Wszystko o:

indywidualne konto emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne oferowane są przez banki najczęściej w formie rachunku oszczędnościowego. Obniżki stóp procentowych spowodowały, że oprocentowanie oprocentowanie tego typu rachunków bankowych jest niewielkie. Przypomnijmy Indywidualne Konto Emerytalne IKE to trzeci, dobrowolny

Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne IKE to dobry pomysł, choć wyśmiewany przez komentatorów za rezultaty mniejsze od oczekiwań i spadek zainteresowania w 2008 r. oraz inne rzekome grzechy. Tradycyjnym tzw. chłopcem do bicia jest ustawodawca czyli politycy. Ostatnio zetknąłem się w jednej z gazet z

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE .

Skoro w ubiegłym miesiącu pisałem o IKE. To teraz trzeba wspomnieć o Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE . IKZE to młodszy brat siostra ? nbsp IKE. IKZE to produkt o dużym stopniu podobieństwa do IKE, ale młodszy o 8 lat. Stąd i nazwa jest w niewielkim stopniu zmodyfikowana

Indywidualne Konto Emerytalne, cz2

Wpis jest kontynuacją I części opublikowanej 7 stycznia 2009 roku http: opinieekonomiczne.blox.pl 2009 01 Indywidualne-Konto-Emerytalne.html . Jako główną przyczynę słabej czy aby na pewno? popularności IKE długo podawano niski limit maksymalnych wpłat w ciągu roku, które upoważniały do

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE - Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE - rodzaj planu emerytalnego, w ramach którego można oszczędzać samodzielnie. Podobnie jak w przypadku IKE, może być założone przez każdego, kto skończył 16 lat, w instytucji, która takie konto oferuje tj. w: funduszu

Indywidualne konta emerytalne z wysokim procentem ndash lato 2016

tym warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić letnią ofertę indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych pod postacią kont oszczędnościowych. nbsp IKE w spółdzielczym dużo lepsze nbsp Choć w obecnych realiach niskie stopy procentowe oprocentowanie IKE w banku nie zachwyca wysokością, to jest

Indywidualne konto emerytalne

Uwaga! Składki na ubezpieczenie emerytalne, które odprowadza za nas pracodawca są dzielone pomiędzy OFE i ZUS ZUS cześć składki przekazuje do OFE . Subkonto w ZUS Oprócz tych dwóch kont emerytalny od 1 maja 2011 r. mamy jeszcze subkonto w ZUS , na które też trafia część składek. Uwaga! Od

Wpłaty na indywidualne konto emerytalne

Wpłaty na indywidualne konto emerytalne okres obowiązywania: nbsp nbsp od nbsp 1.01.2016 do nbsp 31.12.2016 Okres 2016 nbsp r. Kwota 12.165 zł Podstawa prawna: Mon. nbsp Pol. z nbsp 2015 nbsp r. poz. nbsp 1266 Wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania

Indywidualne Konto Emerytalne IKE . Produkt zanikający czy wręcz przeciwnie?

rządu. IKE to wehikuł podatkowy dla osób fizycznych . Wbrew pozorom, nie tylko przedsiębiorcy mogą z różnych wehikułów podatkowych korzystać. W Polsce dostępnych jest kilka korzystnych podatkowo rozwiązań, zachęcających do oszczędzania, z naciskiem na oszczędzanie długoterminowe w tym emerytalne

Ranking IKZE i IKE

Żeby w ogóle wiedzieć w jaki sposób powinno się odczytywać ranking ikze , w pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy są te produkty, a także w jakich miejscach faktycznie możemy je zdobyć. IKZE to nic innego jak indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które pozwalają

IKE Indywidualne Konto Emerytalne

, dochody uzyskane z tytułu oszczędzania IKE są zwolnione z tzw. podatku Belki podatku od dochodów kapitałowych wynoszącego 19 pod warunkiem, że dokonana wypłata środków nastąpi po osiągnięciu wieku emerytalnego przez posiadacza rachunku, wypłata środków z konta może nastąpić, gdy: a posiadacz

IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE należy do III filaru nowego systemu emerytalnego. Jest dodatkowym i dobrowolnym sposobem oszczędzania na przyszła emeryturę. Wysokość wypłaconej przyszłej emerytury uzależniona będzie od wielkości wpłat, jakie były dokonywane przez członka oraz od polityki inwestowania owych składek. Konto

IKZE w AVIVA

opłata w wysokości 2 za dodatkowe ubezpieczenie na życie i NW. nbsp W wielu IKE nie ponosimy kosztów za prowizję od każdej wpłaty, więc pod tym względem IKZE AVIVA nie prezentuje się odpowiednio. Poprzez takie konto uzyskujemy prawie połowę za zwrot z podatku. Jeśli więc na koncie pojawi się 1000 zł

Skazani na monopol ZUS-u?

pieniądze natychmiast wyda na wypłatę bieżących emerytur, analogicznie jak w I filarze , w zamian za co uczestnicy nabędą uprawnienia do przyszłych świadczeń zapis ksiegowy na indywidualnym koncie emerytalnym . Również wypłatą emerytur z II filara w całości zajmie się ZUS a wiec nie tylko ich fizyczną

