Wszystko o:

ku czci matki bożej

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

sobót następujących po sobie 9 miesięcy, ku czci Niepokala­nego Serca Maryi, w duchu wynagrodzenia Mu za zniewagi 1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Se­r­­ce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnie­nia­­mi i jeśli proszą Mnie z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania

25.10.2015 + Homilia

zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i

Rozdział IX: Ofiara Syna Bożego nbsp

ndash Stój ndash zawołała. ndash Nieczyste! nieczyste! nbsp Lecz on nie zważał na nic i wszyscy troje we wspólnym długim uścisku płakali łzami radości. nbsp ndash Dzieci moje najdroższe! ndash przemówiła pierwsza matka. ndash Po smutkach i cierpieniach zacznijmy nowe życie oddaniem czci

Przebieg objawień w Montichiari-Fontanelle

od ciebie: prostoty i dobroci, jak u tych dzieci. Matka Boża rozpościerając ramiona na znak opieki, spojrzała ku niebu i zawołała: Niech będzie Pan uwielbiony! i znikła. Siódme objawienie, 8 grudnia 1947 r. 8230 Madonna ukazała się Pierinie na wielkich białych schodach, ozdobionych po obu

Matka Boża w Montichiari

francuskim L Ile Bouchard Matka Boża niosła światu orędzie w holenderskim Vorstenbosch, we włoskich Varz, w Montepoli, Grottamare i Casanova, w Urucaina w Brazylii, w słowackiej Tyromestice, w niemieckich Tannhausen, Monachium i Forstweiler, w Stockport leżącym opodal angielskiego miasta Manchester, we

Proroctwo o miłosiernym królu

ziemię przynosząc ducha pokoju. Niezmierna radość będzie wznosić dziękczynne modły do Boga. Kto jest w łasce i czci Matkę Najświętszą, temu się nic nie stanie. Kara, jaka spadnie, nie może być porównana z inną karą, jaką Bóg dopuszcza na stworzenie świata. Jedna trzecia ludzkości zginie ... Powaga

3 kwietnia - Quasimodogeniti

wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus 8221 . Krzyż więc rodzi dobro dla naszego życia duchowego, służy ku nieustannemu pogłębianiu wiary, a tym samym i codziennemu odradzaniu się do nowego życia. Krzyż wpisany w nasze życie jest Bożym sposobem wychowania nas na prawdziwe

Rozdział VII: Przeklęte przez Boga i ludzi nbsp

mężczyzna, nie trzeba, by nas widział. nbsp Juda miał sen niespokojny. Poruszał się, przewracał z boku na bok. Księżyc rzucił mu światło prosto na twarz. Matka zadrżała i podeszła do leżącego mężczyzny. Z piersi jej wyrwał się okrzyk: nbsp ndash Boże, bądź błogosławiony! Wszak to syn mój najmilszy

Od 10 do 16 lipca

surowej ascezie, należą do tych postaci, o nbsp których niewiele dziś wiadomo, a nbsp którzy przecież zasługują na pamięć pełną czci. Są oni świadkami wczesnych początków chrześcijaństwa na południu Polski w rejonie środkowego Dunajca i nbsp należą do pierwszych mnichów, którzy osiedlili się w nbsp

Prawo dla Izraela...

więcej prawa danych mu przez Boga. Aż na końcu, ów trener Bóg uznaje, że jego dobry zawodnik Izrael jest wstanie podnieść największy ciężar prawo dane Mojżeszowi . Prawo światynne, szabat, prawa ofiarne, i inne święta ku czci prawdziwego Boga, są absolutnym zaszczytem jaki dany naród mógł otrzymac

Jest człowiek, nie Bóg, odpowiedzialny za To działanie złe lub dobre

udziela łaski. 8221 Tamże Tak więc człowiek posiada możliwość wyboru między dobrem a złem o ile jest pod działaniem łaski. Sic! To łaska Boża sprawia, że człowiek chce wybierać dobro to łaska Boża daje pomoc ku temu, by wypełnić to, czego nakazuje Prawo... Zauważmy tutaj: łaska Augustynowa nie

ku czci matki bożej

, wśród wszystkich ludów cuda jego! Wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. Nicością są wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa. Majestat i blask przed obliczem jego. Moc i wspaniałość w świątyni jego. Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie

