domu z mi潮 pani z Radia Szczecin, ja pojecha砮m z mi硑m Panem taks體karzem. Nie chcia wej舵 na herbat. Zreszt chyba nawet nie proponowa砮m. Teraz siedz w domu, czytam maila

M硂da m昕atka

Je秎i m硂da m昕atka idzie ulic z podniesion g硂w - znaczy, 縠 ma kochanka. Je秎i m硂da m昕atka idzie ulic ze spuszczon g硂w - znaczy, 縠 ma kochanka. Je秎i m硂da m昕atka idzie ulic i trzyma g硂w prosto - znaczy, 縠 ma kochanka. A tak szczerze, je秎i m硂da m昕atka w og髄e ma g硂w - to na

M昕atka

ub by... przepi阫ny. Wesele - niepowtarzalne. Rodzina m體i, 縠 przejdzie do historii najlepszych rodzinnych imprez. M笨 - cudowny. Znacznie si nam lepiej 縴je po 秎ubie, jakby to b硂gos砤wie駍two naprawd nios硂 pok骿 i akceptacj. Na razie w mieszkaniu nie mamy neta, a na wyje糳zie miodowym.

20 Lipca 2012r. To ju oficjalne : Jestem m昕atk :

20 Lipca 2012r. To ju oficjalne : Jestem m昕atk : 65279 Dzi w Urz阣zie Stanu Cywilnego w S砤wnie 燘urmistrz Tego Miasta udzieli mi i Maciejakowi ubu : kilka na 秝ie縜ka zdj赕 : To zdj阠ia robione przez Partnera mojej Mamy Andrzeja : ale w tym miejscu pragn pozdrowi Naszego

M昕atka

- A wi阠 jest pani m昕atk. Czy mo縩a wiedzie, co robi pani m笨? - Jak to, co robi? To, co mu ka筷!

M昕atka i przyjaciel :D

Przyja捡 bez mi硂禼i z m昕czyzn? Nierealna sprawa wcze秐iej czy p蠹niej wyl眃uj w 丑縦u, lub przyja捡 si sko馽zy. Opisz tu przyja捡 miedzy kobiet zam昕n, kochaj眂 swego m昕a i facetem wolnym. Ona nie ma kole縜nek, przyjaci蟪ek, nie ma si, komu zwie縴c po kilku latach postanawia spr骲owa p

samotna m昕atka

Nigdzie ostatnio razem nie bywamy... wszystkim tlumacz, 縠 Tomek du縪 pracuje a i wiele innych spraw si zebra硂, po prostu nie ma czasu... pow骴 prosty, a jednak niewiarygodny.燩atrz na spojrzenia innych... pe硁e zdziwienia, czasem nawet czytam z nich, 縠 jestem naiwna, 縠 nie wiem co robi m骿 m

Naj砤dniejsze okrycia dla m昕atek.

Poszukiwanie atrakcyjnej sukienki ma prawo okaza si autentyczn katorg. W砤秐ie dlatego du縪 os骲 po prostu spogl眃a na punkty sprzeda縴 online jak na ostatni desk ratunku. Tak nie powinno by. Zamiast wypatrywa sukienek w zwyk硑ch sklepach - warto od razu wst眕i na domen internetow punktu

Pierwsze spotkanie z m昕atk

To by硂 ju do舵 dawno, kiedy nie by硂 jeszcze tylu portali og硂sze towarzyskich co teraz i nie by硂 takiej konkurencji 61514 . Da砮m og硂szenie w jednym z nich potem dowiedzia砮m si, 縠 za dost阷 do mojego numeru telefonu musia砤 zap砤ci 9.80 z . Mieszka砤 w okolicach Ozorkowa. Odezwa砤 s

M昕atki z kt髍ymi si spotyka砮m. Kim s ?

To 砤dne, zadbane i konkretne kobiety, maj m昕體 policjant體, przedsi阞iorc體. Cechuje je du縴 temperament i lubi ostre r縩iecie i minetki. Niekt髍e potrzebowa硑 wi阫szych i mocniejszych dozna, inne by硑 za s砤bo za rzadko pieprzone przez m昕體. Jedn z nich pozna砮m kiedy na czacie statystyc

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 5

z bananem, musli i truskawkami Sylwia Ma砤 硑縠czka : - Jajka i szpinak Wedelka Kuchenne wzloty i upadki m硂dej m昕atki : - Jajka w kokilkach ze szpinakiem i suszonymi pomidorami Zuzanna Anna Dark Chocolate Breakfast : - Krem kakaowy z p砤tk體 ry縪wych z truskawkami, szpinakiem i papaj

M昕atka nie jest juz dost阷na przez zakrysti

...zdaniem naszego Nadzorcy. TAK si nad tym Zegrzem zintegrowali秏y : Prawda, 縠 nie wygl眃a na ponad dwustuosaobow imprez? : Po zagajeniu Zarz眃u, wsp髄nym prawie-teamowym obiedzie, kilkugodzinnym rozwi眤ywaniu quiz體 jakie lotnisko w jakim mie禼ie , uk砤dania tangram體 i budowania domk體 z