Awantura o OFE

nie weszło w życie, bo państwo finansowało ZUS z obligacji. No dobrze, a co nam zaserwuje najbliższa zmiana w systemie emerytalnym? zmniejszenie składek do OFE. podobno uwolnienie OFE od przymusu kupowania obligacji Część która zostanie zabrana z OFE ma iść na IKZE. Indywidualne Konta

Reforma systemy emerytalnego: Wizja docelowa

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym, Zasady gromadzenia funduszy  emerytalnych w tym sposób indeksacji oszczędności są różne.  Dodatkowo dobrowolnie obywatele mogą oszczędzać na emeryturę na: Indywidualnych Kontach Emerytalnych, Indywidualnych Kontach

Wybory 2015 Obniżka wieku emerytalnego

wprowadzeniu obniżki wieku emerytalnego wydatki  przejściowo będą wyższe .    Pytanie:    Co powoduje zmiana wieku emerytalnego? Odpowiedź:    Zmiana wieku emerytalnego wpływa głównie na zmianę wielkości indywidualnej emerytury.   Aby prosto wytłumaczyć  skutki podwyżki wieku emerytalnego dla  łącznej

Emerytura obywatelska

bardzo wysokie w stosunku do emerytury obywatelskiej oraz na respektowanie praw nabytych tj. emerytury wynikającej z kapitału emerytalnego naliczonego   na indywidualnych kontach w FUS. 1.    W momencie rozpoczęcia wdrażania emerytur obywatelskich  wpłacane składki emerytalne przestają być  naliczane na

Emerytura z wielu źródeł: wyższa i pewniejsza

kilku latach zdecydowałem się również na założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Decyzję o oszczędzaniu w kilku instytucjach finansowych podjąłem, ponieważ bezpieczeństwo naszej przyszłości tkwi w różnorodności zabezpieczeń, które posiadamy. Oszczędzania długoterminowego nie można opierać na

Reformę emerytalną czas dokończyć

zastąpienia realcja emerytury do ostatnich zarobków na poziomie zaledwie ok. 30 dla roczników wchodzacych obecnie na rynek pracy to sygnał ostrzegawczy.Tak tego pozostawić nie można. Czy proponowane nowe możliwości dodatkowego oszczedzania na emeryture Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Ile bez podatku można wpłacić i wypłacić z IKE?

W 2011 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 10.077 zł obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2011, M.P. nr 86, poz. 1008 . Wypłata z IKE, to taka forma wypłaty, w której wypłacany

Emerytalny dialog czy monolog

 w pracowniczych programach emerytalnych PPE lub na indywidualnych kontach emerytalnych IKE czy indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego IKZE nie musiałyby pracować dłużej. Byłaby to dla wielu osób silna motywacja do oszczedzania w III filarze.    Sprawą do poważnej debaty są też bardzo

Zusofe: druga faza reformy emerytalnej w Polsce

polega 8222 inwestowanie 8221 pieniędzy przez ZUS 8212 8222 inwestowanie 8221 w bieżącą konsumpcję. Niektórzy w ferworze dyskusji stwierdzają, że ZUS nie prowadzi indywidualnych kont i wszystko jest 8222 wrzucane do jednego worka 8221 . Nie jest to do końca prawda, a na pewno jest to

IKZE: sposób na wyższą emeryturę i mniejszy podatek

pieniądze wpłynęły na 6 proc. z nich średnio 700 zł . Co mogłoby przekonać nas do dobrowolnego odkładania na jesień życia? Ulgi podatkowe. Taki bonus przewiduje właśnie indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego funkcjonujące w polskim systemie prawnym od początku 2012 r. Ten, kto chce pomniejszyć

ZUS wystraszył tylko tych, którzy już potrafią sobie wyobrazić, że będą jego podopiecznymi?

Już ponad 900.000 osób oszczędza w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE , czyli tej odmiany gromadzenia kapitału, która w przyszłości pozwoli nie płacić podatku od zysków kapitałowych. Zaś prawie 650.000 osób ma pieniądze na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE , które

Pomysłów na twórczą destrukcję systemu emerytalnego ciąg dalszy

poprzedniego pokolenia emerytów, a oni sami w zamian otrzymają zapis księgowy na indywidualnym koncie emerytalnym w I filarze . Czy wobec demograficznego starzenia sie społeczeństwa za 30-40 lat ZUS będzie w stanie wypłacić świadczenia, gdy liczba osób opłacajacych skladki będzie niewiele większa niż

Emerytura z III filaru 8211 chętnych ubywa

pracowniczy program emerytalny, ale jego utworzenie wymaga zgody pracodawcy zatrudniającego nas na etacie . Zachęcają do tego poprzez wbudowane ulgi podatkowe . Środki zgromadzone na dostępnym od 2004 r. indywidualnym koncie emerytalnym są zwolnione z podatku Belki i podatku dochodowego , jeśli wypłaci się