05.04.2015

widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Wj 15,1.2.4-5.17-18 REFREN: nbsp Śpiewajmy Panu, który moc okazał Będę śpiewał na cześć Pana, który

Z buntownikiem za pan brat, autor Stanisław Barszczak, część druga

bowiem zapisywali oni w testamencie swe serca Matce Bożej z Altötting, jako dowód wielkiej miłości i czci do Niej. Do sanktuarium przybywają Niemcy i Austriacy, ale nie brak także pielgrzymów z Polski, Francji i Hiszpanii. Liczną grupę stanowią chorzy. Niektóre pielgrzymki przybywają pieszo, zwłaszcza z

Walka z bałwochwalstwem w formie kultu Królowej Niebios ...

Kościoła jako nienawistne, fikcyjne i kłamliwe ataki na Katolicyzm. Czy tradycyjny Kościół Katolicki uprawia Magię? Watykan wielbi Lucyfera? - msza ku czci Lucyfera Satanizm w Watykanie. Watykan dąży do NWO! Watykan przeciwko Chrześcijaństwu? Dom smagany wiatrem - szczególnie dotkliwy dowód

07.02.2017

faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno

ku czci matki bożej

niepozornymi, biednymi, ułomnymi i nbsp dziwacznymi ludźmi, gdyż mimo wszystko są ojcem i nbsp matką, danymi od Boga. Nie można też z nbsp powodu ich prowadzenia się lub wad odbierać prawa do należnej im czci. Dlatego nie na osoby baczyć należy, jakimi są, lecz na wolę Bożą, która zrządza i nbsp stanowi rdquo

Kapliczka leśna w Nowinach Horynieckich

zboczu wzgórza. Na placu obok kaplicy zbudowano ołtarz polowy dla celebrowania Mszy św. w wigilię odpustu św. Antoniego Padewskiego.   Miejsce pielgrzymkowe Kaplica Matki Bożej w Nowinach od dawna znana jest z urządzanych tam obchodów wigilii przed uroczystością ku czci św. Antoniego Padewskiego w

30.04.15 - Homilia

. Kościół uczy kochać i nbsp czcić Maryję właśnie dlatego, że jest Matką Boga, Matką Jezusa, a nbsp skoro miłujemy Ją ze względu na Boga, nasza cześć dla Niej pogłębia i nbsp uwzniośla naszą miłość ku Bogu, ku Jezusowi. Wzywamy Ją w nbsp litanii: bdquo Mater Dei, Mater Creatoris rdquo mdash dwa

Gorzkie Żale

również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku Męce Chrystusowej. nbsp W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i

26.08.2015 + Homilia

Jej i nbsp zarazem naszego domu. O. Michał Mrozek OP, bdquo Oremus rdquo sierpień 2009, s. 118 nbsp BĘDĘ CZCIŁ PANA BOGA MEGO bdquo Bogu samemu mdash cześć i nbsp chwalą na wieki wieków rdquo 1 Tm 1, 17 Nadchodzi godzina mdash powiedział Jezus do Samarytanki mdash kiedy ani na

Czytania niedzielne

twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem

Czasy Średniowiecza

1293 r. kaplicy pw. Matki Bożej Notre Dame 8211 dosłownie Nasza Pani i św. Tugduala w majątku Kermartin. Zabrali głos prelegenci, którzy przedstawili powody, dla których kanonizacja powinna mieć miejsce. Zwrócili się też do papieża, aby wyniósł Iwo na ołtarze, skoro spełniono wszelkie ku temu

- Polskie Święto Matki Boskiej Zielnej

Poczęcia największym ze wszystkich świąt ku czci Matki Bożej. Tutaj należy dodać, że Kościół w tym dniu obchodzi kilka świąt jednocześnie: śmierć Matki Bożej, pamiątkę Jej wskrzeszenia i zmartwychwstania, pamiątkę Jej wniebowzięcia i ukoronowania na panią nieba i ziemi. Trudno święto Wniebowzięcia