Penelope Cruz-Zakochana m昕atka

Pami阾acie jak 秔iewa砤 w musicalu Dziewi阠 ??? na motywach legendarnego filmu Federico Felliniego Osiem i p蟪,wcieli砤 sie w Carl Albanese kt髍a przez telefon opowiada kochankowi o swych fantazjach,za t rol dosta砤 nominacj do Oscara!. Doda硂 mi to skrzyde m體i 41 letnia Cruz,zaraz potem zwr

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 4 , cz. I

Kuchenne wzloty i upadki m硂dej m昕atki : - Tosty ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i mozzarell - Rolada szpinakowa z w阣zonym 硂sosiem Wedith Coolinarny : - Vol au vent z szpinakiem, serem feta, pomidorkiem i oliwk Wiktoria B. Otw髍z si na zdrowe 縴cie! - Placki ze szpinakiem Zufik Zufikowo

dwa razy

momencie zaczeli秏y rozmawia o poca硊nku... jaki by mi skrad.... 縠 chcia砨y mnie skra舵, cho na chwile... potem powiedzia 縠 odda mi serce... tandetne s丑wka na uwiedzenie m昕atki? ten drugi raz sprowadzony zosta do cielesno禼i, do zupe硁ie innej blisko禼i. czy 糽e? napewno tak. czasami my秎e

M昕atka ju nie taka m硂da.

Min背 ju ponad miesi眂 od 秎ubu, zd笨y砤m ju wpa舵 w domow rutyn. Metr體 kwadratowych mam od groma, wi阠 roboty te niema硂. Dzi walczy砤m z ptakiem, kt髍y wpad przez komin i stuka do mnie przez szybk od kominka. A potem ze stert prasowania i kurzami pod 丑縦iem. Ale to cz甓 mniej interesu

Kurczakowe kotleciki od M昕atki

Sk砤dniki filet z kurczaka podw oacute jny 2 硑縦i m眐i pszennej 2 硑縦i m眐i ziemniaczanej 1 jajko 50ml herbaty ju zaparzonej, gorzkiej 1 硑縠czka proszku do pieczenia sol pieprz ostra papryka 1 硑zki przyprawy do kurczaka oliwa do sma縠nia Przygotowanie Fileta pokroic na mniejsze kawa

Marzenia m硂dej m昕atki

- Ech, mam tak ochot.... - Gdzie ci m昕czy糿i? Jest tam jaki? - Hej, ja jestem! - Jestem tw骿, daj znak tylko! - A mo縠 mnie? Mnie mo縠 wybierzesz? - Halo? Halo? Dzwoni砤? Halo? - Zostaw te mi阫kie siusiaki. Sp骿rz! Ja ju jestem gotowy. - Jaki fajny! Mo縠 przyjdziesz do nas? Co dw

romans

czy szcze秎iwa m昕atka mo縠 mie romans? czy mo縠 si zauroczy innym? my秎e o innym? kiedy powiedzia砤bym nie... hmm a mo縠 ja nie jestem szcze秎iw m昕atk? hehe nie mam romansu dla jasno禼i mojego kuzyna zostawi砤 縪na po 17 latach, by砳 dobrym ma晨e駍twem. Ona siedzia砤 w domu i

pragnienia

, wysportowany i tak dalej, a ona szara myszka, dziewica, niby boj眂a si ale maj眂a w砤sne zdanie matko, a mnie mdli.... nie dziwi si 縠 m體i, 縠 to dla sfrustrowanych m昕atek bo dlaczego ma nam si to nie podoba? mamy dom, dzieci, prac, m陑a na g硂wie, dawno za nami emocje zwi眤ane z tym co b阣zie, bo

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 4 , cz. II

, bananem i szpinakiem Wedelka Kuchenne wzloty i upadki m硂dej m昕atki : - Zielony koktajl szpinakowo- bananowy Wiktoria B. iadania Fate : - Shake szpinakowy Desery: Iza Kapis Czarna Wisienka : - Ciasto z rabarbarem i szpinakiem Jadzia Pepin W mojej kuchni : - Ciasto Le秐y mech Jula G. Jula 砤mie

powr髏 grey a

rozmawia潮m z kole縜nk, o 縴ciu, m昕ach, ochocie i poczuciu kobieco禼i. ona rozw骴ka, teraz m昕atka od 9 lat. po drodze ze trzech facet體 - w por體naniu do mnie do秝iadczona kobeita :- i ona do mnie m體i, 縠 czego jej brak, 縠 to nie to co kiedy, 縠 tak bez fanfar體, no i 縠 po Greyu czego

zapo縴czone..

