Wszystko o:

kultura konwergencji

Kultura konwergencji_wstęp

zachodzą także w kulturze jak i formie komunikowania. Wychodząc z definicji Piotra Sztompki 8222 kultura jest, jak wszystko inne w świecie społecznym, wytworem ludzi quot , a ponieważ wytwory ludzi się zmieniają, zmienia się i kultura. Tutaj wspomnę o konwergencji, która spowodowała większe

Konferencja KUL, Kultura w mediach. Media w kulturze.

kultura życie codziennego w mediach 8211 style życia, normy i wartości, 2 8222 nowe 8221 kultury w 8222 nowych 8221 mediach: kultura konwergencji 8211 kultura remiksu 8211 bedroom culture 8230 , 3   kultura polityczna 8211 media w polityce, 4 kultura popularna a kultura narodowa

moja pierwsza imersja w kulturę 2.0

quot Witajcie w kulturze konwergencji, gdzie krzyżują się stare i nowe media, gdzie zderzają się produkcje korporacyjne i fanowskie, gdzie władza producenta mediów wchodzi w nieprzewidziane interakcje z władzą ich konsumenta. Kultura konwergencji to przyszłość 8211 ale już teraz ta przyszłość

Kultura_słów kilka

  Witajcie w kulturze konwergencji , gdzie krzyżuja się stare i nowe media, gdzie zderzają się produkcje korporacyjne i fanowskie, gdzie władza producenta mediów wchodzi w nieprzewidziane interakcje z władzą ich konsumenta. Kultura konwergencji to przyszłość 8211 ale już teraz ta przyszłość

Hipermedialne? Skonwergowane? Role uczestników komunikacji zapośredniczonej sieciowo.

Zjawiska dynamicznie rozwijającej się konwergencji mediów i kultury partycypacji przemieniają role uczestników procesu komunikacji. Za sprawą nowych mediów stają się oni prosumentami, prodbiorcami, współkreatorami co-creators mediów. Status użytkowników zmienia się, do czego przyczyniają się

ŚKS czyli światowe komunikowanie sieciowe

jakiegokolwiek działania Tofler 1997: 249-250 . Tofler słusznie zauważa tą prawidłowość, w 8222 Trzeciej fali quot używa jednak sformuowania 8222 prosumpcja quot , które jak dla mnie jest przedsionkiem słowa konwergencja. Pewnie tak jest, że społeczeństwo biernie uczestniczy ograniczając się jedynie do

Facebook - demokracja czy cenzura?

kieruje agorafilia 8221 . Czy jednak przestrzeń publiczna nie jest obecnie zastępowana przez przestrzeń internetu, bo tu właśnie coraz częściej przenoszą się publiczne debaty? O tym pisze między innymi Henry Jenkins 8222 Kultura konwergencji 8221 , ale również inne jego opracowania poświęcone

Kultura 2.0

, zainteresowani niech się czują zaproszeni do prostowaniaa. Byłem na pierwszej konferencji z tego cyklu w roku 2006 został nawet ślad na blogu ! . Poznałem Henry 8217 ego Jenkinsa, którego książka 8222 Kultura konwergencji 8221 to najdokładniejsze wyłożenie tej teorii, jakie znam. Zdjąłem ją teraz z

Sztuka Przeskakiwania Linii Czasowych

  możliwe, i w rzeczywistości to jest  twoim przyrodzonym prawem, aby  zmienić swoją linię czasu i potencjały swojego życia.  Wasza kultura, z różnych powodów, zahipnotyzowała was, byście wierzyli, że  jesteście ograniczeni tylko do jednej linii czasu.  W tym przekazie  postaramy się omówić nasze rozumienie

Konsumpcja jako kultura

symbolicznej quot i przeciwstawia się ją kulturze w szerszym sensie - kulturze masowej Fiut 1998: 67 To właśnie działanie jest motorem rozwoju. Konwergencja mediów pozwala osobą przywiązanym do tradycji korzystać z zdobyczy nowych technologii bez przymusu zmiany swoich upodobań. Uczestnictwo w kulturze jako