Geneza OFE, czyli po co powstały fundusze emerytalne?

czasach. Oferują oszczędność, która jest gromadzona na indywidualnym koncie i nie jest zapisem księgowym, a prawdziwymi pieniędzmi. Przepisy prawa nie przewidują możliwości wypłaty środków z OFE przed osiągnięciem wieku emerytalnego. I słusznie - ponieważ to są pieniądze przeznaczone na czas zakończenia

Przed kolejną rundą dyskusji o przyszłości OFE warto spojrzeć na I i II filar z większego dystansu.

indywidualne konto radykalnie zmieniło sytuację każdego przyszłego emeryta. W uproszczeniu chodzi o to, że dostanie się tyle ile uzbiera na koncie w okresie pracy. Z dużym opóźnieniem zaczęliśmy ujednolicać system emerytalny i redukować przywileje. Dopiero obecna koalicja zabrała się za przeprowadzanie zmian i

Emerytury o 88 proc. wyższe!!! Niemożliwe? cz.1

z kontami indywidualnymi w zreformowanym ZUS. Wracając do składek emerytalnych - co się z nimi dzieje w ZUS? Niewiele... są wypłacane na bieżące potrzeby - świadczenia dla obecnych emerytów. Ciągła przewaga wydatków nad wpływami w związku z reformą emerytalną ZUS otrzymuje przecież mniej środków

IKE PKO BP

IKE-Obligacje - Indywidualne Konto Emerytalne PKO BP Indywidualne Konto Emerytalne , a w nim Dziesięcioletnie Obligacje Skarbowe , to bardzo dobry pomysł na lepszą emeryturę. W ramach programu Indywidualnych Kont Emerytalnych PKO BP przygotowało atrakcyjną formę oszczędzania - Konto

Ulga podatkowa dla oszczędzających na emeryturę

W nadchodzącym roku osoby oszczędzające na emeryturę będą mogły odliczyć od dochodu wpłaty na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Odliczenie będzie przysługiwać także przedsiębiorcom opodatkowanym 19 proc. PIT-em. Ulga będzie jednak ograniczona. Nowa ulga podatkowa to efekt zmian w

IKZE: analiza ofert

  Na rynku działa 30 podmiotów oferujących indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli nowy, funkcjonujący od początku br., produkt przeznaczony do dobrowolnego oszczędzania na starość w tzw. III filarze . Generalnie eksperci są zgodni, że IKZE to mało opłacalny sposób oszczędzania na

Dziwny zapis w emerytalnym planie rządu. Na oszczędzających padł blady strach

- zostaną z OFE przeniesione na nasze indywidualne konta emerytalne IKE . Te same takie same? prawie takie same? IKE, w których już niektórzy z nas lokują nadwyżki finansowe, żeby na emeryturce wypłacić je bez podatku Belki zebraliśmy na nich jakieś 6 mld zł . Czytaj też: O ile i komu wzrosną

Coraz gorsze pomysly na kryzys

emerytalnego z rąk polityków.   Efektem powstania otwartych funduszy emerytalnych było przekazywanie części składki, która wcześniej trafiała do ZUS na indywidualne konta emerytalne w funduszach. W ten sposób państwo ujawniło część ukrytego długu jaki ma w stosunku do społeczeństwa zobowiązując się im w

Belką między oczy: kiedy rząd wreszcie zacznie wspierać prywatne oszczędzanie?

-10 . Najpierw wymyślono Indywidualne Konta Emerytalne IKE , w którym nagroda - zwolnienie oszczędności z podatku od zysków kapitałowych oraz z podatku dochodowego - jest przewidziana za 40-50 lat jeśli ktoś dożyje . Miłe, ale bez przesady. Potem rząd dorzucił jeszcze do swojej oferty Indywidualne Konta

Emerytura niezależna od rządu

zwolnienia z podatku Belki bardziej opłaca się ta druga metoda, która materializuje się w postaci indywidualnego konta emerytalnego IKE , czy indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE . Oprócz tego osoby pracujące na etacie mogą porozumieć się ze swoim pracodawcą, który będzie im dopłacać

Który fundusz emerytalny wybrać?

Osoba, która funduszu emerytalnego nie wybierze sama, musi liczyć się z tym, że ZUS zrobi to za nią. Na indywidualne konto w ZUS-ie przekazywana jest całość składki emerytalnej, a ZUS część tej składki odprowadza do OFE. Więc decyzje o wyborze funduszu emerytalnego lepiej podjąć samodzielnie

Żeby chciało nam się chcieć oszczędzać , czyli sześć pomysłów jak kopnąć nas w tyłek

oszczędności ale tylko część z nich to osoby nie wiążące końca z końcem . Od lat jest tak samo, więc nbsp wyglądało na to, że Narodowi nbsp potrzebne są nbsp motywatory podatkowe. Najpierw wprowadzono Indywidualne Konta Emerytalne IKE , czyli opakowanie , które pozwala odkładać pieniądze w bankach, firmach