15.08.2016

czynienia dobra, śmierć byłaby momentem wejścia z nbsp ciałem do nieba. Miało to miejsce w nbsp życiu Matki Bożej. Ponieważ zawsze idealnie czyniła dobro, szanując swoje ciało jako dar Boga, nie musiała przeżywać upokorzenia przez jego rozpad. Przeszła do wieczności dumna z nbsp dobra, jakie w nbsp ciele

24.01.2016 + Homilia

błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: Amen! Amen! Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest

DETRONIZACJA Matki boskiej - Deklaracja

jest w księgach Starego Testamentu oraz Ewangelii Chrystusa  8211   postanowiliśmy: 8211 Przerwać 600 letni kult, 8222 Królowej niebios 8221 , Matki bożej, Królowej narodów - Prosić Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, o przebaczenie , z powodu 600 letniego deptania jego

Jak być prawdziwym Polakiem - podręcznik kieszonkowy, cz. II

przyszłoby się 8211 to by powiedział, że jehowy albo gej jakiś, uchowaj Boże. 4 Prawdziwy Polak czci rodziców. I dobrze. 5 Prawdziwy Polak nie zabija. I dobrze. Wystarczy pomarzyć, że się tego i owego, komunistę wrednego i liberała, na latarni wiesza. Prawdziwy Polak wstrzymuje się z godnością

Historia Łęga według Teodora Pestki

tu widzisz i oddaj ten obraz do kościoła ku mojej czci i chwale Oto niewiast wstawszy i poszedłszy do mieszkających tam obywateli,opowiedziała im swoje widzenie, a ci jakby na to czekali, zaraz tego samego dnia zaczęli zwozić drzewo na miejsce przeznaczone we dwa woły, a owa niewiasta pożegnała się

Czym jest modlitwa?

również na zewnątrz. Podobnie więc jak wiara i pobożność przejawia się w działaniu chrześcijanina. 8222 Jeśli dusza szczerze wierzy Słowu Boga to daje wyraz swojemu przekonaniu, że Bóg jest istotą świętą, czystą i sprawiedliwą, po­przez oddawanie Mu najgłębszej czci, jaką tylko oddać może. Korzy się

Prezenty od Pana Boga

znajdujemy prezent, który zawiera to co w pełni nam przyniesie zwycięstwo i radość dopiero kiedy wypełnimy pewne warunki.Tu znajdują się: 1.Obietnice Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą -aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Ef.6 2-3 8222 Mając przeto

27.03.2016 - Zmartwychwstanie

Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Ps Wj 15,1-2.4-5.17-18 REFREN: Śpiewajmy Panu, który moc okazał Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu

wszystko, co ludzkie mnie interesuje

, przybywa Ojciec Pio z Pietrelciny. Od tego momentu dzieje klasztoru będą splatać się z postacią błogosławionego Ojca. Obok kościoła klasztornego w 1959 roku stanął nowy kościół. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Składa się na nie stary kościółek i nowa bazylika. Oba obiekty poświęcone są Matce Bożej

O zborze w Tiatyrze...

bitwach pod Wiedniem i Parkanami. Dodajmy, że katolicka Hiszpania, wyparła islamistów z Hiszpanii i zniszczyła imperium Azteków. Pamietajmy Aztekowie składali tysiące ofiar ludzi ku czci Lucyfera, Słońcu wojny kwietne .   Dosłownie Isus zapowiedział, że kościół Tiatyrze będzie posiadał władze nad

04.09.2016

nbsp OCD Książka na dziś: Jestem święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić! DZISIEJSZE CZYTANIA Mdr 9,13-18b Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek

26.09.2016

drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: Czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i

06.12.2015 + Homilia

Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Łk 3

Boze Ciało

tradycji ludowej zwane Bożym Ciałem jest to święto obchodzone przez Katolikow ku czci Najświętszego Sakramentu. W mojej ojczyznie, w Polsce tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy

Listopad 2013 Tygiel

pożarem nie do ugaszenia. Pragnę wiedzieć, że jestem Twój. A potem niech przyjdzie Krzyż... - Wspaniała droga: cierpieć, kochać i wierzyć! 791 J.E. Kiedy jesteś chory ofiaruj z miłością swoje cierpienia, a one zamienią się w kadzidło, które unosi się ku czci Bożej i które cię uświęca. 792 J.E. Jako

Rozdział III: Powrót wygnańca nbsp

. nbsp ndash O Boże ndash zawołał ndash o matko! O Tirso, siostrzyczko moja! Przeklęta niech będzie chwila, w której mogłem zapomnieć o was. nbsp Uciekając z tej rozkosznej gęstwiny spotykał na drodze swej ołtarze, przed którymi kapłani składali ofiary, procesje, snujące się przy dźwiękach

Sztuka o świętym Stanisławie Kostce, autor Stanisław Barszczak

. Stanisław odezwał się: Dla wszystkich ta nauka męża Świętego jest przestrogą i zachętą, ale dla mnie jest ona wyraźnym głosem Bożym. Umrę bowiem jeszcze w tym miesiącu . Koledzy zlekceważyli te słowa. I tak jeszcze dnia 5 sierpnia jeden z ojców, znany teolog, zabrał Stanisława do Bazyliki Matki Bożej

25.06.2016

skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie. Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia, żółć się wylała na ziemię przez klęskę Córy mego ludu, gdy słabły niemowlę i dziecię na placach miasta. Do matek swoich mówiły: Gdzie żywność i wino? Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z

Sekret piękna: dwudziestoośmiodniowy program oczyszczający. Część pierwsza

piękno jest metaforą Boga i czcimy je jako takie jesteśmy również zdania, że troska o fizyczne piękno może mieć także oddziaływanie duchowe. Zapytaj: Boże, uświadom mi niemądre decyzje, jakie podejmuję w swoim życiu. Uwierz: Inni dostrzegają jawny blask mojego życia wewnętrznego. Dzień szósty: POWAB

Obraz Jasnogórskiej Pani w Częstochowie

Jedyną Kołyskę Życia Jego Syna jest otoczona miłością wielu katolików, chrześcijan. Wyrażają także tę miłość do Matki Bożej i Jej Syna  stworzone przez natchnionych artystów liczne dzieła. Pośród nich  dla nas, Polaków,  najważniejszym jest Cudowny Obraz Jasnogórski.   Rękopis 8222 Translatio tabulae

Wrzesień: Ponownie walczyć 2 428-474

chrześcijanina. Modlitwa czyni nas skutecznymi w działaniu. Modlitwa czyni nas szczęśliwymi. Modlitwa daje nam siłę potrzebną do spełniania przykazań Bożych. - Tak! Całe twoje życie może i winno być modlitwą. 440 J.E. Świętość osobista nie jest czczą abstrakcją, lecz boską i ludzką rzeczywistością, która

24.07.2015 + Homilia

twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem

Jezus - BOGIEM YHWH

i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. Flp 2, 9-11 BT .   Jezus stosuje do siebie słowa mówiące o chwale należnej i oddawanej Bogu: O Panie 1497 1456 1492 1493 1464 1425 1492 , nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po

19 VII 2005

martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał

30.2015 + Homilia

studiowanie łacińskich klasyków, Cycerona i nbsp Wergiliusza, przedkładał zgłębianie słów Pana. Jako badacz, św. Hieronim odznaczał się wręcz encyklopedyczną wiedzą, jako prezbiter ndash umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej. Przede wszystkim jednak

26.07.2016

naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały! Pamiętaj, nie zrywaj swego przymierza z nami! Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty

15 sierpnia 2005

, jak Arka Przymierza przynosiła tamtym ludziom zbawczą Obecność i Chwałę Bożą. Kantyk 8222 Magnificat 8221 to hymn ku czci Wszechmogącego, który 8222 ujął się za sługą swoim Izraelem 8221 , także za Kościołem, za krajem naszym ojczystym, 8222 pomny na swe miłosierdzie 8221 . Wyśpiewujemy ten

Moje życie dzień po dniu

. 3 września Po południu byłem w Warszawie u sióstr wizytek. Jestem tam spowiednikiem jednej z sióstr. Wieczorem przewodniczyłem w naszym kościele w Sulejówku Mszy św. w I piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. było wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do Najśw. Serca Pana