Wielki Cykl 26 000 lat

-spirytualnym i inspiracji innych wielkich duchów naszych czasów, odkrył i wyliczył na podstawie mitycznych wskazówek Majów pewien niezwykle znaczący przełom, który przeszedł do historii pod nazwą konwergencja harmoniczna. W kulturze Majów moment ten wyznaczał i definiował przebieg znanych nam cykli piekielnych

late bez cukru

W związku z tym,że popełniający przestępstwa nie mogą obecnie uniknąć ścigania oraz kary,w całym sektorze gospodarki rybnej rozwija się kultura przestrzegania prawa. Zwiększyły się szanse na wyeliminowanie zjawiska nieterminowych płatności w transakcjach handlowych w wyniku październikowego

Facebook - demokracja czy cenzura? C.D.

się obywatelami monitorialnymi, jak chce z kolei Jenkins, a więc, jeśli nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować informacji, to powinniśmy umieć je monitorować, oceniać, odnosić się do nich krytycznie, modyfikować i poprawiać. Chodzi więc o rozwinięcie, jak powiada autor 8222 Kultury konwergencji

Wzornictwo jako element kultury materialnej

, może kształtować gusta świadomych odbiorców i rozwiązywać problemy indywidualne i społeczne. Istotne znaczenie wzornictwa dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki nie stoi w sprzeczności z jego rosnącym znaczeniem dla kultury we współczesnym świecie wzrasta znaczenie konwergencji zjawisk 8222 przemysł

Nie odbierzecie mi nieba. Internet versus ACTA.

popkulturowych nawiązaniach, rozumiemy maskę Guya Faweksa. Dziś króluje kultura konwergencji, kultura uczestnictwa fanów. Jesteśmy świadomymi odbiorcami kultury, odmawiamy bezmyślnej rozrywki. W odpowiedzi: tworzymy. Już dawno nauczyliśmy się, że mamy prawo do głosu.   Jeszcze kilka tygodni temu nasze

Nie odbierzecie mi nieba. Internet versus ACTA.

popkulturowych nawiązaniach, rozumiemy maskę Guya Faweksa. Dziś króluje kultura konwergencji, kultura uczestnictwa fanów. Jesteśmy świadomymi odbiorcami kultury, odmawiamy bezmyślnej rozrywki. W odpowiedzi: tworzymy. Już dawno nauczyliśmy się, że mamy prawo do głosu.   Jeszcze kilka tygodni temu nasze

Nowy kierunek- nowe możliwości 8222 Dziennikarstwo Internetowe 8221 w SWPS

biznesowe mediów cyfrowych, najważniejsze typy publikacji internetowych, podstawy technologiczne mediów cyfrowych, warsztat dziennikarza internetowego, organizacja pracy redakcji internetowej, redakcja internetowa a redakcja tradycyjna, ewolucja internetu i konwergencja mediów, kultura konwergencji

Konkurs Gepperta i obrazy Bartosza Kokosińskiego

młodych artystów? Czy wciąż trzeba tkwić w sztywnych ramach wyznaczonych przez media artystyczne, wśród których największą renomą cieszy się medium najbardziej tradycyjne, jakim jest malarstwo? Czy organizatorzy tego rodzaju konkursów nie zauważają, że żyjemy w kulturze konwergencji, gdzie tej

POST SOAP

konwergencji pełną parą! Dlatego nie dajmy się oszukać, tym którzy twierdzą że kultura dzieje się tylko w teatrze, muzeum, kinie, czy filharmonii. Na pohybel krytykom, telewizja zaczyna mówić coraz ważniejsze rzeczy i coraz piękniej. Cieszmy się tym! I jeszcze raz zapraszam na wtorek.