Emerytury

politycy wmawiają nam, że mamy w ZUS-ie indywidualne konta emerytalne i tam zapisywane są nasze pieniądze, które rzekomo procentują. Faktycznie są one przekazywane automatycznie na spłatę zobowiązań naszych rodziców, cioć czy stryjów, którzy dziś otrzymują emeryturę. Czyli jest tak, jak było przed tzw

Trzeci filar

powinieneś się kierować wybierając odpowiedni program emerytalny. Czy warto wybrać Indywidualne Konto Emerytalne IKE , polisę inwestycyjną czy może inwestować w akcje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości, dzieła sztuki albo złoto?  Aby podjąć dobrą decyzję potrzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań

Otwarte Fundusze Emerytalne

celu podniesienia poziomu przyszłej emerytury, m.in. fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, pracownicze programy emerytalne, czy Indywidualne Konta Emerytalne. Co ZUS powinien robić, a nie zawsze robi? ZUS zobowiązany jest co miesiąc przelewać 7,3 naszych składek emerytalnych do OFE. Warto jednak

Prawda Rostowskiego,prawda Balcerowicza...

prof Balcerowicz ma rację a Min Rostowski mydli nam wszystkim oczy! Dlaczego? Składka emerytalna wynosi 19.52 wynagrodzenia i dzielona jest obecnie na 4 części: 2.3 - przekazywana jest poprzez ZUS do OFE kiedyś to było 7.3 5.0 - zapisywana jest na indywidualnym koncie każdego obywatela w

Jak politycy pracują na twoją emeryturę

- mówił Gazecie w kwietniu 2010 r. wicepremier. Zgodnie z reformą z 1999 r. każdy Polak odkłada składki na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Im więcej odłoży, tym więcej na starość dostanie. Na emeryturę oddajemy w sumie 19,5 proc. pensji. Kowalski zarabiający 3400 zł co miesiąc przekazuje 663 zł

KNF obnaża rozmiar klęski rządowych zachęt do oszczędzania. Przerażające

prawdziwych pieniędzy na dodatkową emeryturę jest więc domeną ok. 1,5 osób zarabiających pieniądze. O tym, jak gigantyczny potencjał tkwi w kontach emerytalnych pokazuje fakt, że mimo stosunkowo nielicznej grupy osób, które systematycznie oszczędzają w IKE, na tych kontach zebrało się już 3,5 mld zł. Może

Co powinieneś wiedzieć o IKZE?

trzeciofilarowe mają też inne zalety, o których przeczytasz w art. 8222 Coraz więcej osób odkłada na emeryturę niezależnie od ZUS i OFE 8221 . J edną z metod odkładania na starość w sposób zorganizowany jest utworzone w 2012 r. indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE . W styczniu br. zmieniły

Kolejna reforma przyszłych emerytur. Co musisz wiedzieć zanim zakopiesz złoto w ogródku?

z OFE na nasze indywidualne konta emerytalne to może być dobra wiadomość. Takie przepakowanie średnio na naszego przypadnie ok. 6300 zł, ale oczywiście jednym przesunie się z OFE więcej pieniędzy, a innym mniej uniezależni tę część naszych oszczędności emerytalnych od ZUS-u. Dziś bowiem jest

Polisa lub ciemność i mrok. Tak Expander pomaga zbierać na ekstra-emeryturę

zabezpieczyć sobie dodatkową emeryturę, to oczekuję czegoś więcej, niż zaproponowania mi drogiego unit-linka. Myślałem Ania pewnie też , że tak renomowany pośrednik zaproponuje paletę różnych rozwiązań 8211 może oparte na jakichś produktach finansowych Indywidualne Konto Emerytalne, albo konto IKZE, może

Maleje zapał Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę

  Z najnowszych danych KNF wynika, że spadła liczba prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oraz procent kont rzeczywiście zasilanych wpłatami. Pocieszeniem jest fakt, że wzrosła wartość środków zgromadzonych w III filarze.   Na IKE

13 Polska - państwo dla bogatych - cz.1- ZUS

kolei wydatki jednostek będących na szczycie piramidy zarobków nie będą w stanie zrekompensować spadku konsumpcji wymienionej większości, ponieważ będą w znacznej mierze akumulowane w postaci oszczędności na kontach bankowych, ale także często 8222 pasywnych 8221 inwestycji szukających bezpiecznej

Emerytura - jak oszczędzać?

zwolnione z podatku   Gromadzenie środków na przyszłą emeryturę umożliwia nam indywidualne konto emerytalne , które w skrócie zwane jest IKE. Posiadacz takiego konta może wybrać jeden z kilku sposobów oszczędzania. Do tych metod należą m.in.: lokata bankowa, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenie

Bankructwo odłożone w czasie

Wyborcza zatroskała się , że niewielu Polaków chce wpłacać na Indywidualne Konta Emerytalne IKE . W tym roku rachunki zlikwidowało 120 tys. ludzi. Przyjrzałem się temu systemowi IKE i widzę kompletny bezsens! Jedyną zachętą do wpłat na IKE jest zwolnienie z quot podatku Belki quot ale tylko dla wpłat do