Święta Rita

, ku czci świętej Margarity. To zdrobnienie imienia, lecz stanie się dzięki niej wielkie 8221 Słowo Margarita znaczy po łacinie perła. Rzeczywiście dziecko to stało się perłą Kościoła. Święta Rita jest jedną z najbardziej popularnych świętych na świecie. W wieku dorastania kiełkowała w świętej Ricie

8222 Niech cię Pan błogosławi i strzeże

wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. Phi 2:9-11 BTP 8211 czytamy w Liście św. Pawła do Filipian. Imię Jezus. Powinniśmy wypowiadać je z wielką czcią. Kościół czci imię Jezusa ustanawiając dla niego specjalne wspomnienie. Będziemy je obchodzić za dwa dni, 3 stycznia. Na imię

Z ogromną miłością Cię przygarnę zmartwychwstane - Wigilia Paschalna

Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi . Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Ps Wj 15,1-2.4-5.17-18 REFREN: Śpiewajmy Panu, który moc okazał Będę

Bluźnierca

swoją matkę niebieską kochacie? Żaden z was czci mojej bronić nie gotów, gdy ten tam 8221 8211 wskazała palcem na zbaraniałego Mączyńskiego 8211 8222 imieniem moim gębę swoją wyciera? 8221 Zawstydzili się ludzie, pospuszczali ku ziemi głowy i na kolana przed Najczystszą padli , łzy roniąc

Role kobiet i mężczyzn w Biblii cz.1

uczynił z nią zgodnie ze ślubem, jaki złożył. Ona nie obcowała z żadnym mężczyzną. I weszło to w zwyczaj w Izraelu, 40 Że rokrocznie schodzą się dziewczęta izraelskie, aby przez cztery dni w roku nucić pieśni ku czci córki Jefty Gileadczyka. Ks. Sędziów rozdz.11 Sataniści,  podają ten przykład, jako

Święta

to bardzo sprytne rozwiązanie. Podłożyli pod różnych świętych katolickich swoje orixas i w święta katolickie oddawali im cześć. Stąd tłumy obecne na festach św. Antoniego, św. Sebastiana, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej czy Matki Bożej Gwiazdy Morza nie zawsze oznaczają, że wszystko jest w porządku

04.08.2015 + Homilia

grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód , który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: O Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa. Ps 51,3-6.12-13 REFREN: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy

Maryla i Rok Miłosierdzia

Dzisiaj skończyła 70 lat Maryla Rodowicz . Jej prawdziwe imiona to Maria Antonina.   Maria! bo przecież dzisiaj jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim ku czci Maryi, Matki Jezusa Chrystusa. Co może łączyć Marylę z Maryją - obruszy się niejeden pobożny katolik. Niedawno

styczeń 2014 Wieczność 926-1055

niewolnikiem - srviam - co oznacza królować. 1028 J.E. Wzruszyło mnie twoje gorące błaganie: Boże mój, jedynym moim pragnieniem jest to, bym się Tobie podobał, reszta mnie nie obchodzi. - Matko Niepokalana, spraw, bym się kierował jedynie miłością . 1029 J.E. Powiedz Bogu z całego serca, że wolałbyś śmierć

Kykkos

1100 roku ku czci Dziewicy Maryi, a do jego powstania przyczynił się bizantyjski cesarz Alexios I Komnenos. Dzisiejsza budowla z dwoma dziedzińcami nie jest aż tak stara - wcześniejsze budynki zniszczyły pożary i nie ma tu niczego, co sięgałoby wstecz poza XIX w.   Wnętrze świątyni i krużganki

Intymność i gorliwość - X Niedziala zwykła 9.06

matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje! A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą. Ps 30,2-6b.11-12a.13b REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie

Miejsca kultu religijnego

samym, jak przed wojną, to wybudują bazylikę ku czci Serca Jezusowego. Rok później okazało się, że Paryż został nietknięty a przemysłowcy zabrali się do wypełniania obietnicy. Ostatecznie budowa bazyliki została ukończona w 1914 r., a jej konsekracja nastąpiła po wojnie w 1919 r.       Saint e

ku czci matki bożej

Synowi, który wybrał Ciebie na swoją Oblubienicę, Bogu Duchowi Świętemu, który prowadził i uświęcił ciebie, Maryi Twojej Matce, która ciebie jako córkę swoją ponad wszystkie wywyższyła, Błogosławiona przez aniołów, którzy ciebie osłaniali, Pokój i wieczne błogosławieństwo wszystkim, którzy czczą

20.04.2016

prowadził i nbsp nie poruszał bardziej we wszystkim niż Matkę Bożą. bdquo Najchwalebniejsza Dziewica, nasza Pani mdash mówi św. Jan od Krzyża mdash działa zawsze z nbsp natchnienia Ducha Świętego rdquo Dr. III, 2, 10 . Uprzedzona w nbsp szczególny sposób łaską, Maryja żyła od początku w nbsp tej

HEROD I INNI

. Umierała śmiercią głodową i znosiła to godnie i odważnie - tak, jak żyła. Widziałem ją tylko raz. W roku 1970 miałem szczęście uczestniczyć w uroczystym koncercie ku czci Mamy Leszczyńskiej w łódzkim Teatrze Wielkim. Spotkała się wtedy z tą trzydziestką pozostałych przy życiu dzieci, jej oświęcimskich

18.11.2015 + Homilia

stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu wstając nasycę się Twym widokiem. J 15,16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was

Zabierz mnie na koniec świata!

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię . W jaki sposób? Właśnie błogosławiąc trud i znój dnia powszedniego 8230 8222 Witam Cię oddając cześć Twoim świętym relikwiom błogosławiony Janie Pawle II, Apostole Bożego Miłosierdzia. Żyjesz w naszych sercach, więc

08.03.2015

czci twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest

Kalendarium maj 2013

Ważniejsze wydarzenia Archidiecezji Wrocławskiej Kalendarium maj 2013 Ks. Abp Marian Gołębiewski poświęca odremontowaną kaplicę u Sióstr Karmelitanek Bosych. 01.05.2013 09:30 Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych we Wrocławiu Odpust parafialny ku czci NMP Królowej Pokoju uczestniczy Ks. Bp Andrzej

06.03.2016 + Homilia

coraz bardziej do Jego miłości i nbsp do miłości ku braciom. Boże, który za pośrednictwem swojego Syna w nbsp przedziwny sposób pojednałeś nas ze sobą, spraw, aby lud chrześcijański spieszył z nbsp żywą wiarą i nbsp szczerym oddaniem ku nadchodzącym Świętom Wielkanocnym Mszał Polski: kolekta . O

03.11.2015 + Homilia

bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych

25.12.2016

, objawiając przede wszystkim Jego nieskończoną miłość ku ludziom. Prorocy głosili cudowne rzeczy o nbsp miłości Boga lecz Syn Boży wcielił tę miłość i nbsp ukazał, jak ona żyje i nbsp działa w nbsp Jego osobie. To bdquo Niemowlę owinięte w nbsp pieluszki i nbsp leżące w nbsp żłobie rdquo Łk 2, 12 mówi

26.01.2017

zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia

Niezamierzone pouczenia złego ducha podczas egzorcyzmów

, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca 8221 Flp 1, 10-11 . Niektórzy egzorcyści posługują się słowami modlitwy spontanicznej w rodzaju: 8222 Tylko Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty odbiera cześć i chwałę. Nie ma innego Boga. Ukorz się przed Nim i oddaj Mu pokłon! 8221 . Kiedy mówi

W cieniu antycznej historii....