Realne życie wirtualne

Huizinga w książce quot Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury quot zauważył, że gry mają charakter kulturotwórczy i stanowią istotny element życia społecznego. To się nie zmieniło. Henry Jenkins, autor wydanej niedawno w Polsce książki quot Kultura konwergencji quot , twierdzi, że o ile w

wilki

. Ekspansja człowieka wpłynęła na ograniczenie ich populacji. Zakorzeniony w kulturze strach przed wilkami powodował ich trzebienie, częstokroć nieuzasadnione. Obecnie w większości państw objęto je ochroną gatunkową. Podejmuje się próby reintrodukcji tego gatunku, na najszerszą skalę w USA, ale także w

Program konferencji

, Bramkarze w literaturze dyskusja, przerwa na kawę   1. Mgr Anna Kołodziejska, Piłka nożna w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej 2. Mgr Przemysław Szews, Piłka nożna w felietonach 3. Dr Marek Średniawa, Futbol totalny czyli o konwergencji piłki nożnej i kultury dyskusja 15.00 8211

Kto się boi Sztucznych Fiołków?

codzienności, jak i do współczesnych kontekstów społeczno-politycznych.   To działanie wydaje się typowe dla kultury konwergencji Ch. Jenkins , gdzie stare i nowe media wchodzą w coraz bardziej skomplikowane interakcje, te stare z kolei jak dawne malarstwo zaczynają żyć nowym życiem na przykład w

Cenzura - kogo wygnać z idealnego państwa?

przykre konsekwencje .  Dlaczego tego rodzaju działań, obojętnie jak słabe artystycznie by były, nie traktować jako działalności twórczej, tak jak proponuje Henry Jenkins pisząc o kulturze konwergencji? Autor wskazuje, że dzieciaki wychwytują pewne motywy kulturowe i przepisują je po swojemu, bawią się

Zwierzęta-Wilk

pożywienia, lub w okresie wychowywania młodych, zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane. Dawniej były szeroko rozprzestrzenione. Ekspansja człowieka wpłynęła na ograniczenie ich populacji . Zakorzeniony w kulturze strach przed wilkami powodował ich trzebienie, częstokroć nieuzasadnione. Obecnie w

MediaLab

zawodowe, takie jak np. artyści, projektanci, programiści, animatorzy kultury i badacze akademiccy m.in. socjolodzy , kulturoznawcy i językoznawcy , możliwe są prace nad projektami dążącymi do konwergencji multimediów i technologii. W rezultacie projekty łączą odrębne technologii takie jak np. dźwięk i

Wywiad z Hiroshi Kaneko o japońskiej gospodarce

koreańskim. Im bardziej postępuje konwergencja dochodu narodowego i poziomu życia w Azji, w tym w Japonii, tym  bardziej zmieniają się ludzie i kultura oraz inwestycje między azjatyckimi partnerami. Moim zdaniem, w drugiej połowie XXI wieku w Azji powstanie Unia Azjatycka i ta Unia będzie zmierzała do

Turcja się putinizuje

tak poważnie, to jednak owa turecko-rosyjska konwergencja powinna niepokoić. Erdoganowi, jak zauważyli obserwatorzy, bliżej do putinizmu niż do islamizmu. Obaj przywódcy uznają krytykę ich rządów za czyn przestępczy, bo wszystko kojarzy im się jak żandarmowi z rosyjskiego dowcipu. Zapudłował on

Promocje i nominacje

8222 kulturę konwergencji 8221 . Zgłosiłam również Maurycego Gomulickiego za budowanie 8222 kultury rozkoszy 8221 , za interwencje w przestrzeniach miejskich, wprowadzające w znane obszary elementy nieoczywiste, zaskakujące, frapujące jak 8222 Perła 8221 , która stała przed Domem Pracy

kultura konwergencji

. Infrastruktura społeczna: rozwój i modernizacja 120 instytucji edukacyjnych oraz 160 zakładów opieki zdrowotnej. Dziedzictwo kulturowe: wsparcie ochrony i konserwacji zabytków kultury wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych za obiekty historyczne. Projekty mogłyby obejmować na przykład