temat zapo縴czony z innego blogu - o ile tak mo縩a... chodzi o uwodzenie cudzych 縪n, o to 縠 zasada kt髍 kierowali si kiedy faceci, 縠 縪na kolegi jest nietykalna, straci砤 na mocy i sile. tak, ta zasada nie obowi眤uje przewa縩ie , dla facet體 nie ma znaczenia czy to m昕atka czy wolna

ksi昕niczka

na imprezce w gronie dziewczyn, jak to dziewczyny, na facet體 zesz硂, a 縠 my m昕atki to na m昕體 - cho to pewnie inny gatunek - troche si kobitki po縜li硑, ponarzeka硑, powzycha硑 :- i w pewnym momencie co zesz硂 na mnie i jedna m體i e tam, Magda to traktowana jest jak ksi昕niczka, co

Mak體ki nie tylko na 秝i阾a od M昕atki

Sk砤dniki 1 opakowanie suchark oacute w nbsp 1 2 kg zmielonego maku 1 1 2 l mleka rodzynki migda硑 w paskach 2 paczki orzechy w硂skie pokrojone 2 paczki orzechy laskowe 2 paczki 2 lub 3 olejki migda硂we cukier nbsp Przygotowanie Mleko zagotowa z olejkami. Doda mak i wszystkie sk

Pomidorowa z soczewic od M昕atki

Sk砤dniki 1 woreczek ry縰 ugotowanego na p oacute twardo 1 2 szklanki czerwonej soczewicy 1 cebula 1 2 czerwonej papryki 3 z眀ki czosnku 1 硑縦a koncentratu pomidorowego maggi w p硑nie pieprz s oacute l 2 litry wywaru mo縠 by wywar z kostek oliwa Przygotowanie Do wywaru doda soczewic

Zapiekanka z kurczakiem i marchewk od M昕atki

Sk砤dniki Zupa grzybowa w proszku 1-2 podw oacute jne filety z kurczaka 6 ziemniak oacute w 3-4 du縠 marchewki du縜 秏ietana 18 g阺ta s oacute l pieprz p oacute szklanki wody ser oacute 硉y do posypania wierzchu Przygotowanie Filety pokroi na ma砮 kawa砶i i poddusi na patelni by nie b

Martina Navratilova zosta砤 szcz甓liw m昕atk

15 grudnia b.r. Martina Navratilova, jedna z najlepszych tenisistek wszechczas體, powiedzia砤: tak . Na 秎ubnym kobiercu. Pobra砤 si ze swoj partnerk, Juli Lemigow, by潮 miss ZSRR z 1991 roku, p蠹niejsz modelk i bizneswoman. Navratilova poprosi砤 Lemigow o r阫 we wrze秐iu, podczas turnieju

Nikt mi nie wm體i, 縠 koty nie maj sn體.

Ostatni tydzie by bardzo... intensywny. Nie by硂 czasu, 縠by zajrze tutaj i cokolwiek napisa, wi阠 teraz odrabiam zaleg硂禼i. Zesz硑 pi眛ek . Przyjecha砤 te禼iowa. Nie do nas lecz do szwagrostwa. Ale poszli秏y si przywita. W sumie by硂 mi硂. Obiecali, 縠 zadzwoni w sobot rano, 縠by si um體i

tak wiele most體 spali砤m. 縜den z nich nie prowadzi na drug stron, nie...

zainspirowana pewnym komentarzem, postanowi砤m zabawi si lu糿睜interpretacj mojej rzeczywisto禼i. poniewa ka縟y cz硂wiek jest centralnym punktem w砤snej rzeczywisto禼i sam sobie tworzy t rzeczywisto舵 interpretuj眂 j na podstawie swej historii, wi阠 ja tutaj爓yra筷 m骿 punkt widzenia. rzeczywi

Tarta cytrynowa na 5 lat blogowania :

Dok砤dnie 5 lat temu stworzy砤m na moim blogu pierwszego posta. Nie s眃zi砤m, 縠 uda mi si tak d硊go wytrwa w tej mojej quot zabawie w gotowanie quot : Przez te lata zabawa ta jednak sta砤 si pasj, gotowanie jednym z ulubionych sposob體 na sp阣zanie wolnego czasu, a tytu硂wa m硂da m昕atka

witam,

no i爉am bloga :- po co? hmm dobre pytanie szcz甓liwa m昕atka, dw骿ka dzieci, grono znajomych..... wszystko jest, a jednak czego brakuje... czego szukam pewnie jest tysi眂e takich kobiet, co wcale nie poprawia mi nastroju mo縠 co o mnie :- 34 lata na karku, przeci阾na blondynka

Za mundurem panny i m昕atki

Dzi 秝i阾o polskich 縪硁ierzy. O tym, czym jest ta s硊縝a rozwodzi si nie b阣. Wiadomo, 縠 nie jest to 砤twa praca, 縠 czasem bywa strasznie niebezpieczna. Wszystkim 縴cz spokoju i pokoju. Mam nadziej, 縠 coraz rzadziej b阣 si zmagali z absurdami wymy秎anymi przez polityk體. Taki facet w mu