Emerytalne wciskanie kitu, czyli dlaczego rząd nie chce dać nam wędki?

moje i Twoje też konto emerytalne w OFE . I dowodzili, że kasa rejestrowana na indywidualnych kontach w ZUS nie jest gorsza, niż gdyby tkwiła w skarbcach OFE. Ba, w środę nawet odbyła się poselska debata na ten temat. Posłowie zaś, zadając rządowi pytania, pracowicie udowadniali w swoich

Jak sprawdzić składki ZUS?

wybrać? Ważne jest to, by pieniądze nawet niewielkie sumy 100-200 zł były odkładane systematycznie np. co miesiąc . Mogą to być np. Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, fundusze inwestycyjne i inne. adsbygoogle window.adsbygoogle || .push

System emerytalny. Zmiana w filarze II czy raczej powstanie filaru I b ?

publicznego, co w przyszłym roku grozi przekroczeniem pułapu 55 . Jednym z serii pomysłów zmierzających do obniżenia wielkości długu ma być m.in. ograniczenie przelewów na OFE o blisko 60 . Zamiast 7,3 , tylko 3 miałoby trafiać do OFE. 4,3 pozostawałoby w ZUS na indywidualnym koncie, a zbierany kapitał

Zbierałeś za granicą pieniądze na emeryturę? Polska tej kasy nie chce

listu, który dostał od ubezpieczyciela prowadzącego w Polsce IKE. List brzmi tak: 8222 W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, poniżej przekazuję opinię na temat wypłaty transferowej do IKE z zagranicznego programu emerytalnego. Zgodnie z ustawą o Indywidualnych Kontach Emerytalnych, wypłata

IKE i IKZE - tuning zakończony, czas na cenzurę!

ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego, obok znanych już IKE i PPE, zaczną od 2012 roku funkcjonować IKZE 8211 Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE będą pod wieloma względami podobne do IKE, ale nie sposób pominąć istotnych różnic. W przypadku IKZE zastosowanie mieć

Jak żyć po zamachu na OFE, czyli plan C dla tych, którym nie po drodze z ZUS-em

Jak wiadomo minister finansów ogłosił, że ma trzy pomysły na nasze emerytury. Każdy z nich oznacza, że OFE albo w ogóle znikają z naszej emerytalnej listy płac , albo udział tej części emerytury będzie żałośnie niski i w dodatku na koniec przepuszczony przez magiel ZUS-u. Nie jest to

Emerytura na nowych zasadach

Ustalenie kapitału początkowego Osoby, które pracowały przed 1999 r. muszą ustalić na podstawie dokumentów ile uzbierały na swoja emeryturę do 1999 r. Wynika to z tego, że osoby, które pracowały przed 1999 r nie miały indywidualnych kont w ZUS-ie. Osoby, które nie mają obliczonego kapitału początkowego

Znów jest czas decyzji w sprawie emerytury! Pomyśl, bo następna okazja nieprędko

,2 pensji brutto i tak musi iść do tzw. wspólnego worka w ZUS. Kolejne 7,3 może też iść w całości do ZUS ale już nie do wspólnego worka, tylko na naszej indywidualne konto lub częściowo na to indywidualne, ZUS-owskie konto, a częściowo do OFE. Do funduszu emerytalnego można skierować maksymalnie 2

Oszczędzasz na emeryturę? Nie spodziewaj się ulgi

z opiniami prawnymi dotyczącymi możliwości złożenia daleko idących poprawek do projektu oraz analizą funkcjonowania Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego i ulg z nimi związanych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Pod projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób

Oszczędzasz na emeryturę? Nie spodziewaj się ulgi

z opiniami prawnymi dotyczącymi możliwości złożenia daleko idących poprawek do projektu oraz analizą funkcjonowania Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego i ulg z nimi związanych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Pod projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób

IKE w banku, czyli III filar bez większego ryzyka

  W 2012 r. ubyło dodatkowo oszczędzających na jesień życia w ramach indywidualnego konta emerytalnego. Co prawda liczba IKE zmniejszyła się tylko o 715 sztuk, jednak nastąpił powrót do trendu spadkowego przerwanego w 2011 r. wtedy po raz pierwszy od kilku lat rachunków w ujęciu rocznym przybyło

Młodzi, czas się obudzić

samotną babcię lub dziadka, wie, że tego nie przetrwają. Sytuacji nie ratują tzw. indywidualne konta każdego ubezpieczonego w ZUS. Środki, które wpłacamy do ZUS, są przecież od razu wydawane na sfinansowanie bieżących emerytur. W efekcie na kontach w ZUS mamy jedynie zapisy księgowe. Aby te zapisy