4,8 miliona użytkowników Second Life i inne wiadomości z sieci

metaversie wraca waga komunikacji niewrbalnej, czyli jakby podniesiona jest ranga emotikonów. Co ciekawe i zaczerpnięte przez SecondLife to konwergencja pomiędzy ekononomią obu światów: tego rzeczywistego i metaverse u. Ekonomia koegzystuje pomiędzy obydwoma światami, współtworząc zupełnie nową sieć

Mamy nowe książki w bibliotece

GOBAN- KLAS, Tomasz Cywilizacja medialna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi, 2005 Wprowadzono 2007-11-13 JENKINS, Henry Kultura konwergencji. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Prof, 2007 Wprowadzono 2007-11-13 MIELCZAREK, Tomasz Monopol, pluralizm, koncentracja. - Warszawa

Wolność dla Kosowa? Szybkość dla Serbii!

tej kultury względem Ameryki i względem siebie nawzajem, zgodnie z praktykowaną jeszcze na Indianach strategią quot dziel i rządź quot . I na razie siebie to Ameryce udaje. Nad Kosowem w dniu karnawału independecji powiewały gwiaździste sztandary, a NATO ma cały czas niezwykle dobry PiaR że nie

Pizza nie całkiem włoska

Konwergencja kultur przebiega tak sprawnie, że w szanowanej włoskiej pizzerni standardem jest pizza gruba, a do tego oprócz pizzy hawaja pojawiła się pizza z frytkami. Jak dla mnie szok! Wiem, że we Francji za sugestie takiego dania kelner potrafi z restauracji wyrzucić a u nas wszystko dla

View Askewniverse, czyli świat chorej? wyobraźni Kevina Smitha

tzw. kina kultowego i szeroko rozumianej kultury konwergencji. Innymi słowy, zajmiemy się tym, co tygryski lubią najbardziej! : Widzimy się tradycyjnie w pobliżu sal 5-7 . Spotkanie poprowadzi Kamil Jędrasiak. * - Wprawdzie zagadnienie to było już kiedyś tematem jednej z naszych dyskusji, jednak

I WEB 2.0 - czyli nowa era komunikacji 1

interaktywności. Interaktywność - czyli zdolność do odbierania informacji z równoczesnym reagowaniem na nie - jest cechą współczesnych technologii, mediów i kultury. Interaktywna telewizja, strony internetowe, gry edukacyjne, aplikacje w telefonach komórkowych, interaktywne wystawy w muzeach i galeriach. Wszystko

PRZESTRZEŃ I MIEJSCE. AMSTERDAM UMITYCZNIONY:PRZESTRZEŃ ESTETYCZNA I POSTFLANEURYZM 1

przynależność jako doznanie estetyczne i mityczne. Centrum jest punktem konwergencji. Jest miejscem wybranym, konkretnym, miejscem, które ze względu na swój kształt daje schronienie oraz uciechę. Centrum jest symbolem władzy, kultury, dostojności, atrakcji, symbolem całego miasta, ponieważ tu jego najbardziej

24. Łolimpiada czyli Igrzyska Cynizmu

czerwone. **** To wszystko, co wyżej, to zwyczajny plagiat. Autoplagiat. Z mojego własnego artykułu w quot Kulturze quot zwanej paryską z października 1972 r. Sprzed 36 lat! Skąd więc to dzisiejsze święte oburzenie? Dziś tylko trzeba dodać pytanie: ile medali zdobytych w sierpniu w Pekinie wypadnie na

Turecki Marsz

głucha, nie ogląda się na religie, politykę i inne duperele. Potwierdzać to zdaje się teoria konwergencji, która mówi, że kultury po jakimś czasie się przenikają lub są twórczo adaptowane i ludzie dobierają sobie z nich to co im najbardziej pasuje. Przykład? Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie

Kierunki polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku

Wschodnie? Plany na przyszłość 8220 Nie chcemy być karani za sukces 8221 W perspektywie roku 2015 chcemy spełnić wszystkie kryteria konwergencji i być zdolni do przyjęcia euro   - oświadczył szef MSZ. Przekonywał, że przyjęcie wspólnej waluty europejskiej leży w interesie Polski. Mówił też o