Jarzynowa na szybki obiad od M昕atki

Sk砤dniki Kostki warzywne lub mi阺ne Warzywa mro縪ne 1 paczka ziemniaki maggi w p硑nie s oacute l pieprz 秏ietana do zup Mo縩a podawa na ciep硂 lub w ciep砮 dni sch硂dzon jako ch硂dnik : Przygotowanie Ziemniaki obra pokroi w kosteczk i ugotowa. Z kostek przygotowa wywar. Wrzuci mr

archiwalnie

Od czwartku nie ma internetu. Tzn jest, ale zupe硁ie jakby go nie by硂. Wi阠 najpierw nie robi砤m notek, a teraz robi notki off-line. Dzi jest sobota. Praca, praca...martwi si troch, m體i砤m ju? Wys砤砤m w poniedzia砶owy wiecz髍 z 8 cefa砮k i nie dosta砤m jeszcze ani jednego telefonu. dz s

Blondynka w podr罂y

W pi眛ek okazuje si, 縠 musz jecha w rodzinne strony, 縠by osobi禼ie stawi si w dziekanacie uczelni z gotow prac i indeksem. Sprawdzam szybko poci眊i i postanawiam spakowa siebie i kota, 縠by nast阷nego dnia gotowa stawi si na dworcu. Kochana mama postanawia ustrzec mnie przed t jak縠 str

taka zwyczajna

Ostatnio pisalam na blogu, 縠 jestem szcz甓liwa, mam super m昕a itp. Ale teraz zastanawiam si czy cz硂wiek jest stworzony do bycia monogamist? I nie chodzi mi tu o dawanie dupy na prawo i lewo komu popadnie tylko o zwyk硑 aspekt egzystencjalny. Wiadome jest, 縠 stan zakochania trwa 4 do 5 lat a po

Masa w promocji

Um體i砤m si z przyjaci蟪k na masa. Mamy taki nasz babski rytua, nasz zaprzyja糿iony salon, naszych masa縴st體 bardzo przystojnych i nasze tematy, na kt髍e sobie wtedy plotkujemy. Kiedy dotar砤m na miejsce, moja przyjaci蟪ka zadzwoni砤 do mnie i powiedzia砤, 縠 jest jej bardzo przykro, ale nie

Niespodzianka

Zaczn od tego, 縠 uwielbiam dostawa bielizn w prezencie, tak po prostu, bez okazji. Ale jest kto, kto uwielbia dawa mi t bielizn, co tworzy wspania潮 okazj 8230 Kiedy bra砤m prysznic us硑sza砤m jak otwieraj si drzwi do 砤zienki. Nie zd笨y砤m si odkr阠i 縠by sprawdzi co si dzieje, a

co robi m硂da m昕atka?

tia.... co robi? szczeg髄nie jak m昕a nie ma w domu, a ona ma straszn ochot na seks? no jak to co, sama szuka sposobu na siebie : podnieca si, pie禼i, ogl眃a i czyta, i stara si zrobi sobie dobrze. : a niech jej kto spr骲uje przeszkodzi!

Ziemniaki banalnie proste a jednak niezwykle smaczne od M昕atki

Sk砤dniki Ziemniaki Boczek syrowy b眃z w阣zony mas硂 s oacute l Przygotowanie Ziemniaki gotujemy w mundurkach. W mi阣zy czasie kroimy boczek w kosteczk i sma縴my. Na gor眂e ugotowane ziemniaki nak砤damy troszk mase砶a i pozwalamy mu si 砤dnie roztopi. Nast阷nie nat硊szczone ziemniaki wrz

Ekspresowa Sa砤tka owocowa od M昕atki

Sk砤dniki Owoce ja u縴砤m kiwi, banan i truskawki Bita 秏ietana kakao salaterki Przygotowanie Owoce kroimu w kosteczk. Wrzucamy do salaterki, mieszamy. Dodajemy bit 秏ietan i posypujemy kakao. Deser bardzo banalny ale zawsze bardzo smakuje zar oacute wno maluchom jak i doros硑m : Smacz

566. ie縰tk m昕atk jestem!

Dzi o爂odzinie 17.30 nast眕i historyczny moment. Po raz kolejny wysz砤m za m笨 za nowego M昕czyzn. Tym razem za Motocyklist. Sadownik zda jako jedyny z爏z髎tki zdaj眂ych. Hurra, hurra! Ale jestem dumna! Jakbym sama zdawa砤. :

s眘iad

kolacj.... te si spojrza zastanawiam si co on my秎i o takiej爓iekowej s眘iadce jak ja... czy te ma czasem takie g硊pie my秎i jak ja? ciekawa jestem czy tacy m硂dzi widz w nas tylko stare, znudzone m昕atki? chyba za du縪 wypi砤m i g硊poty mi w g硂wie牋 hehe