Złota reguła systemu emerytalnego

przez indywidualnych uczestników wolnego rynku traktują niemal jak religijny kanon. Kanon, w którego zwiątpienie jest traktowane jak niemal grzech. Trzymając się wątku emerytalnego warto się bliżej temu przyjrzeć i zawęzić pole dyskusji ile tej samodzielności być powinno. Na wstępie warto sobie

indywidualne konto emerytalne

wyłącznie ZUS. Klient indywidualnie nie ma dostępu do swojego konta w OFE i nie może samodzielnie wypłacać zgromadzonych pieniędzy. Pieniądze zgromadzone na koncie emerytalnym są wypłacane w wieku emerytalnym. Dodatkowym filarem, jest filar trzeci , całkowicie dobrowolny. 65279

Analiza ofert IKZE w dobrowolnych funduszach emerytalnych

jest IKZE indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego . Dostępne jest ono m.in. pod postacią dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez powszechne towarzystwa emerytalne zarządzają też środkami OFE, ale DFE są od nich niezależne, to odrębne byty prawne i kapitałowe . Główną zaletą IKZE

Oszczędzanie w IKE

IKE , możesz wskazać osobę lub kilka osób , której zostaną wypłacone środki z konta po Twojej śmierci. Uposażone osoby nie zapłacą żadnego podatku od tego spadku. IKE-Obligacje To również rodzaj indywidualnego konta emerytalnego , z tą różnicą, że oszczędzanie polega na nabywaniu obligacji skarbowych

Jeden z najtańszych banków przykręca klientom śrubę. I obiecuje... telefakturę za dychę!

korzystanie z usług bankowych. JAK OSZCZĘDZAĆ nbsp PIENIĄDZE I PŁACIĆ NIŻSZE PODATKI? nbsp Zapraszam na webinar o tym na czym polegają konta IKE, IKZE, jak inwestować pieniądze i oszczędzać na podatku, jak założyć sobie III filar emerytalny, nbsp jak można ze spółek dywidendowych uszyć sobie dodatkową

Zamek z piasku, który runął

emerytury określają czynniki obiektywne, więc nie będzie możliwości wymuszania podwyżek decyzją polityczną 8221 . Odpowiadałem, że wirtualny zapis na naszych 8222 kontach emerytalnych 8221 nie ma znaczenia, bo realna wysokość emerytury będzie brała się z podzielenia tej sumy przez parametr, który

IKE w DM BOŚ ? Proszę bardzo !!!

otrzymanych przez nas dokumentów będzie 8222 Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego 8221 - dodatkowo w Załączniku nr 3 do Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez DM BOŚ S.A. należy wskazać dotychczasowe IKE potrzebny nam będzie numer tego IKE i

Coraz więcej osób odkłada na emeryturę niezależnie od ZUS i OFE

. , indywidualne konta emerytalne IKE, 2004 r. oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE, 2012 r. .   Dlaczego warto?   Odkładanie pieniędzy w ten sposób ma wiele zalet. Pozwala zwiększyć wysokość otrzymywanych po zakończeniu aktywności zawodowej świadczeń . To ważne, bo prognozowana za

Oszczędzanie na IKZE to sposób na większą emeryturę

emerytalnego 8211 w szczególności na IndywidualnyKoncie Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE . To system dobrowolny i niezależny od ZUS. Wpłat na IKZE można dokonywać regularnie, nieregularnie lub jednorazowo za cały rok. W zależności od wybranego wariantu pieniądze te są inwestowane przez specjalistów

Poradnik prawny cz.45

indywidualnych kontach emerytalnych. Według ZUS, ktoś kto ma prawo do quot starej quot emerytury nie może mieć wyliczonego świadczenia według nowych zasad i to nawet wtedy jeśli byłoby ono dla niego korzystniejsze. Na nic zdawały się argumenty, że przecież pracujący emeryci nadal opłacają składki emerytalne i

Zmiana przepisów dot. IKZE podziała ndash odkładamy więcej na emeryturę z III filaru

obowiązywała stawka zależna od wysokości osiąganych dochodów i pobieranych kwot 18 bądź 32 proc. . nbsp Dwa razy więcej środków nbsp Na koniec 2014 r. istniało nieco ponad 528 tys. indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego . To o ponad 30 tys. więcej niż rok wcześniej. Polacy zgromadzili na nich

Urlop wychowawczy zaniży emerytury ubezpieczonym w KRUS-ie?

. Ten przegląda coś na iPadzie i udziela kilku wymijających odpowiedzi. Pytanie jest jednak jak najbardziej na miejscu. Kobiety pracujące na roli nie mają indywidualnych kont emerytalnych. Do ich emerytur dopłaca . Ich emerytura nie jest więc liczona jak w przypadku Polek z miasta: ilość zebranych

Początki tyranii starych ?

,7 tysiąca złotych średniego stanu indywidualnego konta w OFE wyliczonego przez podzielenia aktywów OFE 286 mld złotych przez liczbę uczestników II filaru systemu emerytalnego  16,2 mln . Z punktu widzenia cyklu pokoleniowego cały pomysł wywłaszczenia obywateli z połowy gromadzonych w OFE przez minione

Jak wybrać konto osobiste?

konta przez Internet.  c Nie oferujące możliwości założenia powiązanego z ROR-rem rachunku oszczędnościowego oraz rachunku funduszy inwestycyjnych. Łatwo dostępne inne powiązane z kontem produkty finansowe jak indywidualne konto emerytalne, rachunek maklerski czy lokaty strukturyzowane będą zawsze

Co to jest IKZE ?