Eksploatacja, a komuna: felieton pierwszomajowy.

zakupywaniu licencji tam wycofywanych rozwiązań. Dla upozorowania siły prowadzono bardzo drogie programy zbrojeniowe dla ochrony pokoju podobno , jądrowe i kosmiczne. O ile w krajach podlegających kulturze europejskiej doszło do stopniowego rozpadania się systemu, o tyle w krajach wyizolowanych takich jak

Menda, ewolucja człowieka i gatunki ginące

zostało coś w kulturze, tylko nie potrafimy tego dostrzec i zidentyfikować? Wesz ludzka dzielona bywa na dwa podgatunki, blisko ze spokrewnione: wesz głowową Pediculus humanus humanus , synonim Pediculus humanus capitis , oraz wesz odzieżową Pediculus humanus corporis . Różnice ekologiczne jedna

Co mnie kręciło w 2013 r.

tylko stać się szybszy, tańszy i bardziej niezawodny - mówi Dominik Libicki , szef CP. Chwileczkę, to chyba nazywa się konwergencja, o której napisano już tony analiz. Po raz pierwszy jednak ktoś w Polsce zdecydował się postawić na nią naprawdę duże pieniądze. 7. 8222 Washington Post 8221 w

Obrazowy remiks Cesara Santosa

konwergencji bądź po prostu z kulturowym remiksem. Tu postacie z dawnych obrazów występują wraz z osobami jak najbardziej współczesnymi, przeszłość współwystępuje z teraźniejszością, realność nakłada się na czas i rzeczywistość obrazu, przemieszaniu ulega sacrum i profanum, świętość i niezwykłość nakładają się

Eksploatacja, a komunizm.

, jądrowe i kosmiczne. Kopiowano nieudolnie nieraz urządzenia i przedmioty np. amerykańskie samochody i samoloty w ZSRR wytworzone przez zdrowsze układy. Już wtedy nie chodziło o żadne idee... O ile w krajach podlegających kulturze europejskiej doszło do stopniowego rozpadania się systemu, o tyle w

Dziennikarz i naukowiec w jednym stali domu 8230

tekstach naukowych jest ich mniej, bo sięgają po nie już zmotywowani, poszukający czegoś konkretnego. Ale i to się zaczyna zmieniać za sprawą nie tylko trzeciej kultury i popularyzacji nauki. Skoro następuje hybrydyzacja mediów , to może będzie nowe wymiksowanie stylów? Naukowcy sięgają po nowe formy, by

Wspólna europejska platforma cyfrowa?

Bałkanów. Ta miałaby nadawać na Eutelsacie 16E gdzie jest większość programów z byłej Jugosławii . Po pewnym czasie jednak sprawa się wyciszyła. Leczy czy nie był to dobry pomysł? Przede wszystkim w świecie mediów dąży się do konwergencji. Poza tym trzeba popatrzeć także np. na kraje arabskie

Dlaczego ptaki wykonują energiczne 8222 dygi 8221 , czyli sprytny mentalny alert w świecie ptaków

przedstawiciela Homo sapiens. Widać też, w konwergencji i podobieństwie tych zachowań u ptaków z tak licznych grup systematycznych, iż są silniej związane z ludźmi niż się wydaje, jako że to dzięki nam powstały w miejsce lasów otwarte czy zurbanizowane biotopy, które te formy zasiedliły i które, jako

OPOSUM

Europy konwergencji, którymi była szefowa propagandy FDJ nie ma potrzeby dzielić się z ludem nie wtajemniczonych w arkana .:Sztuki Królewskiej, ani żaden prezydent używający żarówki w logo partii nie uzna zagłady Ormian za odbyłą przed Kurdami ad 4.: przypisują założycielom Wspólnoty Węgla i Stali

Miejsca:

Warszawa (6)
Pawłów (5)
Warta (3)
Turek (3)
Poznań (3)
Kraków (3)
Janów (3)
Wrocław (2)
Wilków (2)