Galeria facet體 w Cafe.pl

Przez chwil zastanawia砤m si co wpisa: czy jestem wolna, panna czy m昕atka. Ale przecie kto tu mo縠 szuka 縪ny! Wi阠 wpisa砤m m昕atka. Potem wyszukiwa砤m pan體 powy縠j 30. Bo縠! Ilu ich jest! I to prawie na wyci眊ni阠ie r阫i. Czy zatem ma晨e駍two ma sens? Czy nie lepiej wynajmowa kawalerk

縜l

, naiwna, zgnu秐ia砤 m昕atka hehe tylko usi倍 i p砤ka nad sob do dupy to wszystko, marzenia , pragnienia... pop,砤ka砤m sie

ocena

naiwno舵 co my秎 teraz o sobie?牋 sfrustrowana, stara, naiwnam昕atka, kt髍a potrzebowa砤 paru ciep硑ch s丑w i o ma硂 nie pop硑n瓿a na tej potrzebie...

nieprzemy秎ane

Chcia砤bym czasem napisa co przemy秎anego. Ciekawego, wartego uwagi. Tymczasem pisz relacje. Wi阠 oto kolejna relacja, nieprzemy秎ana zupe硁ie. Dzisiaj by硂 ca砶iem ciekawie w pracy. Chyba dlatego, 縠 pokaza砤m kolegom z zespo硊, 縠 kobieta te potrafi. A w zasadzie, to 縠 ja jako kobieta potrafi

doko馽zy niedziel

Posn阬i秏y jak dwa 秏ierdz眂e kamienie. Zm阠zone peda硂waniem, z pe硁ymi brzuszkami po pysznym m昕owym obiadku - jab砶a w cie禼ie nale秐ikowym. I zupe硁ie nie umyci, bo nam si po prostu nie chcia硂. Nie pami阾am, kiedy mi si tak dobrze spa硂. Sp阣zili秏y w tym b硂gim stanie p蟪 niedzieli. A jak za

pami阾nik programistki

Przykr阠ili秏y lustro do naszego sko秐ego dachu w sypialni. Wygl眃a bardzo fajnie. Ale wszyscy twierdz, 縠 to perwersja. 痚 pewnie b阣ziemy si w tym lustrze ogl眃a podczas nocnych quot igraszek quot . A ja to na siebie nie mog patrze w lustrze nawet jak jestem ubrana - m骿 m笨 za dobrze gotuj

akcja og髍ek

Czasami trzeba skrzywdzi kota... W tym roku, pierwszy raz w moim 縴ciu, postanowi砤m zrobi og髍ki ma硂solne. Za pierwszym razem wysz硑 takie-sobie, przy czym bardzo szybko si popsu硑. ierdzia硑 tak, 縠 gdyby ktos kaza砨y mi wyobrazi sobie najgorszy zapach na swiecie, to i tak nie by砨y on tak

zbyt powa縩ie

Nagle wszystko zacz瓿o dzia si zbyt szbko i w zdecydowanie w z硑m kierunku. Na pocz眛ek przysz硑 problemy mojego m昕a - jego eks nie zg硂si砤, gdzie mia砤, 縠 on jej p砤ci alimenty i teraz nas砤li na niego komornika, chocia jest winien jedynie Bogu ducha. Zaj阠ie konta, nie wa縩e czy s硊szne czy

z硂ta rybka

Dzisiaj wesz砤m podczas mojej ci昕kiej pracy na stron z硂tej rybki. Czyta砤m, jakie ludzie maj marzenia i jakie marzenia im si spe硁i硑. Pomy秎a砤m sobie, 縠 mo縠 i moje marzenie spe硁i z硂ta rybka? Albo kto w jej imieniu? Tylko jakie? Jedyne co mi przysz硂 do g硂wy, to to - 縠 chcia砤bym fajny

w galopie

Ci眊le 縴j na鎝ana adrenalin, bo wszystko coraz gwa硉owniej przyspiesza. Wczoraj nabawi砤m si dw骳h rozm體 kwalifikacyjnych przez telefon w j陑ykach obcych - hehe, ludzie to maj pomys硑... Z jedn nie by硂 problemu, bo angielski jest teraz tak pospolity, jak czekolada, gorzej z niemieckim - godz

szale駍two idealnie pi阫ne...

...ale powoli tamten 秝iat zaciera si, przestaje istnie. bo 秝iat, w rzeczy samej, nie zosta nam dany - raz, kiedy - ale wci笨, nieprzerwanie, staje si, w naszej obecno禼i. przesz硂舵, z biegiem czasu, obumiera, jak nasza pami赕, albo jeszcze wcze秐iej, a miejsce, w kt髍ym byli秏y wczoraj, prze

nie zapomn!