IKZE- jest częścią Trzeciego Filaru Emerytalnego, to tzw. dodatkowa emerytura. Jeżeli chcesz zapewnić sobie i swoim bliskim gwarantowane źródło dochodu już dziś załóż Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych! Podobnie jak w przypadku IKE do IKZE przystąpić może każdy, kto ukończył 16 lat, jest

Trzeci filar emerytalny

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne IKE może być założone przez osobę, która ukończyła 16 lat i napisała oświadczenie, że nie dokonywała wcześniej wypłaty z IKE dotyczy osób po 55, roku życia . Osoby pełnoletnie, mogą wpłacać na IKE niezależnie od tego, skąd mają dochody do 18 lat tylko z

Emerytura z III filaru: raport za I półrocze 2015 r.

  KNF podała dane dotyczące indywidualnych kont emerytalnych IKE oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego IKZE za I połowę 2015 r. W obu przypadkach po raz kolejny zanotowano wzrost liczby rachunków oraz zgromadzonych oszczędności.   Miliardy na IKE   Na koniec czerwca 2015 r

Emerytura??? A co to wogóle jest???

systemie mamy dwa indywidualne konta emerytalne. Jednym zarządza ZUS, drugim wybrane przez nas Powszechne Towarzystwo Emerytalne PTE . Dożywotnia emerytura wynika z wartości bieżącej zapłaconych składek powiększonych o odsetki . Czyli mamy kilka bzdur już w pierwszym zdaniu. Polska niczego nie

Premierze, przestań straszyć ludzi giełdą! Mam przenieść oszczędności za granicę?

rządu na usidlenie OFE jest relatywnie niegroźny dla moich oszczędności ulokowanych w polskich funduszach inwestycyjnych. Z portfeli OFE będą zabrane obligacje, co zmusi fundusze emerytalne do radykalnej zmiany strategii inwestycyjnych, ale zarazem będzie je mobilizowało, by zarządzający przestali

Zmajstruj sobie prywatną emeryturę: trzy najważniejsze dylematy

wprowadził , to Indywidualne Konto Emerytalne w skrócie IKE . W formie IKE możesz mieć lokatę bankową, gromadzić na takim koncie obligacje, albo pieniądze w funduszach inwestycyjnych, Istotą IKE jest to, że jeśli Wasze pieniądze są tak 8222 opakowane 8221 i nie wypłacicie ich aż do wieku emerytalnego

Zamiast OFE - propozycja reformy emerytalnej

ignoranccy, żeby odkładać na własną emeryturę, jak mógłby wyglądać system bez OFE? Należałoby w całości znieść II filar. Składki, które były tam odprowadzane, bynajmniej nie powinny trafić do ZUS. Zamiast tego obywatel powinien je otrzymywać na indywidualne konto w wybranym przez siebie banku. Zgodnie z

Oszczędzanie na emeryturę

pomnażania pieniędzy daje to korzyści podatkowe. Indywidualne Konto Emerytalne Możesz założyć Indywidualne Konto Emerytalne IKE i lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE . Uwaga! Wolno założyć jedno IKE i jedno IKZE. Oferowane są przez banki i biura maklerskie. Będąc właścicielem konta

Życie w oczekiwaniu na emeryturę

nie wystarczy, II filar w kiepskim stanie i na celowniku polityków oraz III filar, którego praktycznie nie ma, gdyż skłonności w oszczędzaniu na stare lata za dużo nie przejawiamy. No i jeszcze wirtualne konto indywidualne w ZUSie, do na którym zapisywane mają być te środki, które od roku zamiast do

65279 Miller: Polska nie musi być krajem przegranych ludzi

w inwestycjach bezpośrednich 8211 tak aby pieniądze odprowadzane do takiego funduszu rzeczywiście pracowały na przyszłe emerytury. To rozwiązanie pozwoli m.in.: - przyszłym emerytom śledzić stan indywidualnego konta i czytelnie informować o wartości przyszłej emerytury.  - zminimalizować

Nie do 65533 źyjesz? - rząd zbierze profity

emerytalny jest tak wypaczony, że państwu opłaca się, gdy obywatele nie dożywają emerytury, bo środki zaewidencjonowane na ich kontach indywidualnych przepływają do budżetu, powodując zmniejszenie dopłat do ZUS. Innymi słowy, finansują redukcję deficytu budżetowego. W 2010 r. na kontach osób zmarłych przed

OFE - otwarte fundusze emerytalne, zacznij zarządzać swoim kontem emerytalnym

pieniędzy przez fundusze emerytalne stwarza szansę na ich pomnożenie. Możliwa zmiana OFE Ubezpieczony ma też wgląd w kapitał zbierany na indywidualnych kontach w ZUS i OFE, co pozwala mu kontrolować jego wysokość. Optymistycznym podsumowaniem reformy mógłby stać się wniosek: im większy kapitał zgromadzisz