. Pawła za Murami do bazylik papieskich Rzymu i Watykanu. Jest największym kościołem rzymskim ze zbudowanych ku czci Najświętszej Maryi Panny nbsp i stąd wezwanie Świętej Maryi Większej. Zwana jest także Liberiańską i Matki Bożej Śnieżnej . W sierpniu 352 roku ndash zgodnie z legendą papież

27 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana 8222 Solidarności 8221

. Stanisława Kostki na Żoliborzu , który jest obecnie sanktuarium błogosławionego ks. Jerzego.   W Poznaniu rolę sanktuarium bł. ks. Popiełuszki pełni od roku kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej. Parafia oraz Region Wielkopolska NSZZ 8222 S 8221 zapraszają na uroczystości ku czci

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi - 21 czerwca

się św. Jan Bosko. Ku jego czci obchodził nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących do dnia św. Alojzego, który obchodził bardzo uroczyście. Swoje drugie z kolei oratorium, w Turynie, nazwał właśnie jego imieniem. W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży z

26.06.2016

wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci

18.04.2016

macierzyństwo Boże, i nbsp słusznie rozważa się te przywileje, by je podziwiać, kontemplować, oddawać cześć wielkości naszej Matki i nbsp rozmiłowywać się w nbsp Niej coraz bardziej. Lecz równocześnie należy patrzeć na Maryję w nbsp konkretnym obrazie Jej życia ziemskiego, pokornego i nbsp prostego, nie

17.11.2016

radują swym królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech się święci cieszą w chwale, niech się weselą na łożach biesiadnych, chwała Boża niech będzie w ich ustach: to jest chwałą wszystkich świętych Jego. Ps 95

21.10.2015 + Homilia

, potrzebę modlitwy, a nbsp równocześnie zapalał w nbsp ich sercach pragnienie naśladowania Go, tak że kiedyś powiedzieli do Niego: bdquo Panie, naucz nas się modlić rdquo Łk 11, 1 . Tak samo ludzie kontemplatywni swoim życiem całkowicie poświęconym czci Bożej wołają do świata, że Bóg istnieje i nbsp że

02.08.2016

miłowania. Bóg, rozlewając w nbsp nich swoją miłość, czyni ich zdolnymi do powszechnej miłości braterskiej. O miłości, ty nie szukasz niczego dla siebie, lecz szukasz tylko chwały i nbsp czci imienia Boga przez zbawienie dusz, nie szukasz bliźniego swego dla siebie, lecz tylko dla Boga. Ty jesteś matką

19.03.2016

Post i nbsp Triduum Paschalne 2004, s. 95 nbsp bdquo Oto sługa roztropny i nbsp wierny, którego Pan ustanowi! głową swojej rodziny rdquo Ant. na wejście Liturgia dzisiejsza ku czci św. Józefa ukazuje jasno cechy tego pokornego i nbsp cichego człowieka, który zajął pierwszoplanowe miejsce

215. Katolickie pogaństwo? 2

, nie wystarczy idea, obraz nadal potrzebny jest do oddawania czci. Doszły jeszcze cudowne fotografie, na których objawia się Matka Boska, papież lub Duch Święty, najczęściej w postaci białej smugi. Rytualizm, przywiązanie do obrzędowości i niechęć do najmniejszych zmian komunia na rękę, zniesienie

3 MAJA 2007 Czwartek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

światu Życie, uznawana jest i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela 8221 KK 53 . W ten sposób Sobór Watykański II skrótowo przedstawia postać Matki Bożej. Macierzyństwo Boże jest źródłem wszystkich przywilejów Maryi. Wszystkie wielkości, chwała i samo istnienie Maryi są zrozumiale tylko

- Album

pierwsza prezentacja miała miejsce w ostatnim dniu jubileuszowych obchodów, podczas przypadającego  7 października odpustu ku czci M.B. Różańcowej. Obecnie  jest dostępny w kiosku parafialnym i dystrybuowany przez parafię. Może być znakomitą pamiątką nie tylko samego jubileuszu ale i przeżywanych po nim np

Objawienia w Montichiari-Fontanelle

Matka Boża wyraziła więź łączącą Fatimę,   Ghiaie di Bonate   i Montichiari:            W Fatimie sprawiłam, że rozszerzyło się nabożeństwo ku czci Mego Serca.   W Bonate pragnęłam znaleźć drogę, aby wejść do rodzin chrześcijańskich.   W Montichiari wyrażam pragnienie, aby nabożeństwo do Róży