8220 Mi硂舵 zaczyna si rozwija dopiero w體czas, gdy kochamy tych, kt髍zy nie mog si nam na nic przyda. 8221 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Erich Fromm 8220 Najwa縩iejsz cech mi硂禼i jest wolno舵. Z燾hwil gdy pojawia si przymus, kontrola albo konflikt, mi硂舵 umiera. Zauw

poranki

6:00 8211 znienawidzona melodia wwierca mi si w 秝iadomo舵. Nie, to jeszcze nie to, jeszcze nie ten czas, my秎 sobie i wciskam jedyn mo縧iw opcj 8211 drzemk. 6:09 8211 tym razem drzemk wciskam nie秝iadomie i zasypiam z ulubionym telefonem w d硂ni. 6:18 8211 p砤ka mi si chc, 縠

W poszukiwaniu niebana硊.

Zostaniesz star pann, zobaczysz 8211 strasz mnie a ja wiem, 縠 nie zostan bo jakby nie by硂 przytrafi硂 mi si kiedy ma晨e駍two. Epizodyczna sytuacja, kt髍a chroni mnie przed t jak縠 brzemienn w skutki nazw. Teraz mog sobie by rozw骴k czy singielk jak kto woli ale przynajmniej wiadomo

...

Dopad mnie kryzys tw髍czy. Pisanie pod presj nie jest ju takie przyjemne a presja jest gdy dorobi砤m si fan體 mojego bajdurzenia. Z fan體 oczywista jestem dumna i 砮chce to przyjemnie m pr罂no舵 bo nie po to pisz bloga, 縠by pisa w pr罂ni. To nie szuflada. Mi硂 je秎i okazuje si, 縠 kto ch

Niebieski Ksi笨 i ca砤 reszta...

Ko arde駍ki... z paskami odblaskowymi na nogach, coby oczami爌o nocy 秝ieci nie musia碃- tam... Miko砤j - bior眂 pod uwag, czym ludzie go dokarmiaj, zapewne jest w natychmiastowej potrzebie leczenia objaw體 cukrzycy i wysokiego ci秐ienia. przyda硂by si te lekarstwo na obni縠nie poziomu cholest

przyj禼ie...

秝iat - w sk髍ze bia砮go nied紈iedzia - skrzy si, jakby kto brylanty rozrzuca gar禼iami... znajd srok... umiej阾no舵 robienia zdj赕 wszelakim mo縧iwym szczeg蟪om. pierwsza niedziela Adwentu... od czterech dni 秐ieg pada non-stop... powoli mnie zasypuje... w moim ogrodzie - atmosfera i

do P.

Pi眛kowe popo硊dnie ci眊n瓿o si leniwie. Upa na zewn眛rz odbiera wszelkie si硑 do dzia砤nia. Powietrze sta硂 w miejscu a ja delektowa砤m si zimnym drinkiem. Pepsi, w骴eczka i cytrynka. Mniam. Czu砤m si ju lekko sko硂wana bo w tak pogod jeden taki nap骿 wystarczy. Obok le縜硑 truskawki, kt髍e

poga駍kie zwyczaje...?

ciasteczka kruche - mo縠 by, 縠 秝i眛eczne - zd笨y砤m upiec! z czekolad... ...z d縠mem. te wi阾a s b阣 po mojemu naszemu... tylko S眘iedzi przebili si przez ochronne mury odlizolowania - z prezentem. chrystianizacji nie uda硂 si ca砶owicie wykorzeni pierwotnych wierze etnicznych - nie

lekarzu, lecz si sam?

dlaczego mia砨y - boski byt, z moc tworzenia i wieczno禼i w my秎ach - przejmowa si b砤hymi grzechami ludzi? my ludzie uwa縜my siebie za bardzo wa縩ych do tego stopnia, 縠 wyolbrzymiamy nasze 秏ieszne ma砮 grzeszki , a nabieraj kosmicznego znaczenia! wyjechali na wakacje, wi阠 jest pod opiek

czasem szcz甓cie staje si utrapieniem, a nieszcz甓cie b硂gos砤wie駍twem...

Noc Walpurii - nale縴 bez w眛pienia do jednych z najstarszych europejskich obrz阣體 - jak podaje mitologia nordycka, noc z 30 kwietnia na 1 maja by砤 czasem zmar硑ch i z硑ch duch體. jak przep阣zano z硂? rozpalaj眂 wielkie ogniska... dzi Noc Walpurgii bardziej symbolizuje powitanie wiosny. poga駍k

you are from space and i love it !!!!

przygotowania... do przyj阠ia nowej dozy... ...秐iegu. w nagi阾ym do ludzkich poj赕 estetyki 秝iecie trwa... zima. pami阾am sen o 秐iegu... pami阾am sen o 秐iegu za ko硁ierzem... atmosfera i禼ie 秝i眛eczna wci笨 panuje w moim ogrodzie z przyczyn ode mnie niewiele zale縩ych choink nadal wida...

trup w szafie...