Awantura wokół OFE

, zapominają wspomnieć- celowo czy przez niewiedzę- że nasze nowe konto w Zakładzie ubezpieczeń Społecznych to konto indywidualne, przypisane do nazwiska tyle, ile przysłowiowy Kowalski odprowadzi w postaci składek- tyle będzie na nim zapisane. Wielu podnosi w tym momencie krzyk- właśnie, zapisane, czyli że

indywidualne konto emerytalne

Aktywami , powinni zastanowić się, czy nie warto zainwestować choć części tej kwoty w uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych. Gdzie? Wszystko zależy od własnych oczekiwań, wiedzy na temat finansów, a także skłonności do ryzyka. Pieniądze mogą trafić na przykład na indywidualne konto emerytalne IKE

emerytury

także skłonności do ryzyka. Pieniądze mogą trafić na przykład na indywidualne konto emerytalne IKE , które działa na zasadach podobnych do długoterminowej lokaty bankowej. Plusem IKE jest zwolnienie z podatku Belki, jeśli wypłata zgromadzonych środków nastąpi po 60. roku życia. Należy jednak pamiętać

IKE- dodatkowe oszczędności

emerytalnych. IKE należy do trzeciego filaru ubezpieczeń społecznych. Jest to Indywidualne Konto Emerytalne. Może do niego należeć każda osoba, która ukończyła 16 lat, mieszka w Polsce i jest płatnikiem podatku dochodowego. Z racji tego, że osoby korzystające z tego konta mogą nadużyć ulgi konta te zwolnione

Zadbaj o swoją emeryturę

W przypadku gdy chciałbyś uzyskać faktyczną emeryturę, to zadbaj o nią już teraz. Zachętą do dobrowolnego odkładania są ulgi oferowane przy zapisaniu się do Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Atrakcyjniejsze jest pierwsze w nich. Zysk

65279 OFE - System za drogi i nieefektywny

8211 tak aby pieniądze odprowadzane do takiego funduszu rzeczywiście pracowały na przyszłe emerytury.   To rozwiązanie pozwoli m.in.: - przyszłym emerytom podobnie jak w OFE 8211 śledzić stan indywidualnego konta i czytelnie informować o wartości przyszłej emerytury zachować pewną odrębność

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega

zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego - nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego - nabycie w drodze spadku kwoty składek emerytalnych na subkoncie. Zwolnienia od podatku od spadków i darowizn są

REFLEKSJE NA TEMAT DOBRODZIEJSTWA OFE.

  TEN  TEMAT  UWAŻCIE,  CZY  TEŻ  MACIE  JAKIEŚ  PRZEMYŚLENIA ?   INDYWIDUALNY  FUNDUSZ  EMERYTALNY Pracownik powinien mieć  prawo  w jaki sposób odkłada  sobie na  emeryturę wg  drugiego filaru.  Czy na  OFE, czy  też na jakiś inny model.  Dlatego postuluje o utworzenie Indywidualnego Funduszu

Złodziejski Urząd Socjalistyczny ZUS

pewno nie w Polsce, każdy odkłada pieniądze na swoje indywidualne konto, a nie płaci komu innemu, a kiedy sam dożyje wieku emerytalnego, to inni są zmuszani do płacenia jemu. Bankructwo ZUS-u przewidziane jest na rok 2009. Nasuwa się pytanie 8211 co się wtedy stanie? Odpowiedź jest prosta 8211

Tako rzecze zusolub

polskiej sceny politycznej. Zamiast jednak pozbawiać OFE większości środków a raczej pozbawiać tych środków obywateli , należy zmienić ten zapis ustawy i dać OFE a raczej ich klientom wolną rękę w zakresie doboru składników portfela inwestycyjnego na indywidualnym koncie. Swoboda ta winna obejmować

KLS Mail Backup

KLS Mail Backup to prosty w użyciu program do tworzenia kopii zapasowej ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych, a także klientów poczty elektronicznej.

KLS Mail Backup zapisuje ulubione strony, a także indywidualne ustawienia przeglądarek, jak

VATowiec SQL

rachunkowość ( PKPiR i wieloletni plan kont, bilans, obroty, ...), ewidencja rejestrów VAT sprzedaży i zakupów bank i kasa, kompensaty, noty odsetkowe, środki trwałe, wyposażenie, obsługa wielu magazynów (WZ, PZ, RW, PW, ...) - ewidencja stanów magazynowych katalog towarów i usług, symulacja przyszłych

Rewizor nexo PRO

> Rewizor nexo PRO pozwala m.in. wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg różnorodnych cech wykorzystując tzw. pola własne, czy też rozliczać rozrachunki

Znalezione blogi:

Konta emerytalne - jak umiejętnie oszczędzać na emeryturę - IKE i IKZE

Miejsca:

Warta (34)
Warszawa (18)
Jarosław (13)
Adamów (12)
Tychy (9)
Pawłów (8)
Nadarzyn (7)
Marki (7)
Londyn (6)