20.08.2016

płomiennych naukach szczególnie wiele miejsca poświęcał miłości Bożej oraz poznaniu Chrystusa miał też głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Wiele pisał ndash pozostawił po sobie traktaty teologiczne, moralne, mistyczne, kazania, listy, utwory i wiersze liturgiczne. Do dziś karmią one dusze

O parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie

dla trzech dzwonów. Dzwonnicę wykonał Henryk Richter. 11 kwietnia 1998 r. w czasie liturgii Wigilii Paschalnej poświęcono nowe organy firmy Alhborn z Niemiec. 1 czerwca 1998 r. w czasie uroczystości odpustowej ku czci NMP Matki Kościoła ks. abp Władysław Ziółek dokonuje konsekracji świątyni. 6

09.05.15 - Homilia

uwielbieniach nieskończonych, które z nbsp Serca Chrystusa wznoszą się do Trójcy Świętej, i nbsp bezustanne składanie Jej czci jedynie godnej Majestatu Bożego. Maryja żyje w nbsp adoracji swojego Jezusa i w nbsp zjednoczeniu z nbsp Nim, w nbsp adoracji Trójcy Świętej. Jest taka chwila, w nbsp której również

29.03.15 - Homilia

Pańskiego. Nie ma piękniejszego sposobu uczczenia męki Chrystusa jak upodobnić się do niej, by wraz z nbsp Nim zwyciężyć nieprzyjaciela, grzech. Pomnóż wiarę ufających Tobie, o nbsp Boże, i nbsp wysłuchaj łaskawie modlitwy błagających Cię, a nbsp nam, którzy dzisiaj niesiemy te gałązki ku czci Chrystusa

Św Juda Tadeusz - patron od spraw beznadziejnych

kościołach gromadzą się na nabożeństwach ku jego czci, ale w całym Kościele. Na czym polega sekret świętego Judy Tadeusza? Czym zasłużył sobie na taką cześć? Co takiego kryje się w postaci tego Apostoła, że budzi tak wielkie zaufanie proszących? Odpowiedzi poszukajmy w Biblii i w tych fragmentarycznych

04.10.2015 + Homilia

Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem. Hbr 2,9-11 Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich

NA MAJ NAJLEPSZY JEST... RÓŻANIEC.

Przypominam, że przez cały maj celebrowane jest każdego dnia nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny czyli majowe . Ci, którzy nie mogą odprawić go w tygodniu, niech przynajmniej przyjdą w niedzielę. Jest wówczas nieco dłuższe z uroczystą procesją Eucharystyczną. Zachęcam Was również do

Czytania niedzielne

, będę widział Boga Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz moje wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. Strzeż

27.04.15 - Homilia

MARYJA WZOREM I nbsp PRZEWODNICZKĄ O Maryjo, kto Cię znajdzie, ten znajdzie życie i nbsp uzyska łaskę u Pana Prz 8, 35 Sobór Watykański II zachęca bdquo wszystkich synów Kościoła, aby szczerze popierali kult Błogosławionej Dziewicy, a nbsp praktyki i nbsp ćwiczenia pobożności ku Jej czci

09.08.2015 + Homilia

moich przodków rdquo tamże 4 . Walcząc do ostatka w nbsp obronie czci prawdziwego Boga, Prorok stwierdza, że jest równie biednym człowiekiem jak wszyscy inni, i nbsp wzywa śmierci. Lecz zaledwie zasnął, słyszy głos: bdquo Wstań, jedz! rdquo tamże 5. 7 . Anioł Pański postawił obok niego

PO ZAGŁADZIE

kochamy.   ZŁOTA DZIESIĄTKA Człecze marny, bój się Boga! A obca ci będzie trwoga, Kochaj Boga Jedynego! A nie spotka cię nic złego. Obcych bogów się wystrzegaj I zawsze tego przestrzegaj, Byś nadaremnie nie wzywał I cześć w święta okazywał. Matkę swoją czcij człowieku, Byś dożył późnego wieku, Ojca

Miejsca:

Janów (87)
Pawłów (82)
Jerozolima (50)
Józefów (41)
Adamów (32)
Rzym (30)
Naga (24)
Nędza (23)
Góra (23)