klopsiki szwedzkie bez bor體ek i bez sosu - to na obiad.... godzin p蠹niej: je秎i chc, aby wiosn m骿 ogr骴 zape硁i si kwiatami tulipan體, krokus體, hiacynt體 i innych ro秎in cebulowych...... wystarcz podstawowe narz阣zia i zapa do pracy. nie zaszkodzi posiadanie samych cebulek... okazy f

jedynym sposobem pozbycia si pokusy jest uleganie jej... -

poci眊iem sylwestrowym do galerii krakowskiej na kaw... no ba! - no a jak 縠 by inaczej! ... budynek roku 2009... planowanie wypad體 ... Rynek G丑wny 28, Krak體... a tam? - sylwestrowa impra, wst阷 jedyne 50 zy硑. czipsy i mieszanina sok體 owocowych z dwiema kroplami alkoholu - w cenie

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 2! cz甓 I

Bardzo dzi阫uj wszystkim za udzia w mojej akcji quot Czas na szpinak 2! quot . Zainteresowanie t zabaw przesz硂 moje naj秏ielsze oczekiwania : W zabawie udzia wzi瓿o, a 111 blog體. Razem przygotowali秏y 169 pysznych przepis體. To prawie 3 razy wi阠ej ni rok temu! Jestem w szoku : I

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 2! cz甓 II

Ryby Kasia My sweet life, my tasty world - so + szpinak + truskawki Niez砤 Babka Niez砤 Babka : - pacz na szpinaku z warzywami Pyza Smaczna Pyza : - so butterfly na grzance, z warzywami Ugotujmy to Ugotujmy To : - so na szpinaku z syropem imbirowym Wedelka Kuchenne wzloty i upadki

Bogini twardego kutasa

Wesz砤m do sypialni. On le縜 ca砶iem nagi. W powietrzu unosi si jego podniecaj眂y zapach, kt髍y wype硁ia ca硑 pok骿 i delikatnie pie禼i moje zmys硑. Patrzy砤m na niego, a jego widok sprawia, 縠 z ka縟 kolejn chwil stawa砤m si coraz bardziej bezsilna wobec niego. Patrzy mi g酬boko w oczy.

weekend

weekend w Karpaczu :- by硂 naprawd fajnie, cho nie oby硂 si bez kilku foch體. byli秏y ze szwagierk i jej synem oraz paczk znajomych. zastanawiam si czy wymagam za wiele, czy spodziewam si zbyt wiele. syn szwagierki ma 15 lat, moje dzieci 10 i 7. wieczorem o godzinie 22 moje dzieci posz硑

adoratorzy

opowiem o zabawie i moich adoratorach pierwszy to facet oko硂 40, 縪naty ale przyjecha bez 縪ny bo ona na swojej firmowej imprezie. og髄nie nie m骿 typ, ale mia cech mojego znajomego wi阠 rozmawia砿 z nim mi硂 :- poznali秏y si u niego w pokoju jak poszli秏y tam wszyscy na drinka przed ofic

kole縜nka

lubi je舵 bardzo lubi je舵 uwielbiam s硂dycze albo raczej kocham czekolad jedzenie jest moj mi硂禼i, pocz眞szy od eleganciego dania po kebaba z kt髍ego wycieka sos brudz眂 przy tym d硂nie i buzi gotuj smacznie, mo縠 nie wymy秎ne i niestworzone potrawy ale naprawd smacznie lubi si b

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 3 , cz.I

Bardzo dzi阫uj wszystkim za udzia w mojej akcji quot Czas na szpinak 3! quot . Cieszy mnie niezmiernie zainteresowanie t pyszn, zielon ro秎in : W tym roku w naszej zabawie udzia wzi瓿o 108 blog體. Razem przygotowali秏y 167 pysznych przepis體. Pi阫ne liczby : Wszystkim Wam raz jeszcz

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 3 , cz. II

Ryby Ann s Dream Zielony Fartuszek : - so ze szpinakiem i fet Barbra66 Przepisownia Barby : - so nadziewany past szpinakow w panierce z piekarnika Choochla Choochla : - Imbirowy 硂so pieczony w sosie 秏ietanowo-pieczarkowym ze szpinakiem Czosnekwpomidorach Czosnek w pomidorach : -

Midsommar czyli gor眂zka sob髏kowej nocy...

herbatkowe lwi眛ko, po秝i阠aj眂 si dla dobra og蟪u - wida cierpienie w jej spojrzeniu - jedzie... b阣ziemy kempingowa. jezioro: 講re F鰈lingen... woda ma 20 癈. - i a prosi, by si w niej zanurzy - inauguracja sezonu k眕ielowego mam tak tradycj: ka縟ego roku w Midsommar - niezale縩ie od

Suka Pana

By砤m ubrana w sam bielizn, bardzo seksowny, skromny koronkowy komplecik. Wiedzia砤m, 縠 widok mojego cia砤 w zestawieniu z tymi koronkami doprowadzi go do wrzenia. Od samego rana, kiedy zobaczy砤m go pod prysznicem, postanowi砤m, 縠 to b阣zie idealny zestaw na ciekawy wiecz髍. Ja i koronki. Tak w

Dzisiaj on rz眃zi mn i moim cia砮m

Le縜砤m sobie na boku i relaksowa砤m si czytaj眂 babskie magazyny. M骿 m笨 po硂縴 si za mn i przysun背 si do mnie. Czu砤m 爅ego wzrok na moim nagim ciele. Czu砤m jak patrzy na moj szyj, ramiona, piersi. S硑sza砤m jak g酬boko oddycha. Coraz bardziej mnie to podnieca硂. Zacz背 mnie dotyka. Po

Rzucenie palenia jest bardzo proste... wystarczy po prostu nie pali...

Drogi czytelniku, wyobra sobie m硂d szesnastolatk kt髍a wreszcie wyrwa砤 si spod skrzyde rodzic體, z natury spokojn, a jednak maj眂 sporo charakteru i upart jak osio. Ta oto w砤秐ie szesnastolatka 縠by udowodni koledze w kt髍ym si p蠹niej podkochiwa砤 縠 縜den facet nie b阣zie jej m體i

1 Sen o du縴m penisie

Kl阠za砤m tu przed 丑縦iem, na kt髍ym siedzia on, w砤禼iciel du縠go penisa. Jeszcze mu nie stan背 do ko馽a, czeka a si nim zabawi. Przesun瓿am po jego udach swoje d硂nie i skierowa砤m je wprost do tego giganta. Chwyci砤m go jedn r阫 i powoli podnios砤m. Drug d硂 po硂縴砤m tu pod jego g丑w

remontu ci眊 dalszy...

pok骿 m硂dzie縪wy powinien by praktyczny i wielofunkcyjny w swoim pokoju, M硂dy, za縴czy sobie parkietu na 禼ianie... w korytarzu przyby硑 szafy... walka idzie na 秏ier i 縴cie. w imi mi硂禼i do Europy, w imi dobra jej obywateli. na 秏ier i 縴cie - powt髍zy - a ka縟a z walcz眂ych stron u

bez kultury?

parafrazuj眂 s硂wa Martina Armstronga: kiedy爓砤dza walczy przeciwko爓砤snym obywatelom, upadek jest bliski czyli teraz . kiedy niewykszta砪eni i ahistoryczni politycy szwedzcy m體i, 縠 Szwecja nie ma w砤snej kultury twierdz, 縠 kultura przysz砤 do爐ego kraju爖 migrantami, bo wcze秐iej to tylk

sztuka umierania...

dzi s moje urodziny.爉am 47 lat i wci笨 uwa縜m, 縠 jestem za m硂da. dosta砤m troch nietypowy prezent: nie wystarczy op砤kiwanie straconej Szwecji, gdzie w beztrosce prze縴砤m 28 lat. odbiera mi si stopniowo wszystko. a na dobitk - 17 grudnia 2016 roku Kent przestaje istnie! czyli agonia -

lato w mie禼ie...

lato w pe硁i 65279 , susza -爋d kilku tygodni nie spad砤 ani jedna kropla deszczu 65279 -爑pa. codziennie do pracy i舵 trzeba 65279 , a reszt czasu sp阣zam 65279 w mie禼ie 65279 lub w okolicach... 65279 65279 tradycyjnie od 1926 roku... 65279 spotkania towarzyskie... S鰀erk

2 Sen o du縴m penisie

Podchodz do 丑縦a i widz wielkiego penisa. Wiem, 縠 czeka na zabaw ze mn. Zbli縜m si do niego, powoli. Chwytam go obur眂z i zaczynaj眂 od g丑wki, przesuwam po nim d硂nie na sam d蟪, do samej podstawy. Jedn d硂ni przytrzymuj go w pionie, drug bawi si jajeczkami. S twarde i g砤dkie. Zbli縜

Znalezione blogi:

Rozterki m昕atki (czerwonakotka)
My秎i, prze縴cia, obawy m硂dej m昕atki
m昕atka na rozdro縰 (kalinkamezatka)
m昕atka na rozdro縰
m硂da m昕atka (mloda-mezatka)
Mam 25 lat. Nied硊go sko馽z 26, czyli nie jestem ju taka m硂da. Ale jako m昕atka mam niewielkie
m昕atka ajednak samotna! (mama1dawidka)
m昕atka
m昕atka (kasiapee)
czy ludzie s stworzeni do bycia z jedn osob przez ca砮 縴cie?
m昕atka (zomag0033)
straci砤m wiar
M硂da m昕atka... (kina1234)
pami阾nik
M昕atka pisze... (mezatkapisze)
Zdesperowana m昕atka (ewa.bednarkiewicz)
Nieco prawdy o jednym z wielu polskich ma晨e駍tw.
痽cie m昕atki (emi040988)
Opis dnia codziennego matek z dzie鎚i, 縪n,

Miejsca:

Warszawa (102)
Warta (77)
Pasto (68)
Naga (60)
Marki (55)
Krak體 (47)
Londyn (43)
Jan體 (43)
Pary (41)
Adam體 (40)

Osoby:

Urszula (5)
Queen (5)
Madonna (5)
Juan (5)
Doni (5)
Lilu (4)
Miguel (3)